Väljamaksete ja maksukohustuste deklaratsioon TSD 2016 on valmis

2016. aastast muudeti väljamaksete ja maksukohustuste deklaratsioonil TSD andmete esitamist kahes olulises punktis.

Esimene – lisa 1 „Isikutele tehtud väljamaksed ja arvestatud maksud“ – tööandjal tuleb näidata töölepingu alusel töötavate töötajate, kelle töötamine ei ole töötamise registri andmetel peatatud, aruandekuu töökoormus sõltumata väljamakse tegemisest. Varem oli tööandja kohustatud esitama vormi TSD ainult aruandekuul tehtud väljamaksete kohta, näidates muuhulgas ka koormuse.
Seega 2016. aastal deklareeritakse TSD Lisal 1 ka need kehtiva töölepinguga töötajad, kellele aruandekuul väljamakset pole tehtud. Neile töötajatele näidatakse ainult osalise tööaja määr. Näiteks võib tekkida selline situatsioon haiguslehel või puhkusel olnud töötajaga, samuti tööle asumise esimesel kuul.
Juhul kui töölepinguga isiku tööleping on TÖRis peatatud lapsehoolduspuhkuse või  ajateenistuse või poolte kokkuleppel pika tasustamata puhkuse tõttu (MKS §251 lg3 p5) ning talle pole väljamakseid tehtud, siis isikut TSD vormil Lisa 1 ei deklareerita.

Alates jaanuar 2016 TSD-st  deklareeritakse vormil Lisa 1
ka kehtiva töölepinguga töötajad,
kellele aruandekuul väljamakset pole tehtud.

TSD vormile Lisa 1 tuleb deklareerida töökoormus ainult töölepinguga töötaja korral ja aruandekuu osalise tööaja määrana:

•    kui töötaja koormus on 1, siis osalise tööaja määra ei märgita;
•    kui töötaja koormus on väiksem kui 1, siis osalise tööaja määr on võrdne koormusega;
•    kui tööleping on peatunud terve kuu või lõppenud eelneval kuul, siis osalise tööaja määr on null.
Töökoormus deklareeritakse aruandekuu kohta tekkepõhiselt, väljamakstud summad nii nagu varemgi kassapõhiselt.
Töökoormuse täpne deklareerimine on vajalik alates jaanuar 2016 deklaratsioonist, sest 01.01.2016 hakkas kehtima madalapalgaliste tulumaksutagastuse kord, mis rakendub isikule ainult kindlatel tingimustel. Alus: Tööturuteenuste ja –toetuste seadus §371.

Teine – lisa 4 „Erisoodustused“ – vormist jäeti välja rida 4020 „Välislähetusega seotud kulude hüvitamine või välislähetuse päevaraha maksmine üle maksuvaba piirmäära“, sest seda ei käsitleta enam erisoodustusena, vaid töötasuna. Üle piirmäära makstud tasu on netotasu, millelt kuulub tasumisele tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse (kohustatud isiku puhul). Väljamakse deklareeritakse TSD Lisal 1 sama väljamakseliigi koodiga kui töötaja töötasu.

Esimene muudatustega TSD deklaratsioon tuleb esitada jaanuar 2016 kohta 10.veebruariks.

TSD 2016


Rapidi püsiklient:

  1. Käivitage RAPID ADMIN ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
  2. Käivitage RAPID PALK, edasi Seaded, Uus versioon ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
  3. Nüüd on uuendatud TSD aruanne Teie tarkvaras RAPID PALK olemas!