RP FINANTS märts 2009

RAPID Plus FINANTS uuendused

 • Raha – dokumendi salvestamisel see kinnitatakse automaatselt.
  kui administraatori moodulis Seaded → Raha on valitud ‘Automaatne kinnitamine dokumendi salvestamisel’, siis uue dokumendi lisamisel ja sissetulekute importimisel dokumendi salvestamisel see automaatselt ka kinnitatakse.
  Sellega seoses tekib oluline tööaja kokkuhoid just panga sissetuleku dokumentide importimisel pankade teleteenustest.
 • Kliendiandmik → ühe kliendi arved (Enter või hiire topeltklikk real) →
  Meeldetuletus tasumata arvest: e-kirjale lisatakse ka tasumata arvete pdf-failid.
 • Müügiaruanded → uus aruanne ‘Ostuhindade analüüs’: valitud perioodil ostetud artiklite info (ühelt hankijalt).
 • Käibeandmik:
  • uus trükk ‘Pearaamat’ – andmiku read koos käivetega. Varem sai raamatupidaja pearaamatut trükkida iga kontot ükshaaval valides.
  • akna päises valik käibeandmiku vaatamiseks konto kõrgematel tasemetel ning lausendite ja korrespondeeruvate lausendite vaatamiseks (endiselt kehtib ka võimalus teha neid toiminguid klaviatuurilt).
 • Finantsaruanded → kasutaja kirjeldatud aruanded: printimine printeri valikuga. Võimaldab lihtsamalt salvestada aruanne pdf-failiks.
 • Finantsaruanded → Jaemüük: võimalik koostada aruanne tšekkide lõikes.
 • Raha → Sissetulekud → Import:
  • kui failis on viitenumber, siis näidatakse seda ka sissetuleku dokumendil kliendi nime järel;
  • kliendiks pannakse müügiarvelt ostja, raha maksjaks seotud klient, kui see olemas. Kui pole, siis müügiarvelt ostja;
  • kui sissetulek seotakse müügiarvega, siis jagatakse ka kassakulu vastavalt müügiarve ridadele.
 • Raha → Maksekorraldused: dokumendil arveldusarvete valikus ainult käibel olevad arveldusarved.
 • Müügiaruanded → Jaemüügid: Excelisse eksportimise võimalus.
 • Käibeandmik → Trükk koos kontode vahetasemetega (2. printeri nupp): ei trükita viimase taseme kontosid, millel pole käibeid ega saldosid.
 • Kliendid: eksportfailis uus veerg ‘MyygiViiteNr’ – kliendi identifikaatori järgi arvutatud viitenumber.
 • Finantsaruanded → kasutaja kirjeldatud aruanded: parandatud valemi ridade järjestuse salvestamist. (Kirjelduste ridadel järjekorranumber. Esialgu kõikidel ridadel 0; nummerdatakse, kui käia valemeid muutmas.)
 • Müügiarved: kui dokumendile valida artiklit, mille kaardil leheküljel ‘Lisaandmed’ märgitud ‘Ujuv ühikute suhe’, siis dokumendile saab valida ainult ‘Ühik 1’.
 • Finantsaruandeid → ‘Kontode käive klientide lõikes’: uus trükk ‘Kliendiandmik’ – andmiku read koos käivetega.
 • Müügiaruanded → Kõigi parameetrite ostuaruanne: võimalik otsida viimase tasumise raha seeria järgi.
 • Müügiarved: kui uue arve lisamisel jätta algul klient valimata, siis artikli nimetuseks pakutakse eestikeelne (varem pakuti inglisekeelne nimetus)
 • Kliendiandmik: kliendile tasumata arvete meeldetuletuse saatmisel e-postiga pannakse saatja andmed kohe teksti järele (varem jäid tühjad read vahele); pdf-failis samuti lõpus saatja andmed.

RAPID Plus VARAD uuendused

 • Põhivara väärtuse vähendamine.
  Lao väljaminek: kui põhivara saatelehel koguseks 0, siis saab sisestada summa põhivara jääkmaksumuse vähendamiseks (vähendab ka põhivara kaardil algmaksumuse summat). Kui kogus 0, siis põhivara saatelehel teine lausend jääb ära. Sellega seoses parandatud ka aruannet ‘Põhivara käibeandmik’.
 • Täiendus riigiasutuse jaoks:
  Lao väljaminek: põhivara seeriast lao väljamineku saatelehel lausendisse võetakse tehingupartneri kood kliendikaardilt (tavalisel väljamineku saatelehel võetakse tehingupartneri kood seeria juurest).
 • Väljamineku aruanne, Sissetuleku aruanne: võimalik lao veeru järgi järjestada.
 • Laost väljaminek/Laost-lattu liikumine: kui dokumendile valida artiklit, mille kaardil leheküljel ‘Lisaandmed’ märgitud ‘Ujuv ühikute suhe’, siis dokumendile saab valida ainult ‘Ühik 1’.
 • Lao kartoteek: hinna järgi järjestamisel ei töötanud vormil liikumine õigesti.

RAPID Plus ADMIN uuendused

 • Administraatori moodul → Uus versioon: enne uuendamist kontroll, et keegi poleks programmi sisse loginud (sisseloginud kasutajate nimekiri on näha administraatori moodulis vormil Logimised).
 • Kui administraatori moodulis Seaded → Müügiarved märgitud ‘Jaemüükide arhiveerimine perioodi lukustamisel’, siis jaemüügist tekkinud müügiarvetele kinnitamisel lausendit ei koostata.

RAPID Plus TELLIMUSED uuendused

 • Tellimused → Ostutellimuste read: otsingus klientide otsinguvorm avaneb hankijate nimekirjaga; artiklite otsinguvorm ostuartiklitega.

Kuidas ma saan RAPID-i uue versiooni oma arvutisse? Loe siit.