RAPID FINANTS november 2009

Peamoodul FINANTS uuendused

 • Raha → Sissetulekud
  • Import: Swedbanki tehingute failist imporditakse ka asutuse enda kaardiga tehtud tehingud (tüüp=’K’, tunnus=’D’).
  • kui häälestuses (administraatori moodul → Seaded → Raha) valitud ‘Kassakulu’, siis programm lisab arve ridadelt sissetuleku dokumentidele allüksuse ja objekti (varem mõjus see valik ainult väljamineku dokumentidele).
 • Kliendid
  • Otsing: lisatud võimalus otsida klienti telefoninumbri järgi:
   Kui operaatori poolt otsingusse sisestatud number on kuni 4-kohaline, siis otsitakse kliente, kelle telefoninumber sisaldab neid numbreid.
   Kui pikkus 5 või rohkem sümbolit, siis otsitakse kõigi üksikute numbrite sisaldumist telefoninumbri väljal.
  • Otsing: kõigis tekstiosa järgi otsingutes võimalik kasutada asendussümboleid * (suvaline arv märke) ja ? (üks märk).
 • Kliendiandmik → Laekumata müügiarved; Hankijaandmik → Tasumata ostuarved: võimalus saata ekraanil olev nimekiri e-postiga.
 • Müügiaruanded
  • Müük veoringide lõikes:
   lisaks artiklikaardi ühikute suhte kokkuvõtetele ka Kliendigrupid 2 järgi koguste kokkuvõtted. Enne aruande koostamist saab määrata koguse komakohtade arvu, mille programm meelde jätab.
  • Kõigi parameetrite müügiaruanne → Otsing:
   • Artikli nimetuse järgi otsingus võimalik kasutada asendussümboleid * (suvaline arv märke) ja ? (üks märk).
   • lisatud ‘Kliendi hinnaklass’.
 • Finantsaruanded
  • INF3 Koolituskulude deklaratsioon → Otsing: lisatud ‘Arve seeria’.
  • Kasutaja kirjeldatud aruanded – aruande kasutamine on tehtud lihtsamaks ja mugavamaks:
   • aruande rea lisamise ja kustutamise võimalus hiire paremklikiga avanevas rippmenüüs (endiselt toimivad ka juhtklahvid F8 rea kustutamiseks ja F9 rea lisamiseks).
   • valemi kirjeldamine (topeltklikk vastaval real veerus ‘Summa1’, ‘Summa2’ või ‘Summa3’): valemi kirjeldamise tabel avaneb suuremalt, vormil näha aktiivse aruanderea number ja veerg, rida sinisel taustal.
   • kui aruandevormi all nurgas pole valik ‘Trüki jrk.nr.’ märgitud, siis on veerg ‘Trüki jrk.nr’ peidetud ja aruanne järjestatakse trükkimisel rea numbrite (veerg ‘Rnr.’) järgi; kui valik märkida, siis tuleb veerg ‘Trüki jrk.nr.’ nähtavale ja peab vastama küsimusele ‘Kas kirjutan trüki jrk.nr.-ks rea numbrid?’. Kui vastata sellele küsimusele eitavalt, siis on nähtavale ilmunud veerus näha samad numbrid, mis pärast eelmist muutmist.

Moodul VARAD uuendused

 • Lao kartoteek
  • ridade järjestus kartoteegis: programm jätab meelde kasutaja järjestuse valiku ja järgmine kord avatakse kartoteek selles järjestuses.
  • Laokaart: võimalik vaadata ostuarvet (topeltklikk vastaval real veerus ‘Doknr’) ja ostuarve originaaldokumenti (topeltklikk vastaval real veerus ‘Kuupäev), kui see on lisatud RAPID-sse.
  • Eksport: Exceli failis ka artiklikaardi lehekülje ‘Lisaandmed’ väljad ‘Min.kogus’ ja ‘Tootmishind’;
  • Valitud väljade trükk: valikus ka ‘Minimaalne lubatav kogus laos’ ja ‘Tootmishind’;

Moodul ADMIN uuendused

 • Kliendid → kliendikaart → lehekülg ‘Saajad’:
  uus nupp ‘Topelt saajad’ – saab dokumentidel ühe saaja asendada teisega ja mittevajaliku saaja käibelt maha võtta.
 • Kliendid → Erakorralised tegevused klientidega (nupp päises): uue valikuna Topeltsisestatud kliendi kaartide ühendamine (kaart, dokumendid)’ – saab dokumentidel ühe kliendi asendada teisega ja teise, mittevajaliku kliendi käibelt maha võtta. Mittevajaliku kliendi kontaktisikud, saajad ja arveldusarved tõstetakse esimese kliendi juurde ja võetakse mittevajaliku kliendi juures käibelt maha.
 • Uue firma lisamine: automaatselt imporditakse ka üldseaded  ettevõttelt, kes oli valitud kui operaator vajutas nuppu Loo uus firma. Enne automaatset üldseadete importi tehakse ka kontoplaani ja aruannete import, kui kasutaja seda soovib. Programm küsib nõusolekut kontoplaani impordiks. Vastates jaatavalt, imporditakse nii kontoplaan kui ka aruanded. Andmete impordi juurest üldhäälestuse import ära võetud.
 • Kataloogid → Pangad: panga nimetus võib olla kuni 50 sümbolit pikk (varem 30).