veebruar 2015 | TT Tarkvara OÜ tehtud postitused

Statistika aruanne „Töötasu struktuur“ kiiresti ja lihtsalt

Kui Teie ettevõtte peab esitama statistikaametile aruande „Töötasu struktuur 2014", siis saate aruande koostada kiiresti ja lihtsalt moodulis RAPID PALK Statistika aruanded. Aruandesse kogutakse oktoobrikuu ja aasta andmed töötajatest, kes oktoobris 2014 töötasid töölepingu, teenistuslepingu või avaliku teenistuse seaduse alusel ning said selle eest tasu. Aruande koostamiseks on vajalik RAPID PALK lisamoodul STATISTIKA ARUANDED. Selle lisamooduliga saate koostada statistika aruandeid „Palk 2015", „Tööjõu liikumine ja vabad ametikohad 2015" ning „Töötasu struktuur 2014". Tarkvaras RAPID PALK on valmis ... (Loe edasi...)

Uue TSD maksudeklaratsiooni esitamine maksuametile

Esimene uus TSD tuleb esitada jaanuaris 2015 tehtud töötasu väljamaksete kohta 10. veebruariks. E-maksuamet lubab uut TSD vastu võtta alates 9. veebruarist. Suurimad muudatused uuel vormil on lisadel 1 ja 2, kus maksusummad deklareeritakse väljamakseliikide kaupa. Uuel TSD lisa 1 on erinevaid väljamakseliike 56, vanal oli tululiike 21. Maksuvaba tulu tuleb nüüd siduda konkreetse väljamakseliigiga. Varem väljamakstud summade tagastamise/tasaarvestamise deklareerimine hakkab toimuma eraldi tabelis 1b. Täpsemalt TSD muudatustest saate lugeda maksuameti veebis. Tarkvaras RAPID PALK on valmis ... (Loe edasi...)