FINANTS märts 2011

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Müügiarved/Ostuarved → Otsing → Arve lõppsumma/Ridade summa: saab valida millises rahaühikus summasid otsitakse:
  • kui valitud ‘Baasvaluutas’, siis otsitakse baasvaluutasse teisendatud summade hulgast (need summad, mis näha dokumentide nimekirja algvaates);
  • kui valitud ‘Originaalvaluutas’, siis otsitakse arvel olevate summade hulgast.
 • Ostuarve: nimekirjas viimaseks veeruks ‘Fail’ – näitab originaalfaili olemasolu; otsingus märkekastid ‘Failiga’ ja ‘Failita’.
 • Raha: nimekirja päises uus nupp ‘Laekumata arved’ (sissetulekute korral) või ‘Tasumata arved’ (väljaminekute ja maksekorralduste korral). Vajutades nuppu, toimub sama protseduur, mis siis kui vajutada ‘Lisa uus’ ja ‘Laekumata arved’ või ‘Tasumata arved’.
 • Müügiaruanded → Kõigi parameetrite müügiaruanne:
  • lisatud veerg ‘Arve kuup.’ müügiarve samanimeliselt väljalt, otsing selle järgi;
  • otsinguvormile lisatud valikukasti ‘Hankija’ kõrvale otsingunupp.
  • eksport Excelisse: lisatud veerg ‘siskuup’ – aruandes oleva veeru ‘Arve kuup.’ info.
  • aruande päises trükivormide valikusse lisatud ‘Valitud väljad’.
   Valides selle ja vajutades printimise nupule, avaneb vorm, kus saab määrata, milliseid veerge ja millise pikkusega trükkida, saata e-postiga pdf-failina või salvestada Exceli failiks. Aruandes eelnevale määratud järjestus säilib.
 • Müügiaruanded → Tasumata ostuarved: võimalus järjestada veeru ‘Viited’ järgi tehes hiire topeltkliki pealkirjal; väljatrükk selles järjestuses.
 • Finantsaruanded
  • Kõigi parameetrite andmik: päises valik ‘Detailne’ või ‘Koond’. Kui valitud ‘Koond’ ja kõik parameetrid maksimaalse tasemega, siis on ekraanil ainult kokkuvõtte read. Kui mõni parameeter valitud järguga (st. kokkuvõtte ridu ekraanil pole), siis ekraanil pilt ei muutu,  aga väljatrükile tulevad ainult kokkuvõtte read.
  • Jaemüük: kui pärast aruande vaatamist vajutada nuppu ‘Sulge vorm’, on ekraanil uuesti aruande koostamise vormi, kus näha eelnevalt määratud parameetrid, et saaks kiiresti koostada uue aruande mõnda üksikut parameetrit muutes. Valikukastide väärtusi saab teha tühjaks, kui vajutada seal klaviatuurilt Delete.
  • Dokumentide koodinfo → veerud ‘Aasta algusest summa’, ‘Aasta algusest dok.arv’: info RAPIDi tänase kuupäeva seisuga (peamenüüst Seaded → Tänane kuupäev).
 • Järgmistel väljadel on võimalik kasutada sümboleid * (suvaline arv märke) ja ? (üks märk selles positsioonis):
  • Ostuarved/Müügiarved → Otsing → Projekt;
  • Müügiaruanded → Kõigi parameetrite müügiaruanne → Otsing → Allüksus, Objekt, Projekt;
  • Müügiaruanded → Kõigi parameetrite ostuaruanne → Otsing → Konto, Allüksus, Objekt, Projekt;
  • Finantsaruanded → Kõigi parameetrite andmik → Otsing → Allüksus, Objekt, Projekt.

Moodul TELLIMUSED/ PAKKUMISED täiendused

 • Müügitellimused → dokument ekraanil: ridade all ‘Laojääk-MT’ – laojääk ostutellimusi arvestamata, s.t. reaalne laojääk, millest on maha arvestatud müügitellimustel olev lahendamata kogus.
 • Ostutellimused → dokument ekraanil →
  • paremklikk real: valikusse lisatud ‘Müügihinna kujundamine’ (sama vorm, mis ostuarvel müügihinna kujundamiseks);
  • võimalus lisada originaaldokument.
 • Ostutellimused → dokument ekraanil: lisatud väli ‘Hankija dok.nr.’.
 • Müügitellimused/Pakkumised: artikli lisamisel reale pakutakse allüksus ja objekt artikli kaardilt või artikli grupp I häälestusest, kui artiklikaardil vastav parameeter määramata (analoogselt müügiarvega).

Moodul “Isikute ja projektide tulud-kulud” täiendused

 • Kataloogid → Projektid: uued veerud ‘Algus’, ‘Lõpp’, ‘Info’ (kuni 250 märki).
 • Finantsaruanded: lisatud uued aruanded ‘Projekti tulud-kulud’ ja ‘Projektijuhi tulud-kulud‘.
  • Aruannete seadistus, kui mitu sümbolit projekti koodi algusest määravad projekti: moodul ADMIN → Seaded → Pearaamat: uus väli ‘Projekti tähise pikkus tulude-kulude aruandes’.

Moodul MASSARVED täiendused

 • Kliendiandmik: Alt + N koostab maksenõute faili kogu tasumata summale SEB panga või Swedbanki formaadis vastavalt sellele, milline valik on tehtud otsinguvormi valikukastis ‘Otsekorraldus’.

Moodul ADMIN täiendused

 • Kataloogid → Lepingulised hinnad: lisatud Excelisse eksportimise võimalus.
 • Seaded → Pearaamat: uus väli ‘Projekti tähise pikkus tulude-kulude aruandes’ – mitu sümbolit projekti koodi algusest määravad projekti;