FINANTS 2016 juuni – juuli

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Kliendid > Nimekirja päises uus valik Oma – kui valida ‘Oma’, siis kuvatakse oma firma kliendikaart. Kiire ja lihtne võimalus vaadata oma firma kliendikaardile sisestatud olulist infot, näiteks kolleegide telefoninumbreid või muud.
 • Müügiarved > Arve vorm ekraanil >
  • meiliga saatmise nupu asemel sarnase kujundusega nupp “Arve edastamine ostjale kliendikaardil seadistatud viisil”;
   • Seadistamine: Kliendid > kliendikaart ekraanile > tööleht “Pank,Lepingud” > Arve edastamine;
   • uuenduse protseduur lisab kõigile klientidele edastamisviisiks tavapärase “E-kiri pdf-failiga“.
  • kui RAPIDi kasutaja-isik avab müügiarve ekraanile, salvestatakse tema tunnus arve päisesse. Kui teine isik avab sama arve, mille esimene isik juba varem on avanud, siis kuvatakse teisele isikule punases kirjas hoiatus arve päises ‘<Esimene Isik> redigeerib seda arvet!’
 • Ostuarved > arve vorm ekraanil >
  • täpsustatud käibemaksu summa sentide arvutamist:
   • rea sisestamisel käibemaksuga hind arvutatakse km.-ta hinnast ja ümardatakse 4 kohta peale koma (varem ei ümardatud).
   • laoarvestusega artiklite ridadelt liidetakse käibemaksuta rea summad kokku ja korrutatakse käibemaksumääraga (varem arvutati käibemaks ridade kaupa).
  • tööleht „EUR,Lattu“ > lõppu lisatud uus tulp „Nimetus artiklite kataloogis”.
  • kui RAPIDi kasutaja-isik avab ostuarve ekraanile, salvestatakse tema tunnus arve päisesse. Kui teine isik-kasutaja avab sama arve, mille esimene isik juba varem on avanud, siis kuvatakse teisele isikule punases kirjas hoiatus arve päises ‘<Esimene Isik> redigeerib seda arvet!’
 • Ostuarved > E-arvete import >
  • töölehel ‘Manused, kursivahe’ uus nupp ‘Arve ridade import e-arvelt’– kui manuses on olemas e-arve xml-fail, saab read sellest uuesti importida. Varem sisestatud read kustuvad. Imporditud uued read salvestuvad kohe andmebaasi, st arvelt väljudes ilma salvestamata vanu ridu enam tagasi ei saa.
  • kui imporditava e-arve kuupäev on Rapidi suletud perioodis, siis vastav teade ekraanile ja arvet Rapidisse ei lisata ning xml-fail salvestatakse imporditud arvete kausta, nimetuse ette teade ‘VIGANE’.
  • kui ostuarve on imporditud e-arvest ja kasutaja vahetab arve real laoarvestusega artikli koodi, siis muutub real ka nimetus <artikli nimetus Rapidis>+“/“+<e-arvest imporditud rea nimetus, nii palju kui mahub>.
 • Raha > Panga dokumentide seeria > Sissetulekud > Import: protseduur tunneb ära ka tehingu Sularaha sissemakse teenustasu (SEB).
 • Päevaraamat > päevaraamatusse sisestatavad dokumendid  nummerdatakse lähtuvalt majandusaasta alguskuupäevast (varem nummerdati kalendriaasta järgi).
 • Peamenüü Firma valikus on nüüd ettevõtted järjestatud nime järgi arvestamata nimetuse väikseid ja suuri tähti.
 • Finantsaruanded >
  • Tulud-kulud > lisatud uus aruanne ‘Tulud ja kulud kahe aasta kuude võrdlusega.’
  • Äriregistrile > Äriregistrile saatmiseks > Võimalik koostada aruandefail ainult ühe aasta kohta. See uus võimalus muudab raamatupidaja töö aastaaruande äriregistrile esitamisel lihtsamaks:
   • raamatupidaja koostab Rapidis aruandefaili ainult aruandeaasta numbritega.
   • raamatupidaja läheb e-äriregistrisse, lisab uue aastaaruande (eelneva aruandeaasta numbrid kopeeritakse) ja laadib xbrl-faili valides “Ainult aruandeperiood”. Edasi tavapärane töö.
 • Kliendiandmik/ Hankijaandmik > aruanne ekraanile > Laekumata müügiarved / Tasumata ostuarved > aruanne arvete lõikes > lisatud tulp ‘Kinnitatud’ – kas antud dokument on Rapidis kinnituse saanud või mitte.

Lisamoodul E-ARVED täiendused

 • Müügiarved > Arve vorm ekraanil > meiliga saatmise nupu asemel sarnase kujundusega nupp “Arve edastamine ostjale kliendikaardil seadistatud viisil”:
  • Seadistamine: Kliendid > kliendikaart ekraanile > tööleht “Pank,Lepingud” > Arve edastamine;
  • uuenduse protseduur lisab kõigile klientidele, kellele on sisestatud registrikood, edastamisviisiks “E-kiri e-arvega(xml,pdf)”. (Ilma registrikoodita ei saa koostada e-arvet.)
  • kui  ostja avaldab soovi saada e-arvet läbi operaatori Omniva Arvekeskus (sh kõik riigi- ja KOV asutused alates 2017. aastast) või arved.ee B2B, siis  seadista ise ostja kliendikaardile edastamisviisiks “E-arve operaatori kaudu“.
  • kui ostja avaldab soovi saada e-arvet läbi operaatori Telema (tavaliselt kaubandusettevõte), siis  seadista ise ostja kliendikaardile edastamisviisiks “Salvesta e-arve oma arvutisse“.
  • edastamisviis “Vastavalt lõppkanalile” on vajalik eraisikust ostjatele üüriarvete edastamiseks internetipanka.
  • teised edastamisviisid on erandlikud.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • nupu ‘Uue firma lisamine’ asemel uus nupp uute võimalustega Töö firmadega :
  • avaneb ülevaatlik nimekiri kõigist firmadest, kellele tehakse või on kunagi tehtud raamatupidamist.
  • nimekirjas kuvatakse firma lisamise kuupäev ja viimase dokumendi kuupäev.
  • nimekirja päises on nupud ‘Uue firma lisamise’ ja ‘Andmete import (teisest firmast)’.
  • kui on kasutusel moodul RAAMATUPIDAMISBÜROO, siis saab topeltklikiga firma nimel firma käibelt maha võtta või käibele panna. Firma käibele panemisel kontrollitakse, kas firma isikute-klientide nimekirjas on ka sisseloginud isik. Kui pole, siis lisatakse ta firma juurde.
 • Kliendid > Erakorralised tegevused > Uus võimalus: Kontrolli klientide e-arve võimekust.
  Protseduur kontrollib Omniva Arvekeskuse serverist kõikide klientide, kellele on sisestatud reg.kood, soovi vastu võtta e-arveid. Kui protseduur saab positiivse vastuse, siis lisatakse kliendikaardile arve edastamisviisiks “E-arve operaatori kaudu”. (Kahjuks saavad praegu (juuni 2016) positiivse vastuse ka sellised riigi- ja KOV-asutused, kes veel pole valmis e-arveid vastu võtma.)
 • Dokumentide test > lehe all äärel link: Vaata kui palju on saadetud e-arveid operaatori kaudu?‘. Kui sellel klikkida avaneb tabel kuude ja firmade lõikes operaatori kaudu saadetud arvete arvu kohta.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Lao sissetulek > Lisa uus > tööleht “Tekstid,muud” nupp “Saatelehtede ridade sissetoomine” – protseduuri täiendatud kontrolliga, et 0-kogusega ridu ei imporditaks.
 • Laost-lattu liikumine > Lisa uus – saatelehele ei saa salvestada 0-kogusega rida.