RP FINANTS aprill 2009

RAPID Plus FINANTS uuendused

 • Kliendid → kliendikaardi lehekülg ‘Kontaktisikud’; Kontaktisikud: uus veerg ‘Skype’ – võimalus sisetada isiku skype-nimi.
 • Kliendid: kliendikaardile võimalik valida kliendi grupp 2 (ehk veoring) ja tarneperioodi päevade arv; otsing veoringi järgi.
 • Kliendiandmik/Hankijaandmik → ühe kliendi/hankija arvete andmed ekraanile: tabelis on näha ka arve summa valuutas ja valuuta tähis, kui mõne arve valuuta erineb eesti kroonidest (vaikimisi valuutast).
 • Müügiarved: kui müügiarvel kasutada nuppu ‘Otsi tellija’ (lahendamata tellimuste nimekirja avamiseks), siis pärast nimekirjast kliendi valimist (topeltklikk või Enter vastaval real) avaneb kohe selle kliendi kõikide tellimuste ridade vorm (sama, kui teha pärast kliendi valimist hiire paremklikk müügiarve real ja valida ‘Tellimused’).
 • Müügiarved; Tellimused; Kliendiandmik; Müügiaruanded → Kõigi parameetrite müügiaruanne: otsing kliendi grupp 2 (ehk veoringi) järgi.
 • Kliendid: kliendikaardil väljale ‘Telefon’ võimalik sisestada tekst, mille pikkus on kuni 30 märki.
 • Raha → Sissetulekud → Import: võimalik importida ka Nordea internetipanga failist. Imporditakse kõik sissetulekud ja need väljaminekud, mille selgituses ‘Teenustasu’ , ‘Pangakaardi teenustasu’ või ‘Kaarditehing’. Ülejäänud väljaminekud imporditakse ainult siis, kui imporditavasse perioodi pole antud seeria alla sisestatud ühtegi maksekorraldust.
 • Raha → Sissetulekud → Import Swedbanki inrnetipanga failist: kui imporditavasse perioodi pole antud seeria alla sisestatud ühtegi maksekorraldust,  imporditakse ka maksekorraldused.
 • Raha → Sissetulekud → Laekumiste import: kui laekumine kaardimaksest s.t. kliendiks häälestuses (administraatori moodul → Seaded → Raha → Seeriad → paremklikk seerial (Ekspordi-impordi häälestus) → Klient, kui laekub ostja kaardimaksega tasumine) näidatud kaardimakse klient, siis kinnitatakse dokument automaatselt (juhul, kui häälestuses (administraatori moodul → Seaded → Raha) on märgitud ‘Automaatne kinnitamine dokumendi salvestamisel’).
 • Hankijaandmik → topeltklikk või Enter hankija real: kui arve osaliselt tasutud (tasumata summa>0), siis siiani arvutati nihkeks viimase tasumise kuupäev – tähtaeg, nüüd RAPID Plusi tänane kuupäev – tähtaeg.
 • Artiklid → eksport Excelisse: failis ka laojääk (veerg ‘laojaak’).
 • Kliendiandmik → ühe kliendi andmed → meeldetuletus epostiga: parandatud kuupäeva formaati.

RAPID Plus VARAD uuendused

 • Lao sissetulek: dokumendi päises objekt.
 • Aruanded → Inventuur: väljatrükil arvestatakse häälestuseses oleva koguse komakohtade arvuga (administraatori moodul → Seaded → Varad → Saatelehtedel koguse lahtris komakohti); müügihind 2 kohta pärast koma.
 • Inventuuri tulemus → Inventuuri valik → Kanded lattu: kui kogus läks nulliks, siis summa väljaminekule võeti jooksvast kartoteegist st. kui vahepeal oli seda artiklit juurde tulnud, kanti ka see uus summa maha.
 • Lao käibeandmik; Müügiaruanded → Kõigi parameetrite müügiaruanne: otsingus saab muuta koguste ühikuid (kas kogused 1. ühikus või 2. ühikus).
 • Aruanded → Minimaalsed jäägid: aruandesse tulevad ka artiklid, millel laokaart puudub, aga mille artiklikaardil on täidetud väli ‘Min.kogus’. Tulevad kõikidesse ladudesse, mis märgitud veerus ‘Min.jääk’.

RAPID Plus TELLIMUSED uuendused

 • Tellimused: otsingus võimalik märkida ‘Viimane tellimus, mis ületab tarneperioodi’. Tulemuseks nimekiri kõikide klientide viimastest tellimustest, millel tellimuse kuupäev<=jooksev kuupäev-kliendi tarneperiood+häälestuse tarneperioodi viide.
 • Tellimused → Ostutellimused → Lisa uus → Genereeri tellimus: Ostutellimuse genereerimise aknas näha ka laoarvestusega artiklid, millel laokaart puudub, aga mille artiklikaardil on täidetud väli ‘Min.kogus’. Tulevad kõikidesse ladudesse, mis märgitud veerus ‘Min.jääk’.
 • RP Admin → Seaded → Tellimused: võimalik sisestada päevade arv, mille võrra väheneb kliendi tarneperiood.

RAPID Plus ADMIN uuendused

 • Seaded → Üldine: kui märgitud valik ‘Kuupäeva trükkimine aruannetele’, siis trükitakse aruannetele arvuti kuupäev.
 • Seaded → Raha → Seeriad → Impordi-ekspordi häälestus (hiire paremklikk real või topeltklikk veerus ‘Lisa’): Uus valik ‘Nordea Internetipank’.
 • Seaded → Tellimused: võimalik sisestada päevade arv, mille võrra väheneb kliendi tarneperiood.
 • Kataloogid: uus kataloog ‘Kliendi grupid 2’ (sama tabel on ‘Veoringid’).

Kuidas ma saan RAPID-i uue versiooni oma arvutisse? Loe siit.