RP FINANTS mai 2009

 RAPID Plus FINANTS uuendused

 • Kinnitatud müügiarve või ostuarve ekraanil →  topeltklikk hiirega tekstil ‘Ostja’/’Hankija’ avab kliendiinfo akna. Vajalik, kui soovitakse kinnitatud dokumendil vaadata selle kliendi kontaktisikut, telefoninumbrit, meiliaadressi või muid andmeid.
 • Võimalik seadistada müügiartiklite kokkuleppehindu ühe kliendiga.
  Müügiarved, Tellimused: kui kliendile sisestatud mingile artiklile erihind, siis selle artikli müügihinna valikul pakutakse seda hinda ja allahindlusi (nii artikli- kui ka kliendikaardil) ei arvestata. Kui dokumendile valitaval artiklil erihinda pole, siis kõik vanaviisi.
  Kokkuleppeliste erihindade sisestamine: RP Admin → Kataloogid → Lepingulised hinnad.
 • Müügiarved: saab kinnitada arvet, mille summa 0, aga ridade summa erineb nullist. Vajalik varem müüdud ettemaksu artikli tasaarvlemiseks müüdud kauba või osutatud teenusega.
 • Müügiarved: müügiarve vormil uus nupp ‘Lisa taara’ (nähtav siis, kui müügiarve häälestuses taara grupp täidetud). Kui artiklil on seotud artikkel, mis kuulub taara gruppi (müügiarve häälestuses), siis need artiklid kantakse arvetele (varem koostatud read kustutatakse). Käsitsi sisestatud read jäävad alles.
 • Müügiarve →  F3 kliendi väljal → kliendi otsingu aken → ‘lisa uus klient’: vormile lisatud kreediidiinfo nupp, et oleks võimalik sealt uue kliendi reg koodi küsida ja kontrollida kliendi seisu krediidiinfo andmebaasis.
  (Kui lisada uus klient müügiarvelt, siis valik ‘Hankija’ pole märgitud.)
 • Palgakalkulaator: uued maksumäärad 2009. a juunist.
 • Raha (Swedbanki või Nordea Panga seeria) → Sissetulekud → Import: kui imporditavas perioodis pole maksekorraldusi sisestatud, siis imporditakse ka maksekorraldused failist. Vajalik omadus raamatupidamisteenuse osutajatele.
 • Raha → Maksekorraldused: kui maksekorraldus märgitakse ettemaksuks ja selgituse väli tühi, siis kirjutab programm sinna ‘Ettemaks’.
 • Raha (SEB Panga seeria) → Maksekorraldused → välismaksekorralduste eksport: kui raha seeria valuuta erineb vaikevaluutast, siis arveldusarve lõppu seeria valuuta tähis (kattevaluuta). Swedbanki failis on kattevaluuta eraldi rea peal, oli juba varem olemas.
 • Raha → Maksekorraldused → lisa uus/muuda olemasolevat → saada e-kiri: kui hankija kliendikaardil puudus e-post aadress ja programmiks Outlook Express, siis tekkis pärast nupu vajutamist viga.
 • Kliendid: kliendikaardil uus väli ‘Kliendigrupp 2’.
 • Kliendid → kliendikaardi lehekülg ‘Saajad’: uued veerud ‘Veoring’ ja ‘Tarneperiood’.
 • Kliendid: võimalik otsida kliente soodustuste liigi järgi.
 • Müügiarved, Tellimused, Müügiaruanded → Kõigi parameetrite müügiaruanne: kui dokumendil on määratud saaja ja saajal veoring, siis ‘Kliendigrupp 2’ otsing kõigepealt saaja veoringi järgi, kui see puudub, siis kliendi kliendigrupp 2 järgi.
 • Müügiarved: kui müügiarvel valitud saaja, siis lahendamata tellimuste ridade vormil (paremklikk arve real → Tellimused) ainult antud saaja tellimused. Kui arvel saaja valimata, aga arvele valitakse ühe saaja tellimuste read, siis arvel täidetakse ka saaja; kui erinevate saajate tellimused, siis arvel saajat ei täideta.
 • Müügiarved: müügiarvel nupp ‘Otsi tellija’ – avaneva vormi päisesse lisatud valik ‘*Kõik *Tähtaeg=müügiarve kuupäev’ (kui tellimuste häälestuses on märgitud valik ‘Tähtaeg müügitellimuse real’, on vaikimisi on märgitud valik ‘Kõik’, teisel juhul on märgitud valik ‘Tähtaeg=müügiarve kuupäev’). Vormile lisatud veerg ‘Saaja’. Kui valitakse saajaga tellimus, siis arvel täidetakse ära ka saaja.
 • Kataloogid → Grupid I: võimalik määrata, kas antud grupi artiklitel säilivuskuupäeva tekstiks on ‘Parim enne’ või ‘Kõlblik kuni’. Artiklikaardile pakutakse seda teksti, mis Grupid I häälestuses, aga artiklikaardil leheküljel ‘Lisaandmed’ on võimalik seda muuta. Ostuarve real määratakse tekst artikli valimisel, hiljem seda rea peal muuta ei saa (tekst on näha, kui vajutada ostuarve real veerus ‘Lisad’ klaviatuurilt Ctrl + Enter).
 • Kliendiandmik → ühe kliendi käibed (Enter või hiire topeltklikk kliendi real) → Meeldetuletus: lisatud nihe ja kokku summale ette ‘KOKKU EEK’.
 • Artiklid → Müügihinnad → 1./2./3. km.-ta hinnakiri: müügihindade kalkuleerimisel jäid käibemaksuga müügihinnad salvestamata, kui otsingus valitud ilma müügihindadeta artiklid.
 • Müügiaruanded: uus aruanne ‘Müük veoringide lõikes’ –
  veoringid võetakse saajate kataloogist; kui saaja puudub, siis veoring=kliendi kliendigrupp 2;
  aruanne ühe päeva müükidest, iga veoring eraldi leheküljel (1. leheküljel nende klientide müügid, kellel veoring kliendikaardil määramata).

RAPID Plus TELLIMUSED uuendused

 • Müügitellimuse dokumendil võimalik määrata teenuse/kauba saaja.
  Kui saaja valitud, siis aadressiks saaja aadress.
  Kui enne kliendi valikut valida saaja, siis klient lisatakse vastava saaja juurest.
  Tellimuse standardtrükil saaja ja saaja aadress kliendi aadressi asemel.
 • Müügitellimused →  otsing →  valik ‘Viimane tellimus üle tarneperioodi’: kui märgitud, siis tulemuseks nimekiri, milles iga saaja viimane tellimus (kui saajaid kliendikaardil pole, siis viimane kliendi tellimus).
  Tarneperiood saajate kataloogist, selle puudumisel kliendikaardi leheküljelt ‘Pank; Lepingud’.
 • Müügitellimuse sisestamine:
  • kui kliendile sisestatud mingile artiklile erihind, siis selle artikli müügihinna valikul pakutakse seda hinda ja allahindlusi (nii artikli- kui ka kliendikaardil) ei arvestata. Kui dokumendile valitaval artiklil erihinda pole, siis kõik vanaviisi.
  • kui väljuda varem salvestamata tellimuselt, millel summa olemas, siis küsib programm kinnitust salvestamise kohta.
  • kui dokumendil on määratud saaja ja saajal veoring, siis ‘Kliendigrupp 2’ otsing kõigepealt saaja veoringi järgi; kui see puudub, siis kliendi kliendigrupp 2 järgi.
 • Ostutellimused:
  • lisatud standardne ingliskeelne ostutellimuse väljatrükk. Kui trükivorm pole seeria häälestuses määratud ja hankija dokumendi keel erineb oma asutuse dokumendi keelest, trükitakse ostutellimus sellele vormile.
  • kui kliendikaardil ‘Ost km.-ga’ pole märgitud, siis väljatrükile käibemaksu ei trükita.
 • Tellimused: parandatud viga – kui salvestatud tellimuse või pakkumise dokument ette võeti, siis aadressi väljalt jäi puudu kliendikaardil olev väli ‘Küla ja vald’.

RAPID Plus JAEMÜÜK uuendused

 • Jaemüügi sisestamine:
  • vajutades jaemüügi real veerus ‘Artikkel’ klaviatuurilt F7, saab vaadata kõikide ladude jääke;
  • vajutades jaemüügi real veerus ‘Artikkel’ klaviatuurilt F6, on võimalik määrata väljal ‘Summa km-ga’ väärtuseks 0;
  • artikli otsing F3-ga: kui jaemüügi häälestuses (jaemüügi peamenüüs nupp ‘Kassa seaded’) pole märgitud ‘Artikliotsing kõikidest ladudest’, siis laoseisu näidatakse artiklikaardil näidatud lao järgi või selle puudumisel jaemüügi seeria häälestuses määratud vaikimisi lao järgi (varem oli ainult artiklikaardi lao järgi);
 • jaemüügi peamenüüs nupp ‘Müükide vaatamine’:
  • uued veerud ‘Täiendi %’ ja ‘Müügihind’;
  • otsingus võimalik märkida valik ‘Täiendiga müügid’;
 • RP Finants →  Müügiaruanded → Jaemüügid: uued veerud ‘Täiendi %’ ja ‘Müügihind’; otsingus võimalik märkida valik ‘Täiendiga müügid’.

RAPID Plus MÜÜGILADU ja VARUDE LADU uuendused

 • Võimalus teha allahindlust laos oleva kaubale, millel arvetus keskmise hinna meetodil:
  Varad → Lao väljaminek: sisestada reale kogus 0 ja summaks allahindluse summa;
  võimalik teha ainult neile artiklitele, mille hinna arvestus toimub keskmise hinna meetodiga.

RAPID Plus ADMIN uuendused

 • Kataloogid → Lepingulised hinnad: võimalik sisestada artiklite kokkuleppelise müügihinna arvestades artiklit ja klienti. Ühe kliendi ja artikli kohta saab sisestada ühe rea.
 • Seaded → Müügiarved → Arvete seeriad: uus veerg ‘Taara teatis’ – teatis (kastitaara gruppi kuuluvate artiklite kokkuvõte müügiarve ridadelt) trükitakse selle seeria standardarvetele, kui valik märgitud ja tellimuste häälestuses täidetud kastitaara grupp.

Kuidas ma saan RAPID-i uue versiooni oma arvutisse? Loe siit.