RAPID FINANTS oktoober 2009

Uus moodul KLIENDI TOIMINGUD

Moodulisse saab kirja panna kliendiga seonduvat igasugust tekstilist informatsiooni – missuguseid toiminguid on tehtud või vajavad veel teostamist.
Infoks võib olla näiteks kirjeldus toimingust – täna helistasin või kirjutasin või leppisin kliendiga milleski kokku või peaks midagi tulevikus tegema.
Toimingule saab lisada ka meeldetuletuse kindlaks kuupäevaks. Kui siis vastav inimene sellel kuupäeval (või hiljem) Rapid-sse sisse logib, siis antakse talle kohe see teade ekraanile.
Sinnasamasse saab lisada ka tekstifaile (pdf või txt või muus formaadis), näiteks allkirjastatud ja skännitud leping.
Meeldetuletuse saab märkida kas konkreetsele inimesele või tervele kasutajagrupile – siis teatatakse kõigile selle grupi liikmetele.

Peamoodul FINANTS uuendused

 • Müügiarve, Ostuarve; nupp ‘Kliendi tehingud’ → uus lehekülg ‘Kliendiandmik’ → kliendi rahalised käibed kliendiandmikus.
 • Müügiarved
  • arve vorm ekraanil; kui ‘Arve kuupäev’>’Maksetähtaeg’, siis standardväljatrükkidel maksetähtaja teksti asemel ‘Maksetingimus: Ettemaks’
  • Otsing: lisatud valik ‘Viimane arve üle tarneperioodi’.
 • Massarve: all kokkuvõte ‘Kehtivus üle kirjet’ – kirjed, millel veeru ‘Lep. kehtivus’ kuupäev on varasem kui kuupäev väljal ‘Arvete kuupäev’.
 • Raha: dokumenti saab kustutada, kui klient puudub (varem polnud võimalik ilma kliendita dokumenti salvestada ja seega ei saanud seda ka kustutada).
 • Hankijaandmik: topeltklikk hankija arve numbril avab originaaldokumendi, kui see on ostuarvele lisatud.
 • Müügiaruanded
  • Müük veoringide lõikes: kokkuvõtlik aruanne arvete järgi suurema fondiga.
  • Kõigi parameetrite müügiaruanne:
   uus veerg ‘JH%’ (=(Tulem/Laohind*Kogus)*100) – juurdehindluse %;
   all kokkuvõtlik juurdehindluse % ((laohinnaga artiklite tulemi summa/laosumma)*100).
  • Kõigi parameetrite müügiaruanne: lisatud 2 alam-aruannet (‘Kokku grupp2 lõikes’ ja ‘Grupp2-d kokku’. Kõiki aruandeid saab ka eksportida.
 • Käibeandmik
  • aruande päises valikukast, kus saab vahetada käibeandmiku perioode – arvutatakse uus andmik, arvestades ka eelnevalt valitud kontode tasemeid ja filtrit.
  • aruande printimiseks tuleb esmalt valikukastis määrata vastav alamaruanne ja seejärel vajutada printeri nuppu.
  • Võimalus trükkida ka aasta (eelnevalt valitud perioodi lõpukuupäeva aasta) dokumentide arv kuude ja seeriate lõikes.
 • Finantsaruanded
  • Müügi tulem: aruande koostamisel võimalik teha valik ‘Saajate lõikes’.
  • Kõigi parameetrite andmik: lisatud printimise võimalus 1. veeru järgi grupeerimisega.

Mooduli TELLIMUSED uuendused

 • tööleht Pakkumised – võimalus järjestada veeru ‘Tähtaeg’ järgi.
 • Müügitellimused, Pakkumised: kui oma asutuse dok. keel ja tellija dok. keel pole ühesugused ning seeriate häälestuses pole määratud ‘Trükivorm II’, siis trükivormiks kasutatakse ingliskeelset standardvormi.

Mooduli VARAD uuendused

 • Aruanded → Sissetulekute aruanne: uus veerg ‘Saatja’, selle järgi järjestamine ja koondaruanne saatjate lõikes.
 • Lao sissetulek: kui kliendil on hankijakonto, siis pakutakse seda päisesse vaikimisi kontoks. Varem pakuti ainult seeria häälestusese kontot.

Mooduli ADMIN uuendused

 • Seaded → Üldine → Aruannete ekspordi rada: võimalik kasutada WIN süsteemseid muutujaid
  Näiteks: GETENV(‘USERPROFILE’)+’MY Documents’