RP FINANTS veebruar 2009

 RAPID Plus FINANTS uuendused

 • Ostuarved – dokumendil uus nupp ‘Tehingud’ – ostuarvele sisestatud hankijalt varem ostetud kaubad või teenused valitud perioodis.
 • Finantsaruanded → uus aruanne Ostude koond: ostud kahe perioodi võrdluses hankijate, artikli gruppide, gruppII, artiklite ja/või kuude lõikes.
  Vajalik aruanne kulude ja ostude analüüsimiseks.
 • Kliendiandmik → ühe kliendi käibed (topeltklikk või Enter kliendi real): eraldi printimise nupud viivistega ja viivisteta arvelduste trükkimiseks.
 • Ostuarved: kui artiklikaardi leheküljel ‘Lisaandmed’ märgitud ‘Ujuv ühikute suhe’ ja ostuarve real ühikuks valitud ühik 2, siis ühiku lahtrist lahkudes tuleb lahti abikalkulaator, kus saab muuta ühikute suhet ja arve kogust. Akna sulgemisel salvestatakse uus ühikute suhe artiklikaardile. Sama akna saab avada ka koguse lahtris vajutadel klaviatuuril F6 (ainult ujuva ühikute suhtega artikli korral).
 • Müügiaruanded → Kõigi parameetrite ostuaruanne: veeru ‘Kuupäev’ järgi järjestamise võimalus (topeltklikk veeru nimel).
 • Raha → Väljaminekud, Maksekorraldused → Lisa uus/muuda olemasolevat → Tasumata arved: kui selgituse tekst üle 500 sümboli, salvestatakse esimesed 500 sümbolit.
 • Päevaraamat: dokumendil valikukastis ‘Seotud dokument’ näha seotud dokumendi number, seeria ja kuupäev.
 • Müügiarved/Ostuarved: kui administraatori moodulis leheküljel Müügiarved/Ostuarved valitud ‘Automaatne kinnitamine dokumendi salvestamisel’, siis ei kontrollinud programm müügiarve/ostuarve salvestamisel ettemaksu olemasolu.
 • Finantsaruanded → Müügi tulem/Ostude koond: alamaruande sulgedes taastatakse algse aruande järjestus ja aktiivseks jääb varem valitud kirje.
 • Finantsaruanded → Eelarve täitmine: otsingus võimalik valida mitu allüksust korraga.
 • Müügiaruanded → Müügid klientide lõikes: aruande algul perioodide kiirvalik.
 • Müügiarved:
  • juurde tasuda summat ei trükitud juhul, kui oli ettemaks, aga polnud sularahamakset.
  • müügiarve real pakutakse koguseks 1 ette ainult siis, kui häälestuses  hinna komakohtade arv väiksem kui 3 (administraatori moodulis Seaded → Müügiarved → Hinna lahtris).
 • Kataloogid → Lisatekstid: lisatud veerg ‘Moodul’ (Müük, Tellimus või Ladu) . Kui moodul määratud, siis seda teksti saab kasutada ainult selle mooduli juures, kui määramata, siis kõikjal, kus lisateksti saab valida.
  • Tellimused; Seaded → Tellimused → Tellimuste seeriad: lisateksti valikus ainult tellimuse lisatekstid või ilma mooduli tunnuseta tekstid.
  • Müügiarved; Seaded → Müügiarved → Arvete seeriad: dokumendil lisateksti valikus ainult müügiarve lisatekstid või ilma mooduli tunnuseta tekstid.
  • Seaded → Varad → Lao seeriad: igale seeriale saab määrata lisateksti lao väljamineku saatelehe lõppu (varem võeti lao häälestuse inventuuri lõpu tekst). Versiooni uuendus tõstab ka selle häälestuse  teksti lisatekstiks ja seob lao seeriatega.
 • Päevaraamat: uue dokumendi lisamisel saab valida ainult käibel seeriaid (varem tulid valikusse kõik).
 • Artiklid: valitud väljadega trükk andis vea, kui eelnevalt oli kasutatud otsingut.

  RAPID Plus OSTUTELLIMUSED uuendused

 • Tellimused → Ostutellimused → Lisa uus → Genereeri tellimus: Ostutellimuse genereerimise aknas näidatakse helesinisel taustal ka mineviku käibeid, kui häälestuses (administraatori moodul → Seaded → Tellimused) määratud päevade arv erineb nullist. Alumisel äärel näha sama perioodi müükide kokkuvõte.

RAPID Plus MÜÜGITELLIMUSED uuendused

 • Tellimused → Müügitellimuste read: alumisel serval näha erinevate artiklite ja grupp II arv.
 • Tellimused → Pakkumiste read: alumisel serval näha erinevate artiklite, grupp I ja grupp II arv.

RAPID Plus VARAD uuendused

 • Varad → Müügid kuluks: lausendid jäid koostamata, kui kogu kulusumma oli negatiivne. Nüüd kontrollitakse, et summa erineks nullist.

 

RAPID Plus SISEMAKSED uuendused

 • Sisemaksed: intressi arvutus kiirem.