RP FINANTS jaanuar 2009

RAPID Plus FINANTS uuendused

 • Peamenüüs uus nuppPalgakalkulaator‘.
  Kiire ja lihtne võimalus prognoosida kiiresti töötasude summasid: netopalgast brutopalka ja palgafondi või vastupidi.
 • Peamenüüs nupp ‘Seaded’: võimalus ühe hiireklikiga vaadata RP uuenduste infot internetis TT Tarkvara kodulehelt.
 • Raha → Väljaminekud/Maksekorraldused → Dokument ekraanil → Tasumata arved: akna ülemisel äärel:
  ‘Raha jääk’ –  panga- või kassaraamatu jääk jooksva päeva alguse seisuga ja
  ‘Vaba jääk’ –  Raha jääk, millest maha lahutatud tasumiseks märgitud dokumentide summa.
 • Raha →  Sissetulekud → Import:
  • riigikassa ja SEB Panga sissetulekute impordis parandatud kontrolli, et seeria arveldusarve ja failis olev oma asutuse arveldusarve oleks ühesugused.
  • Telehansa 8 /PanBaltic (Hansapanga) failist: kui real 6.-7. sümbol ei ole tühi, 00 või 20, siis aasta, kuu ja päev võetakse alates 6. sümbolist. Muudel juhtudel 8. sümbolist.
 • Raha → Maksekorraldused → Eksport XML-i (Riigikassa): dok. nr. oli 5-kohaline väli, nüüd ilma tühikuteta.
 • Müügiarve standardväljatrükk: kui arvel ettemaks, siis näidatakse seda ka väljatrükil ja ‘Juurde tasuda’ summa ettemaksu võrra väiksem.
 • Müügiarved – arve vorm ekraanil: müügiarve leheküljel ‘EEK/omahind’ uus veerg ‘Tulem‘ ja alumisel äärel tulem kokku. Kui operaatori õigustes ei ole lubatud näha artiklite laohindu, siis tulemit näha pole.
 • Ostuarved, Müügiarved – Dokumendilt artiklite otsing F3-ga: võimalik otsida artikleid artikli kaardi kommentaarivälja esimese 200 sümboli järgi.
 • Ostuarved, Müügiarved: parandatud viga – otsing summa järgi sendi täpsusega ei töötanud.
 • Ostuarved → lisa uus: leheküljel ‘Kuludesse’ pakutakse esimesele reale kliendikaardilt tüüpartiklit.
  Tänu sellele täiendusele on telefoniarvete või muude teenuste perioodiliste arvete sisestamine ostuarvetesse oluliselt kiirem ja lihtsam.
  Kui kliendikaardil tüüpartikkel puudub ja ostuarvel ainult üks kuluartikli rida, siis arve salvestamisel salvestatakse see kliendikaardile tüüpartikliks.
 • Kliendiandmik →
  • võimalik otsida kliendi riigi järgi.
  • Laekumata müügiarved: võimalik otsida seotud kliendi järgi.
 • Kliendiandmik/Hankijaandmik → ühe kliendi/hankija andmed ekraanil: uus nupp Kreediidiinfo maksehäireregistri päring.
 • Müügiaruanded →
  • Kõigi parameetrite müügiaruanne: võimalik otsida kliendi riigi järgi.
  • uus aruanne Jaemüügid: aruanne kõikidest jaemüükide ridadest (sama vorm, mis jaemüügi moodulis jaemüükide vaatamisel).
  • Müügiplaan: aruande avalehel perioodide valikud.
 • Päevaraamat → Lisa uus/Muuda olemasolevat (tüüp PNV – pear. nõude vähendamine) → Laekumata nõuded: võimalik märkida valuutaarve tasumine ainult EEK-des, valuuta summa võib olla 0.
  Vajalik kui soovitakse aasta lõpu seisuga ümber hinnata tasumata valuutaarve saldot eesti kroonides.
 • Käibeandmik: avades topeltklikiga ühe konto lausendid, on all äärel näha aktiivse rea dokumendi selgitus.
 • Finantsaruanded →
  • Eelarve täitmine: viimases lahtris topeltklikk avab eelarve muudatuse dok. read.
  • INF3 koolituskulude deklaratsioon: summad nüüd käibemaksuga.
  • aruannet ‘Jaemüük’ täiendatud: avaaknas ka seeria tähise alguse järgi valik (lisaks seeria valikule).
   Samuti võimalik valida:

   • Maksude lõikes (sama vorm, mis siiani);
   • Kuupäevade lõikes (iga päeva kohta üks rida, lisaks tsekkide arv).
 • Kliendid: Kliendid → lisa uus/ava olemasolev kliendikaart:
  • klikkides tekstil ‘Nimi, on võimalik nimetuse väljale sisestatud alguse järgi otsida sarnase nimetusega ettevõttet internetist Krediidiinfo registrist;
   kui otsingu tulemuseks üks ettevõte, pakub programm võimalust täita lühinime, nime ja registrikoodi väljad registrist saadud andmetega.
   klikkides tekstil ‘Reg.nr.‘ on võimalik otsida sisestatud registrikoodile vastav ettevõte internetist Krediidiinfo registrist.
  • lehekülg ‘Pank; Lepingud’: ostulepingu andmetesse lisatud ‘Tüüpartikkel’ – võimalik seadistada kuluartikkel, mida sellelt hankijalt tavaliselt ostetakse. Kuluartikkel on laoarvestuseta artikkel, millel artiklikaardil on märgitud valik ‘Ost’.
   Ostuarvetesse arve lisamisel pakutakse leheküljel ‘Kuludesse’  vaikimisi artikliks.
   Tänu sellele täiendusele on telefoniarvete ja muude teenuste perioodiliste arvete ostuarvetesse sisestamise ajakulu oluliselt väiksem.
  • kui kliendikaardil on märgitud valik ‘Hankija’, aga ühtegi arveldusarvet sisestatud pole, siis programm annab salvestamisel teate arveldusarve puudumisest ainult juhul, kui administraatori moodulis Seaded → Ostuarved on märgitud valik ‘Kliendikaardil arveldusarve puudumise hoiatus’.
   Vajalik omadus raamatupidamisbüroodele, kes üldreeglina ei koosta panga maksekorraldusi oma klientfirmade nimel.
 • Kataloogid → Kontoplaan: kui firmal pole dokumentide tabelis veel ühtegi kirjet, siis konto käibelt mahavõtmine kustutab kirje ka füüsiliselt andmebaasist. Vajalik täiendus kui alles alustate firmale raamatupidamist RP-ga ja soovite põhjalikult muuta programmi sisestatud näidiskontoplaani.
 • Kataloogid → Eelarve muudatus: aasta eelarvele saab sisestada parandusdokumente. Parandusdokumendid säilivad ja hiljem võimalik jälgida eelarve muutmise ajalugu kuupäevaliselt.

RP ARUANDVAD ISIKUD uuendused

 • Aruandvate isikute avavormil nüüd isikute kaupa kokkuvõtted – Algsaldo, Saadud raha, Esitatud kuludokumente, Lõppsaldo;
  hiire topeltkliki või Enteriga avaneb ühe isiku vorm.

RP VARAD uuendused

 • Lao kartoteek: ümberarvestuse algul kontroll partiide sissetulekute ja väljaminekute vastavusest – nüüd kontrollitakse ka ladude vastavust, varem ainult artiklite vastavust.
 • Aruanded → Partiide jäägid: väljatrükis näha ka parim enne/kõlblik kuni kuupäev.
 • Lao sissetulek: saatelehel hankija arve numbri korduvuse kontroll aasta piires – ühel aastal ei saa hankijal olla mitut sama numbriga saatelehte.
 • Lao dokumendid: otsing summa järgi sendi täpsusega ei töötanud.

RP OSTUTELLIMUSED uuendused

 • Ostutellimuste read: vormil ‘Tulevased liikumised’ (hiire paremklikk real) võimalik näha dokumendi eelvaadet tehes dokumendi numbril topeltkliki.
 • Tellimused: otsing summa järgi sendi täpsusega ei töötanud.

RP ADMIN uuendused

 • Kataloogid → Kontoplaan: kui firmal pole dokumentide tabelis veel ühtegi kirjet, siis konto käibelt mahavõtmine kustutab kirje ka füüsiliselt andmebaasist.
 • Kataloogid → Kliendilepingute tüübid: tabeli päises nupp lepingu tüüpide juurdelisamiseks.
 • Seaded → Raha → Nummerda uuesti: võimalus valida, kas ümbernummerdamisel muudetakse ka kinnitatud dokumentide numbreid.
 • Seaded → Müügiarved → Arvete seeriad: lisatud uus veerg ‘Koodi trükk’ –
  kui märgitud, siis trükitakse selle seeria standardarvetele või jaemüügi tšekkidele artiklikood nimetusele eelnevale reale.

RP OBJEKTI TEENINDUS uuendused

 • Objekti kaardil uus nupp e-kirja koostamiseks:
  E-kirja teemareale pannakse objekti nimi ja sisuks see tekst, mis häälestatud administraatori moodulis Seaded → E-posti seaded → Objektikaardi teated.
  Näiteks: saab kiiresti ja lihtsalt saata kodulooma peremehele e-postiga kutset kassi või koera korralisele vaktsineerimisele.

Kuidas ma saan RAPID-i uue versiooni oma arvutisse? Loe siit.