FINANTS august 2011

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Kõigil dokumentidel valuutakursi muudatus: alates versioonist 18.08.11 peab dokumentidele sisestama valuutakursi selliselt nagu pangad seda alates 01.01.11 esitavad: valuutakurss näitab 1 euro väärtust valuutaühikutes (enne seda näitas kurss, mitu eurot oli 1 valuutaühik).
 • Artiklid → artiklikaart ekraanil: müügihindu kroonides näidatakse kuni 2011. aasta lõpuni ja pärast seda juhul, kui häälestuses (administraatori moodul → Seaded → Müügiarved) on märgitud valik ‘Trükkida arvel summa EEK-des’.
 • Dokumendilt avataval kliendikaardil lehekülgedel ‘Üldandmed’ ja ‘Kontaktisikud’ Skype-helistamise nupp.
 • Raha →
  • Sampo panga seeria → Sissetulekud → Import: täiendatud impordi protseduuri, et RAPID tunneks automaatselt ära kõik tehingud.
  • Väljaminekud → Lisa uus/Muuda olemasolevat → Tasumata arved: päises valik ‘Hankija’ ja ‘Kõik’. Kui valitud ‘Kõik’, siis nimekirjas kõik arved, sõltumata dokumendil olevast hankijast; järjestus veeru ‘Tasumata’ järgi.
 • Müügiarved:
  • nimekirja all ja nimekirja väljatrüki all klientide koguarv;
  • nimekirja päises tekstikast kliendi nimeosa järgi kiirotsinguks;
  • nimekirja all näha kinnitamata dokumentide arv, kui neid on;
  • saldoteatise trüki häälestus on nüüd müügiarve seeriapõhine (administraatori moodul → Seaded → Müügiarved → Arvete seeriad → topeltklikk vastaval seerial). Täitke märkekast ‘Saldo teatis’, kui soovite selle trükkimist vastava seeria müügiarvetele. Teatise perioodi määramine endiselt müügiarvete häälestuse üldleheküljel.
  • dokument ekraanil: kui on ostetud lisamoodul ‘Toimingud kliendiga’, siis on vastav nupp ka müügiarve ekraanivormi päises.
 • Ostuarved:
  • nimekirja all ja nimekirja väljatrüki all hankijate koguarv;
  • nimekirja päises tekstikast hankija nimeosa järgi kiirotsinguks;
  • nimekirja all näha kinnitamata dokumentide arv.
  • dokument ekraanil: kui on ostetud lisamoodul ‘Toimingus kliendiga’, siis on vastav nupp ka müügi- ja ostuarve ekraanivormi päises.
 • Päevaraamat: täiendatud protseduuri “Lisada uus dokument olemasoleva koopiana”. Uue dokumendi ridadel puudub info veerus ‘Selgitus’, aga kui klikkida hiirega mingil real selles veerus, siis kopeeritakse sinna sama tekst, mis päises.
 • Kliendiandmik →
  • Otsing: lisatud riigi järgi välistav otsing (v.a. riik);
  • ühe kliendi käibed ekraanil → kliendi nime ette lisatud nupp ‘Saada valitud arve e-postiga’: nupule vajutades tehakse valmis e-kiri, kuhu on lisatud pdf-fail sellest müügiarvest, mille real olite. Kirja sisuks olevaks tekstiks pakutakse seda, mis on häälestatud administraatori moodul → Seaded → E-posti seaded → Müügiarved.
 • Müügiaruanded →
  • Hankevajadus: lisatud Exceli-failiks salvestamise võimalus ning järjestamine veergude ‘Kogus xx päeva’ järgi. Real näha artikli nimetus, otsinguvormile lisatud väli ‘Mark’ (ja margi osa järgi otsing).
  • Kõigi parameetrite müügiaruanne:
   • lisatud veerg ‘Nimetus dokumendi realt’.
   • Otsinguvormil riigi järgi välistav otsing (sel juhul täita pärast hankija või kliendi riigi valimist märkekast ‘välja arvatud’).
   • väljatrüki vorm ‘Kokku gruppide lõikes’: lisatud veerg ‘%’ ((tulem/summa)*100).
  • Kõigi parameetrite ostuaruanne: lisatud väljatrüki võimalus, aruanne trükitakse gruppide vahekokkuvõtetega.
 • Finantsaruanded
  • uus aruanne ‘Objektide tulud-kulud’
  • Ostude koond: EUR-firma alt saab vaadata ja võrrelda ka EEK-firma oste (summad teisendatuna EUR-sse);
  • Müügi tulem: aruannet on võimalik koostada ka müügitellimuste ja pakkumiste kohta.