FINANTS 2016 august

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Ostuarved > dokument ekraanil > arve read, tööleht “Kuludesse”:

  • veerus “Konto” saab avada klahviga F3 kontoplaani akna. Akna päises võimalus kontot otsida ja lisada uut- nupp “Lisa uus konto(lisamine võimalik juhul kui kasutajale pole õigustes kontoplaan keelatud). Uus lisatud konto kirjutatakse salvestamisel ostuarve reale.
  • Hiire paremklikk arve real > avaneb rippmenüü > lisatud uued tegevused “Lisa uus objekt [F2] ja “Lisa uus projekt [F2]; tegevused on aktiivsed juhul, kui vastavad moodulid soetatud ja need kataloogid pole kasutajale õigustes keelatud.
   Tegevus “Lisa uus objekt” aktiveerub ka klahviga F2 veerus “Objekt”. Tegevus “Lisa uus objekt” pole saadaval koos mooduliga Teenindus.
   Tegevus “Lisa uus projekt” aktiveerub ka klahviga F2 veerus “Projekt”.
  • Ostuarvete import Omniva serverist. Võimalus seadistada, et RAPIDisse imporditakse ainult kinnitusringi läbinud ostuarved. Seni imporditi kõik saabunud e-arved.
   Seadistamine: Seaded > Ostuarved > Impordi parameetrid > E-arvete ostu seadistuses uus valik: „Omniva kinnitusringi kasutamine: Ei kasutata/ Jah,kasutame”.
 • Kui on vaja siduda hankija väljastatud kreeditarve konkreetse deebetarvega, siis saab seda lihtsalt teha nii:
  Päevaraamat > lisa uus dokument, kus tüüp = “Kohustuse vähendamine” ja valige kliendiks vajalik hankija.
  Klikkige nupul “Tasumata kohustused“, märkige vajalikud arved ja summad ning klikkige “Koosta dokument“.
  Kui kokku arvete summa on null, aga üksikute arvete summa erineb nullist, siis Rapid koostab iga arve kohta lausendi, kus deebet ja kreedit kontoks on hankijakonto. Soovi korral muutke korrespondeeruv konto muude arvelduste kontoks.
 • Raha > Panga dokumentide seeria > Maksekorraldused > dokument ekraanil > Selgitus:
  • Lisatud abitekst kuidas selgituse tekst salvestatakse eksportfaili.
  • Selgituse teksti nähtavat ala on suurendatud.
  • Kui maksekorraldusega tasutakse korraga rohkem kui 5 arvet, siis selgituse tekstis arve numbrite vahele tühikut enam ei lisata.
  • Raha dokumendil alamtabel “Konteering” > objekti väljal saab lisada uut objekti klahviga F2. (Juhul kui kataloogid pole kasutaja õigustes keelatud ja ei kasutata moodulit Teenindus.)
 • Artiklid >
  • artikli kaart ekraanile > tööleht “Kaup” > võimalik lisada uusi lisaparameetreid *-ga märgitud väljadel ja selle võimaluse kohta kuvatakse abitekst “*[F2]-lisa uus kirje”.
  • eksport excelisse ja valitud väljade trükk – lisatud artikli kaal, et oleks lihtne võimalus kontrollida kas on kõigile vajalikele kaartidele kaal lisatud.

Lisamoodul E-ARVED täiendused

Uus võimalus – püsivatest kuluarvetest saab luua mallid, mille alusel saab importida uusi ostuarveid lihtsalt ja kiiresti.

 • Kataloogid > uus tabel “Kuluarvete mallid”:
  • saab lisada kulude ostuarvete malle, mille alusel salvestatakse imporditud e-arve Rapidisse ostuarveks.
  • viitenumbri lisamine pole kohustuslik; viitenumber sisestage ainult siis kui saate ühelt hankijalt erinevat tüüpi kuluarveid, mida eristatakse viitenumbriga.
  • kuluarve malli real peab olema täidetud üks kahest, kas püsisumma või protsent. Ridadele sisestatud protsentide summa kokku peab olema 100.
 • Ostuarved > E-arvete import >
  • kui hankijale on loodud kuluarve mall, siis imporditakse Rapidisse ostuarve malli alusel. E-arve kokku summa jagamisel malli alusel ostuarve ridadele lisatakse kõigepealt püsisummaga read, järelejääv summa jagatakse vastavalt protsendiga ridadele.
  • Kui malli ei ole sellele hankijale ja viitenumbrile, siis imporditakse e-arve ostuarveks kliendikaardi häälestuse järgi – meetod ja tüüpartikkel. Kui kliendi kaardil puudub tüüpartikkel, siis võetakse see ostuarvete impordi parameetrite seadistusest.
  • Kui tekib ümardusvahe e-arve kokku summa ja ostuarvele lisatud ridade summa vahel, siis lisatakse see vahe ostuarve lõppu ümardusvahe artikliga.
  • Kui mallis ainult protsendiga read või häälestuses puudub ümardusvahe artikkel, siis ümardusvahe pannakse suurima summaga reale.
  • Ümarduse artikli seadistamine: Seaded > Ostuarved > Impordi parameetrid > Ümardusvahe artikkel – valikusse kuvatakse artiklid, millel käibemaksumäär on käibemaksuvaba.
  • Riigiraamatupidamise kohuslased: e-arvete impordil pannakse kulukäibemaksu artikliga real käibemaksuks üldhäälestuse käibemaksumäär.
   Kulukäibemaksu artikli seadistamine: Seaded > Ostuarved > Impordi parameetrid > Kulukäibemaksu artikkel – valikusse kuvatakse kõik artiklid.
 • Ostuarved > dokument ekraanil > tööleht “Manused,kursivahe” > uued nupud:
  • Salvesta uueks malliks – kui arvel on ainult kulud, siis saab arve alusel luua uue kuluarve malli.
  • Rakenda malli – kui arve imporditi ilma mallita, siis saab hiljem valida sobiva malli ja selle järgi arve ridade summa jagada arvele (varasemad arve read kustutatakse).
 • Müügiarved > Dokument ekraanil > E-arve väljastamine Telema kaudu: Kui kool või lasteaed või muu KOV-i iseseisev raamatupidamisüksus soovib, et asutuse müügiarve väljastatakse valla- või linnavalitsusele, siis sisestatakse RAPIDis ostja kliendi kaardil väljale Seotud klient vastav KOV.  E-arve koostamise protseduur lisab siis seotud kliendi info e-arvesse ja e-arve saadetakse KOV-i postkasti. (Jaotised ReceiverRegNum=Seotud_kliendi_reg.number ja ReceiverID=Seotud_kliendi_kood_andmevahetuseks).

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Lao kartoteek > lao kaart ekraanile >
  • dokumentide tabelis on lisatud uus tulp “Manus”.
   Kui vastavale dokumendile on lisatud manus, siis sellel real sõna “Kuva”; nii ostuarved kui ka müügiarved.
  • Topeltklikk kliendi nimel (nii lühinimel kui ka pikal nimel) avab vaatamiseks kliendi kaardi.
 • Inventuuri tulemus > Lisa uus > saab panna filtri ka grupp2 järgi.
 • Lao kartoteek > Lao ümberarvestus > Kui mõnel artiklil puudub laokaart, siis ümberarvestuse protseduur lisab selle.
 • Võimalik arvestada müüdud kauba taarat kas kliendi saajate lõikes või klindile kokku sõltumata saajast.
  Seadistamine: ADMIN > kataloogid > Kliendigrupid: uus tulp “Saajata taaraandmik”.
  Kui klient kuulub kliendigruppi, kellel pole vaja arvestada taarat saajate lõikes, siis vastavad kokkuvõtted muudetud:

  • Müügiaruanded > Spetsiaalaruanded > Taara käibeandmik;
  • Müügiarved > dokument ekraanil > Prindi – väljatrükil taara teatis.

Lisamoodul MASSARVED täiendused

 • Tööleht “Massarvete nimekirjad” – lisatud uued infotulbad
  • Arved loodud – kuupäev, millal viimati vajutati nuppu genereeri arved;
   kui on alustatud uut kuud, siis väli tühi ja taust roosa.
  • Saadetud – kuupäev, millal viimati vajutati nuppu saada arved e-postiga;
   kui on alustatud uut kuud, siis väli tühi;
  • Isik – isik, kes viimati arved koostas.
 • Massarvetele lisatud uus vaade “Nimekirjade read”.
  Müügiarved > Massarve > uus tööleht “Nimekirjade read”, kus saab ridu otsida, järjestada ja Excelisse eksportida; vajalik võimalus kui on kasutusel rohkem kui üks massarvete nimekiri.
 • Võimalik seadistada massarvete väljastamise regulaarsus ja arvetele lisatav kuupäev.
  ADMIN > Kataloogid > Massarvete tüübid > lisatud uued väljad:

  • Regulaarsus – iga kuu, iga kvartal või muu;
  • Arvete kuupäev – esimene, viimane või muu;
  • Kustuta importfail – kui see määratud, siis pärast ridade importi fail kustutatakse.
 • Massarvete nimekirjad > topeltklikiga nimekirjal > ekraanile kuvatakse massarve read – täiendatud uue kuu arvete loomise protseduuri:
  • Nupp Uus kuu > Kui massarvete nimekirja regulaarsus on iga kuu või iga kvartal, siis kontrollitakse kas eelmise perioodi arved on genereeritud; Juhul kui on genereerimata, siis uut kuud avada ei saa.
  • Nupp Uus kuu > Kui massarvete nimekirja regulaarsus on iga kuu või iga kvartal, siis nimekirja päises ainult kuvatakse arvete kuupäeva, kasutaja päeva muuta ei saa.
  • Nupp Ridade import > salvestatakse impordi kuupäev, isiku ja faili nimi, arvete kuupäev ja ridade arv, neid andmeid kuvatakse järgmise impordi algul ekraanile.
  • Nupp Ridade import > kui importfaili loomise kuupäev varasem jooksvast kuupäevast, siis antakse kasutajale hoiatus, aga saab jätkata;
  • Nupp Genereeri arved > Kui on seadistatud, et Ridade import toimub ülekirjutamisega, siis võrreldakse eelmise impordi arvete kuupäeva jooksva arvete kuupäevaga. Juhul kui erinevad, siis teade ekraanile ja arveid teha ei saa;
  • Kui kasutaja väljub massarvete nimekirjast nupuga „Katkesta“, siis kontrollitakse kas on muudatusi ridadele tehtud. Kui jah, siis ekraanile vastav hoiatus.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Dokumentide test > dokumentide tabelist kustutatakse kasutaja tunnus, kui isik pole parajasti programmi sisse loginud.
 • Seaded > Raha > Seeriad > Topeltklikiga seeria lisaseaded lahti > Ekraani allosas tabel tehingutega> tabeli all halli fondiga allajoonitud tekst „Vaata detaile“ – võimalik vaadata panga väljavõtte tehingu tüüpe, mida Rapid oskab importida.