RP FINANTS oktoober 2008

RAPID Plus FINANTS uuendused

  • Kliendid: kliendikaardil uus nupp ‘Krediidiinfo’ – kui sisestatud asutuse registrikood, koostatakse Krediidiinfo Maksehäireregistri raport.
  • Müügiarved: müügiarve päises uus nupp ‘Krediidiinfo’ – kui kliendikaardil sisestatud asutuse registrikood, koostatakse Krediidiinfo Maksehäireregistri raport.
 • Käibeandmik: võimalik trükkida käibeandmik koos kontode vahetasemete nimetustega.
 • Müügiaruanded → Kõigi parameetrite ostuaruanne: perioodide kiirvalik, aruannet võimalik koostada tasumise kuupäevade järgi, valikuaknas ka hankija ja konto.
 • Valitud väljadega trükki saab saata e-postiga.
 • Finantsaruanded → Müügi tulem: Müügiarved: partiiga sidumist saab tühistada artikli rea lisaaknas partii real või hiire paremklikiga.
  • Müügiarved/ Ostuarved: arvelt katkestamisega väljudes küsimus ‘ Kas soovite dokumendi salvestada?’. Enne dokumendi kinnitamist täpsustav küsimus kinnitamise kohta ainult sel juhul, kui kasutajal pole kinnituse tühistamise õigust.
  • Müügiarved/ Ostuarved: Arvete nimekirjast väljumine . Parandatud kursori liikumist.
  • Müügiarved: kui pärast koguse sisestamist küsimusele ‘Kas olete kindele, et soovite seda kaupa müüa?’ vastata ‘Ei’, siis tehakse rida tühjaks ja kursor läheb tagasi artikli väljale (varem tegi koguse 0-ks ja läks edasi hinna väljale).
 • Müügiarved: Kui kliendi ja asutuse dok. keel pole sama, siis võetakse kliendi valimisel arve vorm, lisatekst ja vastutajad seeria häälestusest veergudest Arve vorm II, Lisatekst II, Vastutaja2 I, Vastutaja2 II.
 • Kliendid: leheküljel ‘Pank; Lepingud’ saab kliendilepingu tüübi valida kombost.
  • Kataloogid → Grupid I: kliendilelepingu tüübile vastava allahindluse juures numbrite asemel lepingu tüüp kataloogist.
  • Administraatori moodul → Kataloogid → Kliendilepingute tüübid: 10 tüüpi, mida saab valida kliendikaardil.
 • Päevaraamat: kirjete otsingus võimalik otsida kirjeid, millel kliendikaardi TP kood erineb lausendikirje TP koodist.
 • Tellimused: kui kliendi ja asutuse dok.keel pole sama, siis võetakse tellimustel ja pakkumistel trükivorm ja vastutajad seeria häälestusest veergudest Trükivorm II, Meie isik II ja Kliendi isik II. Vormi sulgemine -ga.
 • Tellimused: tellimuste ja pakkumiste dokumentide ridadel võimalik valida, kas pilt trükitakse või mitte (kujundatud trükivormidel).
 • Finantsaruanded → Müügi tulem:
  • aruannet võimalik koostada ka kuude lõikes.
  • lisatud tulemi %, summa muutus ja tulemi muutus.
  • kui aruanne kuude lõikes, siis hiire paremklikk avab rippmenüü, kust saab avada ühe kuu aruande klientide, isikute, grupp I või grupp II lõikes.
 • Finantsaruanded → Artiklite analüütika: lisatud valitud väljadega trükk.
 • Finantsaruanded → kasutaja kirjeldatud aruanded: veergude pealkirjades kasutatavad lühendid ja arvutatakse perioodi lõppkuupäeva järgi (varem algkuupäeva järgi).
 • Finantsaruanded → Kõigi parameetrite andmik: 0-summadega saldoteatisi ei koostata.
 • Finantsaruanded → kasutaja kirjeldatud aruanded: arvutamisel ei arvestanud kõrgema taseme kontodel kontoplaani häälestust. Arvutamist täiendatud järgnevalt:
  • Kui aruandekirjelduses ‘D’ ja kontoplaanis kontol
   a) ‘D’: aruandesse tuleb sum(deebet)-sum(kreedit);
   b) ‘K’: aruandesse tuleb 0;
   c) ‘S’: aruandesse tuleb sum(deebet)-sum(kreedit), kui tulemus>0, vastasel juhul 0;
   d) ‘ ‘: aruandesse tuleb sum(deebet);
  • Kui aruandekirjelduses ‘K’ ja kontoplaanis kontol
   a) ‘D’: aruandesse tuleb 0;
   b) ‘K’: aruandesse tuleb sum(kreedit)-sum(deebet);
   c) ‘S’: aruandesse tuleb sum(kreedit)-sum(deebet), kui tulemus>0, vastasel juhul 0;
   d) ‘ ‘: aruandesse tuleb sum(kreedit);
  • Kui aruandekirjelduses ‘S’, siis endiselt sum(deebet)-sum(kreedit).
 • Müügiaruanded → Kõigi parameetrite müügiaruanne: kokkuvõtliku trükiväljundi  järjestus sõltub kasutaja valitud järjestusest (1. grupp, 2. kasutaja valitud veerg), uus nupp kokkuvõtliku Exceli faili jaoks.
 • Kliendiandmik: saates kliendile e-kirjaga meeldetuletuse tasumata arve(te)st, siis meeldetuletuse tekst näha ka meili kehas (pdf läheb endiselt kaasa).
 • Müügiarved / Ostuarved: arve vormil olles võimalik liikuda lehekülgede vahel ja abil ühe lehekülje võrra edasi või tagasi.

RP VARAD uuendused

 • Varad → Põhivara kartoteek: põhivara kaardil seotud dokumentide nimekirjas uus veerg ‘Jääkväärtus’ – jääkväärtus pärast käivet.
 • Varad → Lao väljaminek: partiiga sidumist saab tühistada artikli rea lisaaknas partii real või hiire paremklikiga.
 • Varad → Lao sissetulek: lausendiga trüki peal ka rahavoog.

RP ADMIN uuendused

  • Administraatori moodul → Seaded: Müügiarvete seeriatesse võimalik lisada Pealkiri II, Lisatekst II, Arve vorm II ja Vastutajad teise arve vormi jaoks.
  • Administraatori moodul → Seaded: Tellimuste/Pakkumiste seeriatesse võimalik lisada Pealkiri II, Trükivorm II ja Vastutajad teise trükivormi jaoks.
 • Administraatori moodul → Seaded: Müügiarvete seeriates uus veerg ‘Analoogi otsing’ – kui see valitud, siis müügiarvel F3-ga artikli otsing avaneb margi filtriga, kui mark artiklil olemas.
 • Administraatori moodul → Seaded → Müügiarved → Arvete seeriad: kui jaemüügi seeriale määratud vaikimisi klient, siis uue jaemüügi avamisel pannakse see jaemüügile ja kursor kohe jaemüügi ridadel.

Kuidas ma saan RAPID-i uue versiooni oma arvutisse? Loe siit.