RAPID FINANTS aprill 2010

Uus moodul KOMPLEKTEERIMINE

Loe põhjalikumalt siin.

Peamoodul FINANTS uuendused

 • Ostuarved → ostuarve sisestamise vormil saab kontrollida hankijat Krediidiinfo maksehäire registris; raporti nupp klaviatuurilt Alt + K .
 • Päevaraamat → Lisa uus dokument / Muuda olemasolevat:
  • dokumendile lisatud nupud ‘Eelmine’ ja ‘Järgmine’.
  • vajutades konto väljal klaviatuurilt F3, saab otsida konto nimetuse tekstiosa järgi.
   Vajutades pärast tekstiosa sisestamist kinnituse nuppu, on konto valikus vaid need, mis sisaldavad eelnevat teksti.
 • Kliendid → Kliendi kaardilt lahkudes kontrollitakse üldreeglina registrikoodi kontrollkohta. Seda kontrolli ei toimu, kui sisestatud registrikoodi pikkus ei ole 11 kohta või kliendikaardil on riik määramata või riik ei ole Eesti. (Kataloogid → Riigid → veerg ‘Kood’; Eesti riigi kood on ‘EE’).
 • Artiklid → topeltklikk või Enter mingi artikli real → lehekülg ‘Laojäägid’: uus veerg ‘Vaba jääk’.
  Partiiarvestusega artiklitel on selles veerus eraldi real näha kõik partiiga sidumata väljaminekud -märgiga (arvetel olevad kogused, millel partii määramata ning tellimustel olevad kogused). Veerus ‘Laojääk’ on -märgiga need kogused, mis arvetele kantud, aga millel on partii määramata.
 • Müügiaruanded:
  • Kõigi parameetrite müügiaruanne: lisatud e-postiga saatmise võimalus; järjestamise võimalus veeru ‘Tasutud’ järgi.
  • Müük veoringide lõikes → autojuhi aruanne (avaneb, kui 1. aruanne sulgeda või printida): saaja nime järel sulgudes arvel olev kontaktisik, tema mobiili- ja telefoninumber.
 • Finantsaruanded → Allüksuste-objektide andmik: väljatrükis vahekokkuvõtted allüksuste järgi, kui esimeseks parameetriks on valitud allüksus.
 • Müügiarved: tellimusest müügiarve tegemine; kui kliendile müüakse tellitust väiksem kogus ja vahe soovitakse maha kanda, siis nüüd saab selle mahakandmise teha otse müügiarvel.
  Müügiarve real hiire paremklikk – Tellimused: Veerus “Lahendamata kogus” korrigeeri kogust väiksemaks. Vahe kantakse mahakandmiseks (näha veerus ‘Kanda maha’). Mahakandmise vaikimisi põhjuse saab märkida häälestuses (administraatori moodul → Seaded → Tellimused → Tellimuse tühistamise põhjus müügiarve koostamisel), seda on võimalik muuta samal vormil või hiljem tellimusel.

Mooduli TELLIMUSED ja PAKKUMISED uuendused

 • Müügitellimused/ Pakkumised/ Ostutellimused → dokument ekraanil; lisatud uus printimise nupp, et saaks trükkida vaikimisi printerile ilma printeri valikuta (rohelise tulega nupp, klaviatuurilt F10 ); senist printimise nuppu kasutades (kollase tulega nupp, klaviatuurilt Alt+P ), kuvatakse esmalt trüki eelvaade ning seejärel võimalik valida printerit, millele trükkida.
 • Müügitellimused → dokumendi real paremklikk → Tellimuse täitmine: vormilt väljumisel kontroll, et lahendatud kogus ei ületaks tellitud kogust, ainult siis, kui on sisestatud ka arvega sidumata ridu. Kui muuta arve(te)ga mitteseotud ridade kogus selliseks, et koguste summa pole suurem tellitud kogusest, siis on võimalik vormilt lahkuda

Mooduli VARAD uuendused

 • Lao kartoteek/Lao käibeandmik: koguste komakohtade arv sama, mis määratud administraatori moodulis Seaded → lehekülg ‘Varad’ → ‘Saatelehtedel koguse lahtris komakohti’.

Mooduli ADMIN uuendused

 • Kataloogid → Maksud: kui on seadistatud Proportsionaalne sisendkäibemaks, siis on võimalik muuta maksumäära iga aasta algul.