RP FINANTS november 2008

 RAPID Plus FINANTS uuendused

 • Müügiarve/Ostuarve → uue dokumendi lisamisel automaatne kinnitamine, kui administraatori moodulis Seaded → Müügiarved/Ostuarved on valitud ‘Automaatne kinnitamine dokumendi salvestamisel’.
 • Kliendiandmik → arveldused kliendiga: kui saata saldoteatist e-postiga, siis pannakse saldoteatisele teise lehena juurde ka arvete nimekiri. 
 • Varad → Põhivara kartoteek: põhivara kaardi väljatrükil ka tabel ‘Põhivahendiga seotud dokumendid’.
 • Ostuarved → uus dokument aruandelise isiku seeriasse: programm pakub ette aruandvat isikut, kes on seadistatud seeria juurde.
 • Hankijaandmik → Tasumata ostuarved: lisatud veerud ‘Pank’ (ostuarvele valitud arveldusarve panga kood) ja ‘Viited’; otsing panga koodi järgi.
 • Kliendiandmik → arveldused kliendiga: meeldetuletust tasumata arvetest ei saa saata kliendile, kellel pole maksetähtaega ületanud arveid;
 • Müügiarved: lausendi koostamisel selgituse teksti dokumendi number kujul seeria+nr (enne: nr/seeria).
 • Raha → Sissetulekud → Import: lisatud kontroll, kas impordifailis olev oma asutuse arveldusarve ja seeria arveldusarve on ühesugused.
 • Raha → Maksekorraldused → Lisa uus/Muuda olemasolevat → Tasumata arved:
  kui valitud valuutaarve seeria ja tasumata arvete vormil valiti ‘Märgi kõik’, siis maksekorraldusele pandi summa EEKides. Nüüd  summa valuutas.
 • Finantsaruanded → Müügi tulem:
  • perioodid salvestatakse ja pakutakse järgmisel korral ette; esimese perioodi jaoks kiirvalikud (teine periood vastavalt eelmise aasta kohta). Aruande vormil rippmenüü aruande teistsuguseks grupeerimiseks kõikide valikute korral (varem oli ainult kuude lõikes aruandel).
  • aruandele lisatud veel 2 veergu – ‘Tulemi % muutus’ ja ‘Tulemi % muutuse %’; Otsida võimalik ka II perioodi summade järgi.
  • täiendatud eksporti Excelisse; veerud värvilised, vormi allservas näha kirjete koguarv.
  • kuude lõikes: algus ja lõpp ei pea olema samas aastas, aga periood ei tohi olla pikem kui aasta.
 • Finantsaruanded → kasutaja kirjeldatud aruanded: parandatud viga, mis tekkis konto käibe arvutamisel
 • Finantsaruanded → Kõigi parameetrite ostuaruanne: kui ostetud moodul ‘Riigiasutused’, siis näha ka EAK veerg.
 • Müügiaruanded → Kliendiplaan: kliendiplaani aruanne 2 perioodi kohta.
 • Tellimus: tellimuste/pakkumiste dokumentidele võimalik lisada eelnevalt sisestatud lisatekst. Vaikimisi lisatekst võetakse tellimuste seeriate häälestusest (administraatori moodulis Seaded → Tellimused → Tellimuste seeriad) veerust ‘Lisatekst’ (kui oma asutuse dok. keel ja kliendi dok. keel kliendikaardil on sama) või veerust ‘Lisatekst II’ (kui oma asutuse dok. keel ja kliendi dok. keel kliendikaardil on erinevad). Lisatekste saab sisestada valides Kataloogid → Lisatekstid.
 • Tellimused: otsingus võimalik valitud parameetreid ühekaupa kustutada.

RP  VARAD uuendused

 • Varad → Partii otsing: võimalus otsida ka artikli järgi.
 • Varad → Lao kartoteek: kui valitud ‘Vabad laojäägid’, siis otsingus võimalik valida ‘Broneeritud>0’ – kaardid, millel on lahendamata müügitellimusi.
 • Varad → Põhivahendi kulumi arvestus: parandatud viga, mis tekkis, kui koostati uus PV kulumi dokument ja taheti seda kohe printida; kui otsingut ei kasutatud, siis väljatrükil oli otsingu tingimuse kohal ‘.F.’.

RP ADMIN uuendused

 • Administraatori moodul → Kataloogid → Kliendiplaan: võimalik sisestada igale kliendile müügiplaani summa aastaks.
 • Administraatori moodul → Seaded → Ostuarved → Seeriad:
  uus veerg ‘Isik vaikimisi’ – kui ostuarve lisatakse aruandeliste isikute seeriasse (seeriate tabelis märgitud veerg ‘Aruandvad isikud’) ja seeria häälestuses määratud vaikimisi isik, siis täidetakse ostuarvel aruandelise isiku väli.
 • RAPID Plusi uus versioon Tallinna koolidele ja lasteaedadele: võimaldab dokumentide registri pidamist ja eelarve täitmise jälgimist. Kuludokumentide kaaskirja ja templi trükk.

Kuidas ma saan RAPID-i uue versiooni oma arvutisse? Loe siit.