FINANTS juuni 2011

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Palgakalkulaator: lisatud printeri nupp tulemuste tabeli väljatrükkimiseks.
 • Raha → Maksekorraldused → Eksport: kui valitud maksekorralduste hulgas on ka välismakseid, siis tehakse 2 ekspordi faili. Välismaksekorraldused pannakse eraldi faili – häälestuses näidatud failinimele liidetakse ‘V’.
 • Ostuarved →
  • dokument ekraanil: kui ostuarvel on lisasumma artikkel, aga pole kauba ridu, millele lisasummat jagada, siis ei saa  arvet kinnitada.
  • Otsing: võimalik otsida neid ostuarveid, mille hankija riik asub EL-is.
 • Müügiarved → dokument ekraanil: kui müügiarve seeria häälestuses on märgitud ‘Analoogi otsing’, siis müügiarvel F3-ga artiklit otsides on otsinguvormil aktiivne esimene filtrisse jäänud rida, mitte valitud artikkel.
 • Müügiaruanded →
  • Kõigi parameetrite ostuaruanne → Otsing: lisatud märkekast ‘EL riigid’. Kui see märgitud, siis tulemuseks read, mille hankija riik asub EL-is.
 • Käibeandmik → ühe konto lausendid (vajutades Enter) või korrespondeeruvus (vajutades F2): ostu- või müügiarve real veerus ‘DokNr’ hiire topeltklikk avab dokumendi vaate; hiire topeltklikk ostuarve real veerus ‘SeotDok’ avab ostuarvele salvestatud originaalfaili.

Moodul TELLIMUSED/ PAKKUMISED täiendused

 • Dokument ekraanil: kui tellimusel on täidetud väli ‘Tellija dok.nr.’, siis kantakse see ka müügiarve viidetesse ‘Kliendi tellimus: kliendi tellimuse number‘.
 • Administraatori moodul → Seaded → Tellimused: lisatud märkekast ‘Ostutellimuse reale trükkida artikli lisainfo’. Kui see märgitud, siis trükitakse ostutellimuse standardtrükil artikli järel teisele reale artiklikaardile sisestatud lisainfo