FINANTS juuni-juuli 2010

Peamoodul FINANTS uuendused

 • Kasutajate kirjeldatud aruandeid saab vaadata vabalt valitud esitusvaluutas:
  Finantsaruanded → Kasutajate kirjeldatud aruanded:
  operaator saab vabalt valida aruande esitusvaluuta – valikukast ‘Esitusvaluuta’ aruande ridade all). Esitusvaluuta tähis trükitakse aruande päisesse.
 • Kliendid: väljale ‘Reg.nr.’ saab sisestada kuni 20 sümbolit. Vajalik välisfirmade reg. numbrite sisestamiseks.
 • Finantsaruanded → Allüksuste andmik, Objektide andmik, Kõigi parameetrite andmik: võimalus saata aruandeid otse e-postiga pdf-failina.
 • Artiklid →
  • Eksport: eksportfaili lisatud veerud eurhind1, eurhind2, eurhind3 – artiklikaardi käibemaksuga hinnad eurodes;
  • artiklikaart ekraanil: kui vaikimisi valuuta on ‘EEK’ ja käibemaksuga hind on väiksem kui 1EEK või kui vaikimisi valuuta on ‘EUR’ ja käibemaksuga hind on väiksem kui 0,1EUR, siis teises valuutas hinna täpsus 4 kohta pärast koma (muul juhul 2 kohta pärast koma).
 • Müügiarved (juhul, kui taara häälestus on tehtud) → arvete nimekirja päises nupp ‘Taara tagastamine’ → Lisa uus:
  saaja lisamiseks on võimalik kasutada otsingut vajutades veerus ‘Saaja’ klaviatuurilt F3, sisestades avanenud vormile osa saaja nimest ning vajutades Enter. Sel juhul on saajate valikus ainult need, kelle nimes on eelnevalt sisestatud tekst.

Moodul VARAD uuendused

 • Põhivara kartoteek: põhivara kaardil uus lehekülg ‘Sündmused’,
  võimalik lisada infot põhivahendile tehtud hoolduste, remontide või muude täienduste kohta. Saab lisada ka dokumendi elektoonse koopia.
  Sündmuste liike saab lisada või muuta Varad → Põhivara sündmuste liigid; versiooniuuendusega on olemas 3 liiki: Dokumendi koopia, Komponent, Remont.