FINANTS aprill 2011

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Artiklid → artiklikaart ekraanil: kui viimasel hankijal veebiaadress, siis selle kõrval nupp ‘Mine interneti aadressile’.
 • Raha:
  • Maksekorraldused → [Lisa uus → Klient/Hankija määramata →] Laekumata/Tasumata arved:
   • kui tasumata arvete vormil vajutada nuppu ‘Koosta (makse)dokument’, siis avaneb orderite nimekiri samal päeval sisestatud dokumentidega.
   • tasumata arvete vormil nupp ‘Eksport Excelisse’.
  • Sissetulekud → Sissetulekute import: kui seeria häälestuses märgitud valik ‘Määramata laekumised seotakse tasumata arvetega alates vanemast arvest’, siis ei seota arveid summa järgi. Vaadatakse ainult, kas selgituses on arve numbrit. Kui arve numbrit pole, siis ei ürita programm summa järgi arvet otsida, vaid hakkab kohe siduma vanimate laekumata arvetega.
  • Sissetulekud/Väljaminekud/Maksekorraldused → Otsing: lisatud ‘Osaline laekumine/tasumine’ – kui see valitud, siis tulemuseks raha dokumendid, mille summa on väiksem kui dokumendiga seotud arve summa.
  • Maksekorraldused: välismaksekorraldust on võimalik teha ostuarveta ja ettemaksuta.
  • SEB Panga seeria → Sissetulekud → Import: väljaminekutesse imporditakse ka dokumendid, mille selgituses sisaldub ‘Koondmaksega ulekanne’ või ‘Otsekor.teenustasu’.
 • Müügiarved → dokument ekraanil: artiklikoodi sisestamisel viide iga sümboli järel 3 sekundit (varem 1,5 sekundit).
 • Ostuarved → dokument ekraanil:salvestamisel arveldusarve puudumise hoiatus ainult siis, kui häälestuses märkekast “Kliendikaardil arveldusarve puudumisel hoiatus” täidetud.
 • Päevaraamat → Otsing:
  • uus märkekast ‘Jäta välja lõpetamiskanded’ – kui täidetud, siis lõpetamiskandeid ei näidata.
  • uued valikud ‘Ainult vastavad kirjed’ või ‘Dokumendi kõik kirjed’:
   • Ainult vastavad kirjed: samuti nagu seni – tulemuseks ainult tingimusele vastavad kirjed;
   • Dokumendi kõik kirjed: tulemuseks kõik kirjed dokumentidelt, millel vähemalt üks kirje vastab otsingu tingimustele.
 • Müügiaruanded → Müüdud kogused: kui aruande avavormil valitud ‘Müügid kliendile toodete lõikes’ ja ‘Ühik 1 kogustega artiklite lõikes’, siis aruande järjestuseks Grupp I + artikli nimetus ning grupid eristatud taustavärviga.
 • Finantsaruanded:
  • Kasutaja kirjeldatud aruanne: kui ekraanivormil veeru pealkirjaks lühend PKA,  siis trükitakse veeru pealkirjaks algkuupäev – lõppkuupäev (ekraanivormil vastavatel väljadel oleva info järgi).
  • Dokumentide koondinfo: viimasteks veergudeks dokumentide arvuline ja summaline info kuude kaupa alates üle-eelmisest kuust kuni aasta alguseni arvestades RAPIDi tänast kuupäeva.
 • Hankijaandmik/Müügiaruanded → Tasumata ostuarved → Otsing: uus väli ‘Osa viidete tekstist’.

Moodul TELLIMUSED/ PAKKUMISED täiendused

 • Müügitellimused/Ostutellimused → Otsing: lisatud väli Tellija/hankija dok.nr (osa järgi otsing).

Moodul ADMIN täiendused

 • Kataloogid → Lepingulised hinnad: artiklikoodi saab Delete-klahviga kustutada. Ilma artiklita read kustutatakse salvestamisel andmebaasist.
 • Seaded → Ostuarved/Müügiarved → Saldoteatise tekst: võimalik kasutada lühendit SKN   –  seotud kliendi nimi (kui seotud klient puudub, siis trükitakse sellele kohale kliendi nimi).

Moodul OBJEKTI TEENINDUS täiendused

 • Objektikaart ekraanil → lehekülg ‘Sündmused’ → lisa uus/muuda olemasolevat: vormil on printimise nupp (kui töökaustas on olemas trükifail ob_syndmus.frx). Sel juhul on võimalik muuta ka selle kujundust (administraatori moodul → Kujunda aruannet → topeltklikk vastaval real). Muudatuste tegemisel peab seda tegema igas töökaustas või kopeerima muudetud faili teistesse töökaustadesse.
 • Sündmused: lisatud printimise võimalus.

Moodul KLIENDI TOIMINGUD täiendused

 • Lisa uus/Muuda olemasolevat: uued valikukastid ‘Objekt’ ja ‘Projekt’, kui need litsentsivõtmes lubatud.
 • Otsing objekti, projekti või nende osade järgi.