Selgus e-arvele ülemineku tähtaeg

15. detsembril võeti Riigikogus vastu Raamatupidamise seaduse muutmise seadus, mida rahandusministeerium valmistas ette üle aasta. Uus raamatupidamise seadus muudab nõudeid algdokumentidele, mis uuest aastast peaksid olema masintöödeldavad. Võrreldes esialgse eelnõuga on vastuvõetud seaduses nõudeid ja kohustisi pehmendatud. Erasektori ettevõtetel on võimalus kasutada algdokumendina ka paberarveid. Alus: Eelnõu 259 SE. Seadus hakkab kehtima alates 01.01.2017.

E-arve on üks masintöödeldavatest algdokumentidest – arve edastatakse ühest raamatupidamistarkvarast otse teise, arve käitlemine toimub elektrooniliselt ning saaja ei pea enam arve andmeid käsitsi sisestama. Riigi ja kohalike omavalitsuse üksustel peab olema 1. märtsiks 2017 valmisolek E-arveid vastu võtta.
Kui eraettevõte kauba võõrandamisel või teenuse osutamisel esitab arve riigi või kohaliku omavalitsuse üksusele, peavad tehingu osapooled kokku leppima arve edastamise viisi. Esialgu oli eelnõus kirjas kohustus esitada riigisektorile üksnes e-arveid, siis vastuvõetud seaduses see kaotati.

Esialgu oli eelnõus kirjas kohustus esitada riigisektorile
üksnes e-arveid, siis
vastuvõetud seaduses see kohustus kaotati.

Kuna avaliku sektori asutustele hakkab kehtima algdokumendi masintöödeldavuse nõue, siis eelistavad nad e-arveid. Alates 1. juulist 2017 võtavad riigi ja kohaliku omavalitsuse üksused tarnijatelt vastu ainult standardile vastavaid e-arveid. Standard kehtestatakse ministri määrusega (täna pole veel avaldatud).

Üleminek e-arvetele tähendab riigisektori jaoks rahalist kokkuhoidu. Seetõttu otsib Rahandusministeerium edasi e-arvete kohustuslikuks muutmise eesmärgil lahendusi, mis ei koormaks ülemäära erasektorit ning võimaldaks lihtsat e-arvete edastamist ja vastuvõtmist. Praegu on välja käidud lubadus, et Riiklike Registrite ja Infosüsteemide Keskus töötab välja 2017. aasta I kvartali lõpuks e-arvete vahendamise teenuse, mis võimaldab erinevatel majandustarkvaradel, mis on kasutusel erasektoris, saata ning vastu võtta e-arveid mõistlikus mahus mõistliku hinna eest.

Raamatupidamistarkvarast RAPID müügiarve koostamiseks e-arve vormis on vaja lisamoodulit RAPID E-ARVED. Praegu saab Rapidist e-arveid edastada ostjani neljal erineval viisil:

  • e-postiga (piiranguteta ja tasuta),
  • RAPIDi edastusteenusega (esialgu piiratud mahus ja tasuta püsiklientidele),
  • kolme erineva operaatori kaudu (Omniva Arvekeskus.ee, Fitek ja Telema; eeldab vastava operaatoriga teenuslepingu sõlmimist),
  • ostja internetipanka (eeldab pangaga e-arete edastamise lepingu sõlmimist).

Kui RIK saab valmis e-arvete vahendamise teenuse, siis teeme RAPIDisse täienduse, mis võimaldaks seda kasutama hakata. Esialgse info alusel peaks RIKi teenus sobima hästi ka RAPIDi kasutajatele.

Tarkvarasse RAPID saab importida e-arveid ostuarveks piiramatult ja tasuta peamoodulis FINANTS.