FINANTS mai 2010

Peamoodul FINANTS uuendused

 • Eurokalkulaator –
  klahvikombinatsioon Alt + Q
  suvalises kohas Finantsi või Varade moodulis avab Eurokalkulaatori: sisestage summa ühele väljale ja vajutage TAB-klahvi või nupule ‘Arvuta’ ning programm arvutab summa teisele väljale;
  Arvestamise aluseks olev kurss saadakse valuutade tabelist (Kataloogid → Valuutad).
 • Artiklid → artiklikaardi lehekülg ‘Põhiandmed’: müügihinnad ka eurodes arvestades häälestatud kurssi (Kataloogid → Valuutad).
 • Ostuarved → ostuarve real paremklikk → valik ‘Müügihinna kujundamine’: müügihinnad  on näha ka eurodes arvestades häälestatud kurssi (Kataloogid → Valuutad).
 • RAPID-i tööakna suurus jäetakse meelde ja järgmisel käivitamisel avatakse sama suurelt.
 • Kliendiandmik →
  • Otsing: uus valik ‘Üle maksetähtaja võlglased <sisestage sobiv päevade arv ja rohkem päeva üle>’.
  • Laekumata müügiarved → Otsing: uus väli ‘Nihe suurem kui <sisestage sobiv päevade arv> päeva’.
 • Müügiarved →
  • dokumendi lehekülg ‘EEK/omahind’: uus veerg ‘Tulemi %‘ (Tulem*100/Summa), kokkuvõtlik info selle kohta ka töölehe allservas.
  • kui müügiarve rida tellimuselt kantud, siis rea lisainfos (hiire topeltklikk või klaviatuurilt Ctrl + Enter veerus ‘Lisad’) näha tellimuse andmed.
 • Päevaraamat:  lausendite trükkimisel on päises näha ka otsingu parameetrid.
 • Finantsaruanded:
  • uus aruanne ’Dokumentide koondinfo’
   erinevate dokumendi tüüpide (Ostuarved, Müügiarved, Jaemüügid, Pakkumised, Müügitellimused, ostutellimused) ja tegijate lõikes erinevatel perioodidel nii summaliselt kui ka koguseliselt;
  • Müügi tulem: aruannet võimalik järjestada kõikide veergude järgi tehes topeltkliki pealkirjal.

Mooduli KLIENDI TOIMINGUD uuendused

 • Avamisel nimekiri järjestatud veeru ‘Kliendi nimi’ järgi. Lisaks on võimalik kasutada kiirotsingut veergude ‘Klient’ ja ‘Kliendi nimi’ järgi. Selleks minge vastava veeru suvalisele reale ning hakake sisestama vajalikku lühinime algust (veeru ‘Klient’ korral) või mingit osa nimest (veeru ‘Kliendi nimi’ korral).

Mooduli VARAD uuendused

 • Lao kartoteek → laokaart ekraanil: liikumiste tabeli peal dokumentide järjestamiseks valik ‘Partii järgi’ või ‘Kuupäeva järgi’. Valik on näha ainult sellistel artiklitel, mille hinna arvestuseks ‘FIFO’ või ‘Partiiarvestus’.  Nupu ‘Partiide lõikes’ asemel.