FINANTS veebruar 2011

Peamoodul FINANTS täiendused

Müük 0%-se käibemaksumääraga – olulised uuendused!

 • Müügiarved > leheküljel ‘Maksud/kursivahe’ uus märkekast ‘Müük 0% km-ga’. Käibemaksuga maksustamine toimub vastavalt sellele märkekastile analoogselt varem kliendikaardil olnud sama valikuga.
 • Müügiarved > Kui koostatakse müügiarvet saajale või kliendile (kui saajat pole), kelle riik erineb oma firma riigist ja
  • kui kliendi riik on EL-is ja on täidetud KMKR nr, siis täidetakse automaatselt märkekast ‘Müük 0% km-ga’;
  • kui kliendi riik ei ole EL-is, siis täidetakse automaatselt märkekast ‘Müük 0% km-ga’, programmi kasutajal on võimalus seda muuta.
 • Müügiarved > leheküljel ‘Maksud/kursivahe’ uus märkekast ‘Edasimüük kolmnurktehingus’. Kui on täidetud märkekast ‘Müük 0% km-ga’ ja saaja või kliendi (kui saaja puudub) riik on EL, siis muutub ka märkekast ‘Edasimüük kolmnurktehingus’ aktiivseks, vajadusel programmi kasutaja täidab selle.
  Müügiarvete summad, millel märgitud linnuke “Edasimüük kolmnurktehingus”, korjatakse VD aruandele: Finantsaruanded > “Ühendusesisene käive VD” tulpa “Kolmnurktehingud”.
  Edasimüük kolmnurktehingus ei ole käibemaksuseaduse mõistes kauba ühendusesisene käive ja KMD-l tehingut ei deklareerita.
 • Müügiarved > 0%-käibemaksumääraga müügiarvele automaatse lausendi koostamine.
  Automaatse lausendi koostamiseks lisati kontoplaani järgmised seaded: Kataloogid → Kontoplaan → topeltklikk konto real veerus ‘Vastaskontod’:senine ‘Tulukonto ekspordi arvel’ → ‘Tulukonto EL sisekäibe arvel’;lisatud uued valikud: ‘Tulukonto ekspordi arvel’ ja ‘Tulukonto “Edasimüük kolmnurktehingus”‘.
  Müügiarve automaatne lausend koostatakse:

  • kui arvel on täidetud märkekast ‘Müük 0% km-ga’ ja saaja või kliendi (kui saaja puudub) riik on EL-is ning täitmata on märkekast ‘Edasimüük kolmnurktehingus’, siis ‘Tulukonto EL sisekäibe arvel’;
  • kui arvel on täidetud märkekast ‘Edasimüük kolmnurktehingus’, siis ‘Tulukonto “Edasimüük kolmnurktehingus”‘. Edasimüük kolmnurktehingus ei ole kauba ühendusesisene käive ja KMD-l tehingut ei deklareerita;
  • kui arvel on täidetud märkekast ‘Müük 0% km-ga’ ja saaja või kliendi (kui saaja puudub) riik ei ole EL-is, siis ‘Tulukonto ekspordi arvel’.
 • Versiooniuuendus kontrollib, kas kliendikaardil oli täidetud märkekast ‘Müük 0% km-ga’ ja kui kliendi riik on sama kui oma firma riik, siis paneb kliendi riigiks esimese riigi, mis erineb oma firma riigist.
 • Kliendid → kliendikaart ekraanil → lehekülg ‘Saajad’: lisatud veerud ‘Riik’ ja ‘KMKRnr.’.
 • Finantsaruanded → Ühendusesisene käive VD:
  • lisatud uus nupp ‘Eksport XML-i‘ – võimalus saata arunne failina e-maksuametisse;
  • aruandesse tulevad kõik tehingud arvetelt, millel täidetud märkekast ‘Müük 0% km-ga’ ja saaja või kliendi (kui saaja puudub) riik on EL-is;
  • aruande ekraanivormil (avaneb pärast nupu ‘OK’ vajutamist perioodi määramise vormil) uus veerg ‘Kolmnurktehing’: kui müügiarvel täidetud märkekast ‘Edasimüük kolmnurktehingus’, siis müüdud kaupade (s.t. mitte teenuste) summa on näha veerus ‘Kolmnurktehing’ mitte veerus ‘Kaubad’.

Teised täiendused:

 • Ostuarved → dokument ekraanil → uus väli ‘Jrknr.’: dokumendi numbri muutmiseks teha seal topeltklikk.
 • Müügiarved → Lisa uus: dokumendi numbri muutmiseks teha seal topeltklikk. Eelnevalt peab olema häälestuses märgitud valik ‘Arve numbri muutmine’ (administraatori moodul → Seaded → Müügiarved).
 • Müügiarved/Ostuarved → dokument ekraanil → arve rea veerg ‘Nimetus’: sisestatava teksti pikkus võib olla kuni 150 sümbolit.
 • Raha
  • Panga seeria → Sissetulekute import: kui laekumine ületas dokumendi summat, siis ettemaksu summast EUR-summa arvutatakse raha dokumendi kursi alusel. (Varem valuutade tabelis oleva kursiga korrutamisel.)
  • Krediidipanga seeria → Sissetulekud → Import: kui failis olevas perioodis pole RAPIDisse sisestatud ühtegi maksekorraldust, siis lisatakse failis olevad maksekorraldused väljamineku orderiteks (Krediidipanga impordifail Swedbanki formaadiga).
 • Raha → Sissetulekud/Väljaminekud/Maksekorraldused:
  • võimalik järjestada veeru Maksja/Hankija järgi tehes topeltkliki vastava veeru pealkirjal. Trükkimisel arvestatakse valitud järjestusega;
  • otsinguvormile lisatud märkekast ‘Klient ja raha saaja/maksja erinevad’ ning valikud laekumiste-tasumiste-ettemaksude kohta.
 • Artiklid → Eksport: failis uus veerg ‘komment’ – 200 esimest märki artiklikaardi väljalt ‘Kommentaar’. Printida saab kuni 99 esimest märki (nupp ‘Valitud väljad’ nimekirja päises).
 • Kliendiandmik 
  • uus aruanne ‘Ettemaksud’: RAPIDi tänase kuupäeva seisuga (Seaded → Tänane kuupäev) arvetega sidumata ettemaksud.
  • Laekumata müügiarved → Otsing: lisatud uus valik ‘Kinnitatud arved’.
  • Ühe kliendi käibed ekraanil: paremklikk veerus ‘Jrk.nr’ teeb valmis e-kirja, kuhu on lisatud sellel real oleva arve pdf-fail.
 • Hankijaandmik → uus aruanne ‘Ettemaksud’: RAPIDi tänase kuupäeva seisuga (Seaded → Tänane kuupäev) arvetega sidumata ettemaksud.
 • Müügiaruanded → Kõigi parameetrite müügiaruanne: aruandesse korjatakse käibed ka EEK-firmast kui perioodiks valida kuupäev enne 01.01.2011. Kroonisummad arvutatakse eurodesse.

Moodul TELLIMUSED/ PAKKUMISED täiendused

 • Lisa uus: dokumendi numbri muutmiseks teha seal topeltklikk. Müügitellimustel ja pakkumistel saab muuta ainult uue dokumendi numbrit, ostutellimustel ka varem sisestatud dokumendi numbrit. Eelnevalt peab olema häälestuses märgitud valik ‘Tellimuse numbri muutmine’ (administraatori moodul → Seaded → Tellimused).
 • Tellimus ekraanil: leheküljel ‘Allkirjad’ uus märkekast ‘Müük 0% km-ga’. Käibemaksuga maksustamine toimub vastavalt sellele märkekastile analoogselt varem kliendikaardil olnud valikuga.
  Kui koostatakse müügitellimust saajale või kliendile (kui saajat pole), kelle riik erineb oma firma riigist ja

  1. kui kliendi riik on EL-is ja on täidetud KMKR nr, siis täidetakse automaatselt märkekast ‘Müük 0% km-ga’;
  2. kui kliendi riik ei ole EL-is, siis täidetakse automaatselt märkekast ‘Müük 0% km-ga’, programmi kasutajal on võimalus seda muuta.
 • Uued valikud, mis mõjutavad tellimuste ja pakkumiste dokumente:
  moodul ADMIN → Seaded → Tellimused →

  • Kliendi võlgnevusest teatamine tellimuse sisestamisel: märkige, kui soovite, et RAPID teataks pärast tellija valimist maksetähtaja ületanud arvete summa;
  • Kliendi võlgnevuse teate lisamine tellimusele: märkige, kui soovite, et RAPID lisaks maksetähtaja ületanud arvete summa info tellimuse ridade all olevasse tekstikasti (Kliendil võlgnevus summa EUR üle maksetähtaja).

Moodul KLIENDI TOIMINGUD täiendused

 • Toimingu lisamise/muutmise vorm ekraanil:
  • väli ‘Info’: sisestatava teksti pikkus võib olla kuni 1000 sümbolit;
  • nupp ‘Lisa originaaldokument’: lisatava faili maksimaalse suuruse saab häälestada administraatori moodul → Seaded → lehekülg ‘Kliendi toimingud’.