FINANTS detsember 2011

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Artiklid: ekraanivormi muudetud, nüüd eraldi töölehed laoarvestusega (‘Kaup’) ja laoarvestuseta artiklitele (‘Tulu/kulu’).
  • uute artiklite lisamisel ei saa määrata, kas artikkel on laoarvestusega või laoarvestuseta, selle määrab artikli Grupp I häälestuses olev laoarvestuse tunnus. Kui artiklikaardi Grupp I on laoarvestusega ja ostetud litsents seda võimaldab, siis saab artiklikaardil valida laoarvestuse tüüpi (keskmine hind, partiiarvestus, FIFO);
  • Kataloogid → Grupid I → grupi kaart ekraanil: lisatud uued väljad ‘Laoarvestus’, ‘Käibemaks’ (versiooniuuendusega pannakse sinna see, millise määraga artikleid on vastavas grupis kõige rohkem), ‘Ladu’,  ‘Müük’/’Ost’, ‘Parim enne’/’Kõlblik kuni’. Need pakutakse ette uue artiklikaardi lisamisel sellesse Grupp I.
  • laoarvestusega artikleid saab kirjeldada 6 uue parameetriga (3 valitavat, 2 numbrilist, 1 tekstiline). Parameetrite nimetused on häälestatavad administraatori moodul → Seaded → Varad → Artiklikaardi parameetrid;
  • leheküljel ‘Pilt/Web’ võimalik sisestada ka teine veebiaadress (Tarnija Web).
 • Artiklid → Hinnalipikud:
  • igas töökohas jäetakse seal viimati sisestatud artiklid alles;
  • päises uus nupp ‘Kustuta read’;
  • kui trükivormi muudetakse, siis sisestatud artiklid jäävad alles, kustutatakse ainult need read, mis ei mahu ühele lehele.
 • Müügiarved → dokument ekraanil: kui arve real on laoarvestusega artikkel, mille kogus on 0, siis annab programm sellekohase teate ning müügiarvet salvestada ei saa.
 • Ostuarved → dokument ekraanil:
  • originaalfaili lisamiseks on võimalik see lohistada nupule ‘Lisa originaaldokument’.
   Endiselt on võimalus ka vajutada sellele nupule ning otsida õige fail. Mõlemal juhul peab fail olema eelnevalt salvestatud.
  • ostuarve ridade importimisel ostutellimus(t)elt imporditakse lehekülje ‘Kuludesse’ väljale ‘Viited’ ka ostutellimuse info (tellimuse number, kuupäev ja tähtaeg ning hankija dokumendi number);
  • artikliga real paremklikk → Tulevased liikumised: lisatud veerg ‘Selgitus’ – nimetus tellimuse vastavalt realt, nimekiri on järjestatud artiklikoodi ja kliendi järgi. Kui teha mingil real hiire topeltklikk või vajutada klaviatuurilt Enter, siis kandub see tekst ostuarvele nimetuseks ning samale reale veergu ‘kauba tähis’ pannakse tellimuse info: kliendi lühinimi + / + tellimuse number;
  • real paremklikk → Partiita müügid: avanenud vormil on näha ka tellimuse info, kui müügiarve on koostatud tellimuse põhjal. Kui teha mingil real hiire topeltklikk või vajutada klaviatuurilt Enter, kandub ostuarvele selle rea artikli kood, nimetus, ühik ja ladu. Kui arve on koostatud tellimuse põhjal, siis kandub ostuarve veergu ‘kauba tähis’ ka tellimuse info: kliendi lühinimi + / + müügitellimuse number;
 • Ostuarved: nimekirja päises nupp ‘Salvesta arvete originaaldokumendid arvuti kausta’ – kõigi nimekirjas olevate dokumentide originaalfailid salvestatakse kasutaja poolt valitud kausta.
 • Kontaktisikud → isiku kaart ekraanil (topeltklikk või Enter isiku real): hiire topeltklikk sõnal ‘Asutus’ avab kliendikaardi, kus on võimalik teha ka muudatusi.

Moodul VARAD täiendused

 • Lao kartoteek: kui valida päises ‘Kõik’, siis lisaks jäägiga ridadele on näha ainult need lõppsaldota read, mille ladu on käibel;
 • Aruanded → Mittelikviidsed artiklid: lisatud nupp ‘Eksport Excelisse’.

Moodul PAKKUMISED ja TELLIMUSED täiendused

 • dokument ekraanil: Tellija/Hankija nime järel nupp ‘Mine kliendi kodulehele’.

Moodul KLIENDI TOIMINGUD täiendused

 • Toiming ekraanil: originaalfaili lisamiseks on võimalik see lohistada nupule ‘Lisa originaaldokument‘.
  Endiselt on võimalus ka vajutada sellele nupule ning otsida õige fail. Mõlemal juhul peab fail olema eelnevalt salvestatud.

Moodul ADMIN täiendused

 • Seaded → E-posti seaded → uus väli ‘Dok. faili nimi’: võimalus kirjeldada e-postiga kaasamineva dokumendi faili nimi muutujate abil.
  Häälestus kehtib kõikide dokumentide (müügiarved, tellimused, pakkumised) jaoks. Täpsemad selgitused selle välja all ja abifailis, mille avamiseks vajutage klaviatuurilt F1.