FINANTS november 2011

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Müügiarved, Ostuarved, Kliendid → dokument või kliendikaart ekraanil → nupp ‘Tehingud’: lisatud uus lehekülg ‘Pakkumised’. Lehekülg on aktiivne, kui litsentsivõtmes müügitellimused ja õigustes tellimused lubatud.
 • Müügiarved → dokument ekraanil → valiku ‘Kontaktisik’ kõrval võimalus helistada Skype’iga kontaktisikule või saata talle e-kiri.
 • Ostuarved:
  • ostutellimuse ridade kandmisel arvele pannakse selgituseks see, mis kirjas ostutellimusel mitte see, mis vastaval artiklikaardil nimetuseks.
  • leheküljel ‘Maksud, lisakulud’ võimalus vaadata lisakuludega seotud dokumente: topeltklikk arve numbril avab ostuarvele salvestatud originaaldokumendi ning topeltklikk järjekorranumbril avab ostuarve trüki eelvaate.
 • Kontaktisikud → topeltklikk või Enter kontaktisiku real: võimalus helistada Skype’iga kontaktisikule või saata talle e-kiri.
 • Finantsaruanded → Objektide andmik → topeltklikk või Enter aruande real: ühe konto/objekti lausendid saab salvestada xls-failiks (kuupaev, seeria, dok.nr., summa (deebet – kreedit), selgitus).
 • Päevaraamat → Kirjetena: võimalus valida trükivorm (vormide kirjeldamine: administraatori moodul → Kujunda aruannet).

Moodul PAKKUMISED ja TELLIMUSED täiendused

 • Ostutellimused → Lisa uus → Genereeri ostutellimus: aktiivse rea liikumiste tabelisse lisatud veerg ‘Selgitus dok. real’.
 • Tellimused:
  • kui müügitellimustele määratud lisamise õigus, siis varem salvestatud müügi- ja ostutellimusi ning pakkumisi muuta ei saa.
  • Ostutellimused → Lisa uus → Genereeri ostutellimus: alumisse tabelisse lisatud veerg ‘Tegi’ (dokumendi tegija); topeltklikk veerus ‘Dok.nr.’ avab dokumendi eelvaate.