FINANTS september 2011

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Kliendid kliendikaart ekraanil KMKRnr: välja kõrval link veebiaadressile, kus saab kontrollida Euroopa Liidu KMKRnr. kehtivust (klikkida sõnal ‘Kontrolli’).
 • Ostuarved:
  • nimekirjas uued veerud ‘Hankija riik’ ja ‘KMKRnr.’. Riiki näidatakse ainult sel juhul, kui see erineb oma firma riigist;
  • Excelisse eksportides xls-failis uus veerg ‘kmaks’ – käibemaksu summa.
  • lisatud veerg ‘Reg.kood’; nimekirja eksportimisel Excelisse on seal lisaks hankija registrikoodile ka hankija riik ja KMKRnr;
   Maksuamet soovib näha sellist aruannet, kui kontrollitakse ettevõte käibemaksu arvestust.
  • otsinguvormile lisatud ‘v.a. riik’;
  • dokumendil olevalt väljalt ‘Maksetähtaeg’ ei saa lahkuda, kui seal pole kuupäeva;
  • kui lisada ostuarvele fail, siis see ka avatakse, et saaks kontrollida, ega fail pole vigane;
  • ostuarve ekraanil → A/a: kui arveldusarvet pole hankija kliendikaardile sisestatud, siis on valikus näha info veerust ‘IBAN’.
 • Müügiarved →dokument ekraanil: kui müügiarvete häälestuses on määratud müügi keeld alla minimaalse tulemi ja müügiarvel on selliseid ridasid, siis seda dokumenti salvestada ei saa
  (häälestus: administraatori moodul → Seaded → Müügiarved → Minimaalne tulem, Hoiatus/Keelatud (varem mõjus see häälestus hoiatusena));
 • Raha:
  • sissetuleku ja väljamineku ordereid võimalik saata e-postiga;
  • → panga seeria → Maksekorraldused → dokument ekraanil → Saaja konto: kui arveldusarvet pole hankija kliendikaardile sisestatud, siis on valikus näha info veerust ‘IBAN’.
 • Müügiaruanded:
  • uus aruanne ‘Ostud hankijate lõikes’. Aruandes on artiklikoodiga read ostuarvetelt kasutaja määratud perioodil käibemaksuta summades baasvaluutas. Trükkimisel on vahekokkuvõtted hankijate lõikes.
  • uus aruanne ‘Müügid artiklite lõikes’: müüdud kaubad ja teenused kasutaja valitud perioodil;
   võimalus trükkida viiele erinevale vormile, iga vormi korral on võimalus valida, kas trükkida tulemi info või mitte;
   detailse aruande korral võimalus trükkida 10 esimest rida (nt. 10 suurima tulemiga artiklit, kui järjestada aruanne eelnevalt veeru ‘Tulem’ järgi);
  • Kõigi parameetrite ostuaruanne: kõige lõppu uued veerud ‘Hankija riik’ ja ‘KMKRnr.’. Riiki näidatakse ainult sel juhul, kui see erineb oma firma riigist. Otsinguvormil ‘KMKRnr.’ (osa järgi otsing).
  • Kliendiplaan: andmed ka krooniaja-firmast.
  • Hankevajadus: kui vaba jääk on väiksem kui perioodi jooksul müüdud kogus ja tulem on suurem nullist, siis artikli real taustavärv roosa. Järjestamise võimalus veeru ‘Nimetus’ järgi ( Grupp I + Nimetus);
  • Kõigi parameetrite ostuaruanne → Otsing: lisatud ‘v.a. riik’ ja andmed ka krooniaja-firmast;
  • Müügid klientide lõikes: lisatud valik ‘Arvete lõikes’;
  • mõnede müügiaruannete paigutust muudetud ja mõned koondatud ühe nupu alla:
   • Müügid klientide lõikes: aruande avavormil saab valida, kas koostada aruanne klientide, kliendigruppide või arvete lõikes;
   • Laekumine müügist: koondab endised aruanded ‘Müügiarvete laekumised’ ja ‘Artiklite laekumised’ (valiku tegemine aruande avavormil).
 • Finantsaruanded → Dokumentide koondinfo: lõppu lisatud uus osa ‘Tell- Müük’ (tellimused-müügiarved).
 • Kontode käibeandmik: kui enne käibeandmiku lõppkuupäeva on kinnitamata dokumente, siis nende nimekiri antakse enne aruande koostamist ekraanile.

Moodul VARAD täiendused

 • Lao kartoteek → laokaart ekraanil → Asukoht: kui valikus puudub sobiv, siis saab selle lisada, kui vajutada valikukastil olles klaviatuurilt F2. Sama toimib ka dokumentidel (ostuarve, lao sissetuleku ja laost-lattu liikumise saateleht), kui ekraanile tuleb uue laokaardi salvestamise vorm.

Moodul PAKKUMISED ja TELLIMUSED täiendused

 • Müügitellimused, Pakkumised → dokument ekraanil: kui häälestuses on märgitud ‘Müügihinna abikalkulaatori lahtrite näitamine müügitellimuse ja pakkumise ekraanivormil’, siis on dokumentidel näha veerud ‘Omahind’, ‘JH%’ ja ‘Tulem’.
  Vastav häälestus toimub: RAPID ADMIN → Seaded → Tellimused.