FINANTS oktoober 2011

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Ostuarved → ostuarve ekraanil:
  • lisatud nupp Tasumine. Võimalus koostada raha dokument ostuarve tasumiseks. Täpsem info juhendis (avaneb, kui vajutate RAPIDis olles klahvi F1).
  • Kurss: klikkides sellel sõnal kontrollib programm Euroopa Keskpanga veebilehelt ostuarvel oleva valuuta kursi olemasolu hankija arve kuupäeval ja kui leiab selle, siis annab vastavasisulise teate ning pakub võimalust lisada see ostuarvele kursiks.
 • Müügiarved:
  • võimalik otsida arveid viitenumbri järgi;
  • müügiarve ekraanil: kui kliendikaardil krediidilimiit erineb nullist, siis pole võimalik arvet salvestada, kui eelnevate arvete summa ja käesoleva arve tasumata summa kokku ületavad selle.
   (kliendikaardi lehekülg ‘Pank; Lepingud’, väli on muutmiseks avatud ainult siis, kui avada kliendikaart administraatori moodulis)
  • Müügiarved/Tellimused → dokument ekraanil → printimine või e-postiga saatmine: kui oma asutuse riik erineb kliendi riigist, siis trükitakse dokumendile ja e-postiga saates ka kirja kontaktandmetesse oma asutuse riik.
 • Kliendid →
  • kliendikaart ekraanil: alates 14.10.2011 versioonist on uutel klientidel pärast salvestamist kliendikaardil näha lisamise kuupäev;
  • kliendikaart ekraanil: lisatud uus väli mobiilinumbri sisestamiseks. See trükitakse ka müügiarvele, kui müügiarvete häälestuses on märgitud valik ‘Koostaja trükk arvele’, müügitellimustele, pakkumistele ning dokumentide saatmisel e-postiga kirja kontaktandmetesse. Sama kehtib ka Skype-aadressi kohta;
  • Otsing: lisatud ‘Kliendipõhine viitenumber’. Otsing toimib ka siis, kui viitenumbrit ei arvutata otsingu tegemise hetkel kliendi koodi järgi, aga kliendipõhine viitenumber on teile teada. Viitenumbri skeemi saate häälestada: administraatori moodul → Seaded → Müügiarved → Viitenumbri arvutamine;
  • eksport Excelisse: xls-failis uus veerg ‘riigikood’.
 • Artiklid →
  • Täiendus – kui võrdse ühikute suhte korral ühikud on erinevad, siis arvutatakse ka sel juhul ühik2 hind (nt. 1 purk=1 liiter) ning on võimalik seda hinnalipikule trükkida.
  • Valitud väljad: võimalik trükkida ka artiklikaardil olev veebiaadress (Artikli Web) ja kõikide ladude koguseline jääk summeritult (Laojääk).
 • Müügiaruanded:
  • lisatud uus aruanne ‘Müügikoguste võrdlus‘ – 2 perioodi müügikoguste võrdlus erinevate parameetrite lõikes.
  • Hankevajadus: võimalik koostada ostutellimus.

Moodul MASSARVED täiendused

 • Müügiarved → Massarved: e-kirjaga arvete saatmisel 2 kirja vahel paus, et internetiserverid väljasaadetavaid arveid spämmina ei tuvastaks (paus 5 sekundit senise 3 asemel).

Moodul VARAD täiendused

 • Lao kartoteek →
  • laokaart ekraanil → Asukoht: võimalik sisestada asukoht kuni 12-märgilise tekstina (lisaks valikukastist valimisele). Kui olemas mõlemad asukohad, siis väljatrükkidel on need liidetud, lao kartoteegis on eraldajaks #. Sama toimib ka dokumentidel (ostuarve, lao sissetuleku ja laost-lattu liikumise saateleht), kui lisatakse artiklit sellisesse lattu, et tekib uus laokaart.
  • Valitud väljad: võimalik trükkida kõik 3 artiklikaardil olevat hinda nii käibemaksuga kui ilma.

Moodul ADMIN täiendused

 • Seaded → E-posti seaded:
  • võimalus lisada tekstid ostutellimuse saatmiseks;
  • võimalus lisada võõrkeelne tekst müügiarvete, müügitellimuste ja pakkumiste saatmiseks. Kui dokumendil oleva kliendi dokumendi keel erineb oma asutuse keelest, siis e-kirja sisuks võõrkeelne tekst.
  • Tellimused → Tellimuste seeriad: lisatud uus veerg ‘Koodi trükk’ – kui märgitud, siis selle seeria standardvormidele trükitakse artiklikood.