RP FINANTS veebruar 2008

RAPID Plus FINANTS

 • Dokumentide sisestamisel kuupäeva kontroll: kui kuupäev tulevikus üle kümne päeva, siis hoiatus; kui üle aasta, siis ei saa sisestada.
 • Müügiarved: ümardamise häälestus (rea summa ümardamine ja käibemaksuga või käibemaksuta summa ümardamine) nüüd seeriate tabelis (administraatori moodulis Seaded → Müügiarved → nupp ‘Arvete seeriad’).
  Tellimuste ümardamine ikka üldhäälestuses, tõstetud ainult tellimuste lehele. Jaemüügi ümardamine samuti üldhäälestuses.
 • Müügiaruanded → Artiklite laekumised: lisatud veerud ‘Maksetähtaeg’ ja ‘Nihe’ (maksetähtaeg ületatud niimitu päeva), lehe all keskmine nihe.
 • Kliendiandmik: kliendi käivete vormil (avaneb, kui teha topeltklikk kliendil) näha keskmine nihe=tasutud arvete nihete summa/tasutud arvete arv.
 • Kliendiandmik: võimalik otsida üle maksetähtaja võlglaseid (kliendid, kellel vähemalt üks tasumata arve üle maksetähtaja) ja seotud kliendi järgi.
 • Käibeandmik: uus aruanne – kontode käibed kuude lõikes Exceli faili.
 • Tellimused: et vorm avaneks kiiremini, on müügitellimuste ridade leheküljel alguses vaba jääk=0. Otsinguga saab valida tingimuse ‘vaba laojääk<0’.
 • Raha: valides tasumata arved maksekorraldusele ja juhul kui selgituse tekst on pikem kui 70 märki, siis võetakse ära arve nr.-te eelne selgitav tekst ja kui ka siis tekst pikem kui 70 märki, siis ka komad.
 • Müügiarved: kui seeria häälestuses (administraatori moodulis Seaded → Müügiarved → nupp ‘Arvete seeriad’) määratud vaikimisi klient, siis uue arve lisamisel sellesse seeriasse täidab programm kliendi välja antud kliendiga ja kursor läheb arve ridade tabelile.
 • Tellimused: pakkumisest tellimuse tegemisel märgitakse pakkumine lõpetatuks.
 • Ostuarved: ostuarve tegemisel ostutellimusest võetakse artikli nimetus artiklikaardi nimetuse väljalt sõltumata sellest, mis keeles on tehtud ostutellimus (et pärast ostuaruandes ei oleks ühel artiklil nii eesti- kui ka võõrkeelseid nimetusi).
 • Raha: ostuarvete tasumisel kassakulu jagamisel käibemaksukulu grupi (administraatori moodulis Seaded → Ostuarved → Käibemaksukulu grupp) ridade summa jagatakse proportsionaalselt teistele ridadele.
 • Müügiaruanded → Kõigi parameetrite müügiaruanne: Tulemi % järgi otsing:
  • kui %1<%2, siis tingimuseks ‘tulemi%<%1 või tulemi%>%2’;
  • kui %1>%2, siis tingimuseks ‘tulemi%<%1 ja tulemi%>%2’.
 • Objekti teenindus: kogu vorm jagatud kahele leheküljele: 1. kliendi ja objekti andmed, 2. objektiga seotud sündmused.
 • Administraatori moodul → Kujunda aruannet: võimalik sisestada html-aruanne palgalipikute e-postiga saatmiseks.

RAPID Plus VARAD

 • Müügiarved: sisestades müügiarvele ‘miinus’-kogusega keskmise hinna arvestusega artikli, mille laoseis null, ei tulnud summa lattu üles. Nüüd võetakse laohinnaks viimane ostuhind artiklikaardilt.
 • Varad → Partii otsing: tehes artikli real topeltkliki ja kui dokumentide loetelus on müügiarve, siis on võimalik seda vaadata tehes topeltkliki dokumendi real (arve nr. alla joonitud).
 • Varad → Põhivara liigid: uus veerg ‘Bilansis’ (vaikimisi see linnuke täidetud, s.t. see põhivara liik on bilansiline). Põhivara kaardil (Varad → Põhivara kartoteek) tähise all näha, kas bilansiline või mitte.
 • Varad → Aruanded → Põhivara inventuur: lisatud valik Bilansilised/Bilansivälised/Kõik.
 • Varad → Põhivara käibeandmik: vaikimisi peal filter ‘Bilansis’. võimalik otsida Bilansilised/Bilansivälised/Kõik.
 • Administraatori moodul → Seaded → Varad → nupp ‘Lao seeriad’: seeriate häälestuses uued veerud Vastutaja I ja Vastutaja II (lao sissetuleku ja laost-lattu saatelehe allkirjade jaoks).