RAPID FINANTS september 2009

RAPID Plus FINANTS uuendused

 • Uus võimalus – Isikute ja projektide kulude analüütika
  • Kataloogid: uus nupp ‘Projektid’.
  • Kataloogid → Kontoplaan: lisatud veerud ‘Projekt’ ja ‘Isik’.
  • Müügiarved, Ostuarved, Päevaraamat, lao dokumendid, Tellimused: dokumentide ridadele võimalik lisada ‘Isik’ ja ‘Projekt’ (kui litsentsivõtmes nii lubatud); täiendused lausendi koostamisel.
  • Finantsaruanded: uus aruanne ‘Kõigi parameetrite andmik’ – konto, allüksus, objekt, projekt, isik.
   (Varasem samanimeline aruanne sai uue nime ‘Riigi parameetrite andmik’).
  • Müügiaruanded → Kõigi parameetrite ostuaruanne, Kõigi parameetrite müügiaruanne: lisatud veerg ‘Projekt’; järjestus ja otsing selle järgi.
 • Finantsaruanded → Kasutajate kirjeldatud aruanded:
  • päises valik ‘Nullread’ – kui valik pole märgitud, siis trükitakse paberile ainult need aruande read, millel summa erineb nullist või real puudub arvutusvalem;
  • kui valemi kirjelduses on K(äive) ja S(aldo), siis arvutatakse “deebet-kreedit”  (varem võeti sellest absoluutväärtus).
 • Müügiaruanded → Kõigi parameetrite müügiaruanne: võimalik järjestada saajate järgi tehes topeltkliki sellenimelise veeru pealkirjal.
 • Artiklid: otsingusse lisatud ‘Kommentaar (200 märki algusest)’ – võimalik otsida artiklikaardi välja ‘Kommentaar’ esimese 200 märgi sisust.
 • Tellimused → Ostutellimused: kui administraatori moodulis Seaded → Tellimused on märgitud ‘Tellimuse numbri muutmine tellimuse lisamisel’, siis saab ka juba salvestatud ostutellimusel numbrit muuta; tellimuste ja pakkumiste ridadel näha veerg ‘Jrk.nr.’, et saaks ise ridade järjestust muuta.
 • Müügiarved → Massarved: massarvete nimekirjas uus veerg ‘Viited’. Sinna sisestatud tekst lisatakse müügiarvel viidete väljale (ühe kliendi mitme artikli real olev tekst liidetakse kokku, vahele reavahetused).
 • Ostuarved: kui sisestada ostuarveid kontrollsummaga (administraatori moodul → Seaded → Ostuarved pole märgitud valik ‘Arve ilma kontrollsummata’), siis allservas arve summa kõrval näha vahe (kontrollsumma-tasumisele) punases kirjas.
 • Müügiaruanded → Müügiplaan → tehtud töö vorm (topeltklikk värvilise taustaga veerus; eelnevalt peab olema sisestatud müügiplaan administraatori moodulis → Kataloogid → Müügiplaan): näha dokumentide ja klientide koguarv.
 • Taara lisamine ja tagastamine:
  • Müügiarved: nimekirja päises uus nupp ‘Taara tagastamine’ – saab sisestada ja vaadata tagastatud taarat. Nupp on nähtav ainult siis, kui häälestuses (administraatori moodul → Seaded → Müügiarved) on määratud ‘Taara grupp’.
  • Arve sisestamisel nupp ‘Lisa taara’ lisab arvele ka tagastatud taara read, mis pole veel arvega seotud (kogused miinusmärgiga ja  nimetuse järel sõna ‘tagastatud’).
  • Taara teatisele saldo arvutamisel arvestatakse taara ridu arvetelt, mille kuupäev on varasem antud arve kuupäevast ja sama arve kuupäevaga arvetelt miinuskogusega ridu

RAPID Plus VARAD uuendused

 • Varad → Põhivara kartoteek: Kui soovitakse seda põhivahendit müüa, siis põhivara kaardi leheküljel ‘Lisaandmed’ saab korrigeerida põhivahendi käibemaksu määra.
 • Seaded → Varad: uus valik ‘Artikli nimetus lausendi selgitusse’ (varem mõjus lao dokumentide lausendis ostuarvete sama nimetusega valik).

RAPID Plus ADMIN uuendused

 • Kataloogid → Lepingulised hinnad: vorm avaneb valikuga ‘Kõik’. Kui salvestamisel leitakse ühesuguse kliendi ja artikliga ridu, siis info selle kohta ja vorm avaneb valikuga ‘Kõik’.
 • Kataloogid → Massarvete tüübid: uus veerg ‘Koondread’ – võimalik valida igale massarve seeriale Grupp II. Kui see määratud, siis iga kliendi korral on võimalik sellesse Grupp II kuuluvatele artiklitele näitudega massarve tüübi korral lasta programmil arvutada (nupp ‘Koondkogused’ massarvete ridade päises) koguste summa nendelt ridadelt, mis ei kuulu sellesse Grupp II.
 • Seaded → Varad: uus valik ‘Artikli nimetus lausendi selgitusse’ (varem mõjus lao dokumentide lausendis ostuarvete sama nimetusega valik).
 • Kataloogid → Isikud: isikukaardile võimalik valida amet. Kui litsentsivõtmes puudub ‘Palk’, siis saab ameteid lisada ja muuta administraatori moodulis → Kataloogid → Ametid.