FINANTS mai 2011

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Raha:
  • uus väljatrükk ‘Tehingud’, mille saab valida pangaraamatu/ kassaraamatu kõrvalt. Aruandele Tehingud trükitakse koos päeva saldodega ka lühikokkuvõte igast raha sissetulekust ja väljaminekust. Tehingud trükitakse otsingus valitud perioodi vahemikus. Kas operaator valis aruandevormi Pangaraamat, Kassaraamat või Tehingud, jäetakse meelde ja pakutakse järgmisel korral vaikimisi ette.
  • Maksekorraldused → [Lisa uus → Hankija määramata →] Tasumata arved: hiire topeltklikk järjekorranumbril veerus ‘Arve number’ avab ostuarve eelvaate; dokumendinumbril veerus ‘Dok.nr.’ avab ostuarve originaali.
  • Maksekorraldused → dokument ekraanil → tabel ‘Tasutud arved’: kui tasumine seotud ostuarvega, siis ostuarve numbril hiire topeltklikk avab ostuarve originaalfaili.
  • Sissetulekud/Väljaminekud → order ekraanil: nüüd 2 printeri nuppu. Kollase tulukesega (klaviatuurilt Alt+P) saab trüki eelvaate ja seejärel valida printerit ning rohelise tulukesega  (klaviatuurilt F10) trükitakse otse vaikimisi printerile.
 • Müügiarved → müügiarve väljatrükil kontaktisiku järel ka telefoni ja mobiili number.
 • Ostuarved → Lisa uus/Muuda olemasolevat: lisatava faili suurus võib olla kuni 2MB.
 • Kontaktisikud: kiirotsing eesnime ja perekonnanime järgi töötab filtrina, s.t. ekraanile jäävad ainult need, kelle nimi vastavas veerus sisaldab sisestatud teksti.

 • Enamikel akendel  saab Esc-klahviga väljuda, st Esc-klahv = nupu ‘Sulge vorm / Välju’ klikk.
 • Nuppudel, mille kaudu saab info salvestada Exceli-failiks, nüüd uus pilt.
 • Müügiaruanded → Kõigi parameetrite ostuaruanne: kui järjestada aruanne veeru ‘Grupp’ järgi, ilmub nähtavale eraldi printeri nupp, mille kaudu saab trükkida detailse aruande artiklite ja gruppide vahekokkuvõtetega.
 • Hankijaandmik → Tasumata ostuarved: kui aruanne järjestatud veeru ‘Viited’ järgi, siis printimisel näha selle veeru esimesed 5 sümbolit.
 • Käibeandmik → ühe konto lausendid (Enter konto real):
  • võimalik järjestada kliendi lühinime veeru järgi tehes topeltkliki sõnal ‘Klient’;
  • vormi alläärel näha kliendi nimi;
  • lisatud veerg ‘Konto nimetus’;
  • otsinguvormile lisatud ‘Osa konto nimetusest’.
 • Finantsaruanded:
  • Objektide andmik/Allüksuste-objektide andmik: objekti nimetuse järel alguse ja lõpu kuupäevad objektide kataloogist;
  • Projektide andmik: projekti nime järel algus ja lõpu kuupäevad projektide kataloogist;

Moodul OBJEKTI TEENINDUS täiendused

 • Ühe objekti kaart ekraanil:
  • lehekülg ‘Sündmused’: näha ka krooni-perioodil müügiarvetega seotud sündmused;
  • lisatud nupp ‘Tehingud’ – antud kliendi ja objektiga seotud tehingud määratud perioodil.

Moodul ADMIN täiendused

 • Seaded → Üldine: lisatud väli ‘Artikli pildi maksimaalne maht (kB)’ – võimalus häälestada maksimaalne pildifaili suurus, mida RAPID lubab artiklikaardi leheküljele ‘Pilt/Web’ importida.