FINANTS september 2010

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Uus aruanne ‘Hankevajadus’  Müügiaruannete grupis – võimalus analüüsida kaupade müüke võrreldes tänase laojäägiga ja selle alusel teha otsuseid uute kaupade tellimiseks hankijatelt.
  Aruandesse lisatakse operaatori poolt valitud perioodil müüdud artiklid ja nende tänane laojääk. Vormi allservas on näha aruande real oleva artikli kõik müügid-ostud, et operaator näeks kauba ostjaid, käibe kiirust, müügi tulukust ja varasemaid hankehindu.
  Selle perioodi seadistamine toimub: RAPID ADMIN -> Seaded -> Tellimused,Pakkumised -> ‘Mitme päeva käibeid näidata ostutellimuse genereerimise aknas’.
 • Raha: kinnitatud (ja kinnitamata) dokumentidel on võimalus vaadata kliendikaarti tehes hiire topeltklikk allajoonitud sõnal ‘Klient’, ‘Hankija’, ‘Raha maksja’ või ‘Raha saaja’.
 • “Kliendi tehingud” (nupp kliendikaardil, müügiarvel, ostuarvel, tellimusel, pakkumisel); tööleht “Müügid ja täitmata tellimused” -> avanedes näha ainult müügid; peale operaatori valikut näeb ka täitmata tellimusi.
 • Päevaraamat, Raha: päisest ära võetud valik ‘Vanemad andmed’. Vaikimisi näidatakse dokumente lukustamata perioodist, vanemate dokumentide vaatamiseks tuleb vajutada nuppu Otsing ja valida sobiv kuupäevade vahemik lukustatud perioodist’ väljal ‘Op. kuupäev’.
 • Ostuarved → Otsing: lisatud ‘Arve tegija’.

Mooduli  TELLIMUSED täiendused

 • Tellimuse ja pakkumise dokumentidel on võimalus vaadata kliendikaarti tehes hiire topeltkliki allajoonitud sõnal ‘Tellija’; ka lõpetatud dokumentidel.
 • Kui tellimuse reale sisestada mõni müügiartikkel, millele seadistatud käibelt maha võetud käibemaksumäär, siis programm hoiatab enne salvestamist.
 • Tellimuse väljatrükk:
  • rea lõpus käibemaksumäär;
  • kui rahaühik erineb baasvaluutast, siis trükitakse kokkuvõttesummade järele rahaühik.

Mooduli MASSARVED täiendused

 • Massarve nimekiri ekraanil – lisatud otsing; vajalik omadus, kui massarvete nimekirjas palju ridu;
 • Automatiseeritud elektrinäitude sisestamine, et operaator ei peaks topelt sisestama elektrienergia ja ülekandetasu mahtusid. Selle omaduse saab seadistada vajadusel ka suvalisele teisele artiklile (mitte ainult müügiartiklile “Elekter”).

Mooduli RIIGIASUTUS täiendused

 • Finantsaruanded → Riigi parameetrite andmik: kui on välja otsitud üks tehingupartner, siis saab saldoteatist saata ka e-postiga, tekstifail pannakse e-kirja manusesse.