märts 2013 | TT Tarkvara OÜ tehtud postitused

Isikliku sõiduauto hüvitis ja deklaratsioon

Isikliku sõiduauto hüvitis ja deklaratsioon Kui töötaja või juhatuse liige kasutab isiklikku sõiduautot ametiülesannete täitmisel, saab tööandja isikule maksuvabalt hüvitada ametisõitudega seotud kulud. Töötaja isikliku sõiduautona käsitatakse sõiduautot, mis ei ole töötajale hüvitist maksva tööandja omandis ega valduses. Makstud hüvitiste kohta esitab tööandja korra aastas maksuhaldurile deklaratsiooni. Eelmisel kalendriaastal väljamakstud isikliku sõiduauto hüvitiste deklaratsiooni tähtaeg on 10. aprill 2013. Tehtud ametisõitude eest hüvitise maksmise aluseks on tööandja kirjalik otsus, milles näidatakse: 1) hüvitist saava isiku ees- ja perekonnanimi; 2) sõiduauto riikliku ... (Loe edasi...)

Tööinspektsiooni vastus haigushüvitise arvestamisest

TT Tarkvara saatis küsimuse Tööinspektsioonile haigushüvitise arvutamise kohta. Milline periood on aluseks haigushüvitise arvutamiseks 6 kuu kalendripäeva keskmise töötasu leidmisel? Vabariigi Valitsuse määrus nr 91 11.06.2009 "Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord" §2 lg2: "Keskmine töötasu arvutatakse arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu jooksul töötaja teenitud töötasust, mis on töötajale sissenõutavaks muutunud. Arvutamise vajaduse tekke kuuks on kuu, millal algas arvutamise vajaduse tekitanud sündmus. Puhkusetasu arvutamisel on arvutamise vajaduse tekke kuuks kuu, millele langeb eelviimane tööpäev ... (Loe edasi...)

FINANTS märts 2013

Peamoodul FINANTS täiendused Raha → Swedbanki seeria → Sissetoomine/Import: kui teie firmal on kaardimakseterminalid ja nende kaudu toimunud tasumised laekuvad Swedbanki arvele, siis küsige enne järgmist importi nõu RAPIDi klienditoelt telefonil 433 0077. Kuna Swedbank on viimastel nädalatel muutnud osal klientidest kaardimakselaekumiste selgituse teksti, siis võib olla vajalik teha mingi perioodi import tavalisest erinevalt. Müügiarved → Lisa uus: kui müügiarvet või tellimust tehti kliendile, kellele üldiselt ei arvutata käibemaksu, aga saaja vastab tingimustele, et käibemaksu peab arvutama, siis kliendi ... (Loe edasi...)