FINANTS august 2010

Peamoodul FINANTS uuendused

 • Müügiarved → arve ekraanil:
  • akna allservas näha valitud rea artikli kogus laos:
   tegelik laojääk (juhul kui kasutusel ka moodul ‘Müügitellimused’ või ‘Ostutellimused’);
   vaba laojääk (= tegelik laojääk – lahendamata müügitellimuste laojääk + lahendamata ostutellimuste laojääk).
  • Kui operaator on makseviisiks määranud ‘Sularaha’:
   kuupäeva piirang ära võetud – kassa sissetuleku dokument luuakse sõltumata arve kuupäevast;
   sissetuleku dokumendi kuupäevaks see, mis arvel väljal ‘Arve kp’. Kui kuupäev erineb RAPID Plusi tänasest kuupäevast üle 7 päeva, siis küsib programm  enne  sissetuleku dokumendi tegemist operaatorilt kinnitust.
 • Ostuarved → dokument ekraanil → hiire paremklikk arve real → rippmenüüs uus valik ‘Partiita müügid’:
  avaneval vormil on müügiarve read, mis partiiga sidumata. Kui teha topeltklikk mõnel selle vormi real, siis kantakse artikli nimetus, ühik ja ladu ostuarve sellele reale, millel eelnevalt paremklikk tehti;
 • Kliendid → ühe kliendi kaart ekraanil: uus nupp ‘Kliendi toimingud’.
 • Müügiaruanded → Kõigi parameetrite müügiaruanne → Otsing: valikus ‘Isik’ ainult need, kes eksisteerivad valitud perioodi müügiaruandes.
 • Finantsaruanded:
  • uus aruanne ‘Projektide andmik’; kontode käibed projektide lõikes. Projekti tulude-kulude analüüsivahend.
  • Kontode käive klientide lõikes → Otsing: lisatud ‘Ainult lõppsaldoga read’.
  • Täiendatud aruannet Allüksuste-objektide andmik:
   otsinguvormil on lisaks objekti valimisele võimalik sisestada osa objekti tähisest ning panna ülejäänud positsioonidele * (suvaline arv märke) või ? (üks märk selles positsioonis)
   Näide 1: sisestades väljale ‘Objekti tähis’ *A* ning vajutades nupule ‘OK’, on tulemuseks kõik read, kus on objekt, mis sisaldab ükskõik millisel kohal tähte ‘A’;
   Näide 2: sisestades väljale ‘Objekti tähis’ ??A* ning vajutades nupule ‘OK’, on tulemuseks kõik read, kus on objekt, mille kolmandal kohal on täht ‘A’.

Mooduli KOMPLEKTEERIMINE uuendused

Tüüpkomplektid – vajalikud ettevõttes, kus müüdav kompleksteenus sisaldab palju erinevaid komponente. Näiteks autoteeninduses müügiartikkel „Auto C-taseme hooldus“ sisaldab järgmisi komponente: teenus 2 tundi, õli 5l, õlifilter1tk ja õhufilter 1tk. Operaator saab ühe nupuvajutusega tüüpkomplekti komponentide nimistu müügiarvele kanda; vajadusel saab arvel koguseid ja müügihindu muuta.

 • Kataloogid → Tüüpkomplektid: võimalik lisada ja muuta tüüpkomplekte:
  • tüüpkomplekti kustutamiseks teha hiire paremklikk tüüpkomplekti artikli koodil või kustutada kõik tüüpkomplekti read (samuti hiire paremklikiga).
  • uus veerg tüüpkomplekti komponentide tabelis ‘Jrk.nr.’. Komplekti komponendid imporditakse arvele sellises järjekorras nagu selles veerus määratud.

Mooduli TELLIMUSED uuendused

 • Tellimused → Otsing (kõikidel lehekülgedel): tekstiosa järgi filtreerimisel saab kasutada * (suvaline arv märke).

Mooduli ADMIN uuendused

 • Kliendid → Erakorralised tegevused klientidega → Hiljuti mittekasutatud klientide otsing: võimalus salvestada nimekiri Exceli failiks enne kui neid kliente käibelt maha võtta.
 • Seaded → Raha → Seeriad → Ekspordi-impordi häälestus (hiire paremklikk real): võimalus häälestada ‘Panga teenustasu’ ja ‘Ostja kaardimakse teenustasu’ kontodele objektid.
 • Uus nupp ‘Ekraanivormid’: võimalus muuta erinevate ekraanivormide tabeliveergude laiuseid.