RP FINANTS jaanuar 2008

RAPID Plus FINANTS

 • Dokumentide e-postiga saatmise võimalus lisaks MS Outlookile ja Outlook Expressile ka Mozilla Thunderbirdiga ja Windows Mailiga.
 • Kliendiandmik: avades hiire topeltklikiga ühe kliendi käivete vormi, nupud saldoteatise ja tasumata arvete meeldetuletuse saatmiseks e-postiga.
  Meeldetuletuse teksti saab iga raamatupidaja ise seadistada analoogselt saldoteatisega (administraatori moodulis Seaded → Müügiarved → nupp ‘Meeldetuletus tasumata arvetest’).
 • Päevaraamat: nõude või kohustuse vähendamise dokumendil antakse arvete nimekirjas ette ka valuutaarved.
 • Tasaarveldused/sisemaksekorraldused: võimalus saata e-postiga.Müügiarved: kui partii- või FIFO-arvestusega artiklit sisestada ‘miinus’-kogusega, siis peab määrama ka algse arve rea, mille müük tagastati. Peale koguse parandamist ilmub müügi rea määramise aken. Sama akna saab avada ka lisade vormilt (artikli real veerus Lisad hiire topeltklikk või klaviatuurilt <Ctrl+Enter>).
 • Kliendid: Reg.nr. väljal kontroll korduvuse kohta (kui sisestatud reg.nr. juba mõnel teisel kliendikaardil sisestatud, siis hoiatatakse kasutajat, aga saab ikkagi sisestada). Varem oli ainult isikukoodi kontroll, korduvaid sisestada ei saa.
 • Dokumentidel artikli otsing F3-ga: lisatud otsingu nupp põhjalikumaks otsinguks.
 • Kataloogid → Maksud: uus veerg ‘PV.KM’ – põhivara käibemaks. Uue põhivara lisamisel pannakse käibemaksuks PV.KM tunnusega kõige suurema määraga rida. Kui sellist pole, siis üldhäälestusest vaikimisi käibemaks (nagu seni).
 • Ostuarved: ostuarve real F3-ga artiklit otsides näha ka laojääk.
 • Ostuarved: müügiahinna kujundamise vormil (ostuarve real hiire paremklikiga valik ‘Müügihinna kujundamine’) näha juurdehindluse % ja kate ostuarvel oleva ostuhinna suhtes.
 • Ostuarved: kui on sisestatud partiiarvestusega artikkel, millel kauba tähis määramata, siis antakse ekraanile teade kauba tähise puudumisest vaid juhul, kui on valitud ‘Partiiarvestusel kauba tähis kohustuslik’ (administraatori moodulis Seaded → Varad ).
 • Müügiaruanded → Kõigi parameetrite müügiaruanne: väljatrükkidele võetakse artikli nimetus artiklikaardilt mitte müügiarve realt.
 • Müügiaruanded → Kõigi parameetrite müügiaruanne: lisatud lisateksti summade analüütika (klaviatuurilt <Alt+L>).
 • Müügiaruanded: uus aruanne ‘Ostu lisakulud’.
 • Müügiaruanded → Kõigi parameetrite müügiaruanne: võimalik trükkida ainult gruppide kokkuvõtted.
 • Tellimused → Ostutellimuste read: hiire paremklikk real avab valitud artikli tulevaste liikumiste vormi (lahendamata ostu- ja müügitellimused).
 • Tellimused → Müügitellimuste read/Ostutellimuse read: tellimuse täitmise vormile (topeltklikk real) lisatud tähtaeg. Kui tellimuse real tähtaega ei ole (administraatori moodulis Seaded → Tellimused pole valitud ‘Tähtaeg müügitellimuse real’/’Tähtaeg ostutellimuse real’), siis seda välja siin muuta ei saa.
 • Tellimused → Müügitellimuste read: veerg ‘Vaba laojääk’ sisaldab andmeid ka ostutellimustest (vaba=tegelik jääk+ostutellimused-müügitellimused); hiire paremklikk real avab valitud artikli tulevaste liikumiste vormi.
 • Tellimused → Ostutellimused: uue ostutellimuse lisamisel nupp tellimuse genereerimiseks. Avanenud vormi ülemises gridis on lao artiklid, millel juurde vaja>0 ja alumises valitud artikli tulevased liikumised. Ülemise gridi veerus ‘Juurde vaja’ topeltklikk artikli real tõstab koguse veergu ‘Tellime’ . Parem hiireklikk real avab artikli info vaatamise/muutmise vormi.
 • Tellimused: uue dokumendi sisestamisel võimalus muuta dok.nr., kui on valitud ‘Tellimuse numbri muutmine tellimuse lisamisel’ (administraatori moodulis Seaded → Tellimused).
 • Päevaraamat: dok. nr.-ks pakutakse peamenüüs vormil Seaded oleva kuupäevaga samas aastas olevate dokumentide max. nr.+1.
 • Finantsaruanded → Eelarve täitmine: kõikide veergudega aruannet võimalik saata e-postiga.
 • Finantsaruanded → Kontode käive klientide lõikes: aruandesse INF4 arvutatakse summa K_käive-D_käive.

RAPID Plus  VARAD

 • Ostuarved: kui seeria häälestuses määratud vaikimisi ladu, siis ostuarvele artikli lisamisel pakutakse vaikimisi ette seda ladu, vastasel juhul artiklikaardi ladu.
 • Varad → Lao sissetulek: sissetuleku saatelehe päises võimalik valida allüksust (vaikimisi see, mis valitud seeria häälestuses); kui seeria häälestuses määratud Grupp II, siis artiklite valikus ainult sellesse Grupp II kuuluvad artiklid (suurema valiku jaoks artikli väljal F3 → nupp ‘Tühista filter’).
 • Varad → Aruanded → Partiide jäägid: aruannet võimalik saata e-postiga.