PALK 2015 oktoober – detsember

Peamoodul PALK täiendused

 • Palgaaruanded > Aruanded riigile > Sõiduauto hüvitis INF14 > aruanne ekraanile > uus vorm ja uus xml-faili sisu.
 • Teeme palgamaksude deklaratsioonile TSD täiendusi tööaja määra näitamisel.
  Uuel TSD-l muutub oluliseks osalise tööaja määra täpne number, sest 2016. aastal rakendub madalapalgaliste tulumaksu tagastus, mille puhul arvestatakse isiku töökoormust kalendriaasta jooksul. Täna testime esimest tööversiooni uuest TSD-st.
 • Kataloogid > Maksud: uuenduse protseduur lisab 2016. aasta maksumäärad (vaata uudiskirja siin).
 • Palgakalkulaator: lisatud 2016. aasta maksumäärad (vaata uudiskirja siin).
 • Alates 1. veebruarist 2016 saab ISO standardil põhinev maksete failiformaat ettevõtetele kohustuslikuks ning pärast seda kuupäeva vanas formaadis maksefaile internetipanka importida ei ole enam võimalik.
  Seaded > Ekspordi häälestus > topeltklikk komplektil > avaneb komplekti kaart:

  • uuendamise protseduur muudab eksportfaili vanad tüübid (1,2,4) uueks ISO standardil põhinevaks tüübiks 6 või 5. Samadel ridadel muudetakse faili laiendi “txt” asemele “xml”.
  • Uute komplektide lisamisel ei saa enam valida vananenud failitüüpe 1,2 ja 4.
 • Isikute andmed > Lisa uus > Kui kasutaja sisestab uuel isikul isikukoodi, mis andmebaasis juba olemas, siis teade:
  “Selline isikukood juba sisestatud. Kas lisame isikule uue lepingu? JAH EI’.
  Kui kasutaja vastab JAH, siis avatakse ekraanile uue lepingu lisamise vorm, kus isikuandmete väljad juba täidetud.
 • Arvestuskaardid > isiku kaart ekraanile > Ajalugu > Otsing –  võimalus otsida ka tekkekuude vahemiku järgi.
 • Töökäsud > Tundide import tunnitabelist: Kui isikul leping peatunud (lapsehoolduspuhkus, sõjaväeteenistus või muu) enne jooksvat arvestuskuud ja lõpeb peale arvestuskuud, siis tunnid imporditakse, aga pärast lisatakse sellised isikute read veateadete faili “Leping peatunud kuni pp.kk.aa”.
 • Seaded > Muutuv häälestus:
  • lisatud 2015. aasta II ja III kvartali keskmine palk. Vajalik isapuhkuse maksimaalse summa kontrollimiseks.
  • lisatud 2016. aasta miinimumpalk. Vajalik lapsepuhkuse päevatasu, miinimumpalgaga õppepuhkuse ja püsikinnipidamiste arvestamisel.
 • Arvestuste liigid > Arvestusliigi kaart ekraanile > TSD väljamakseliik:
  • lisatud uued liigid:
   205 – renditulu Eestis asuva kinnisasja kasutamisest või piiratud asjaõigusega koormamisest,
   57 – eluruumi üüritulu.
  • täiendatud väljamakseliikide 50 ja 185 selgitusi.

Moodul Personal täiendused

 • Koolitused > Otsing: võimalus otsida koolituse vormi järgi.
 • Personaliaruanded > TÖR > täiendatud nuppude paigutust ja abitekste.

Moodul Puhkused täiendused

 • Kui töötaja tööpäevad on muuhulgas ka tavapärased puhkepäevad (st laupäev ja pühapäev), siis järgmine täiendus on teie ettevõttes vajalik.
  Töökäsud > Puhkuste import töökäsule: kui imporditavat puhkust antakse tööpäevades (nt lapsepuhkus või isapuhkus), siis imporditakse puhkuste tabelist ka päevade arv.
  Lisaks saab töökäsu real, kus on imporditud tööpäevades antav puhkus, parandada vajadusel ka päevade arvu.