FINANTS 2014 oktoober-detsember

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Uus käibedeklaratsioon koos lisaaruandega INF.
  Uus käibedeklaratsioon koostatakse automaatselt müügiarvetele ja ostuarvetele sisestatud info alusel koos 1000-euroste tehingute INF-lisaga. Pöördkäibemaksukohustusega soetamine EL-ist kantakse automaatselt aruande õigetele ridadele. Samamoodi Eesti-sisene pöördkäibemaks. Raamatupidaja ei pea käsitsi ise deklaratsioonile midagi lisama ega muutma.
  INF-lisa koostatakse lähtuvalt kõigist nõuetest: tehingupartneri 1000-eurone piirmäär, müügid eraisikutele jäetakse välja, tavapärasest erinevale käibemaksumäärale lisatakse erisuse tunnus ja seadusest tulenev ametisaladuse hoidmise kohustus.
  Lisaks võimalus saata käibedeklaratsioon koos INF-lisaga maksuametile failina paari hiireklikiga. See on raamatupidajale oluline aja kokkuhoid ja väldib vigu, mis paratamatult tekivad numbrite käsitsi sisestamisel. Aruande saatmine e-maksuametisse toimub samamoodi kui seni olete saatnud palgamaksude TSD aruannet.
 • Alates 1.detsembrist täiendatud uut käibedeklratsiooni seoses sõiduautode sisendkäibemaksu muutunud tingimustega.
  Käibedeklratsioonile lisatakse automaatselt lähtuvalt ostuarvest sõiduauto soetamisel tasutud käibemaks reale “Osaliselt ettevõtluses kasutatav sõiduauto ja selle kulud” või
  reale “Täielikult ettevõtluses kasutatav sõiduauto ja selle kulud”.
  Sõiduauto või sellele kaupade soetamisel EL-st pöördkäibemaksu tingimustel kantakse summad automaatselt KMD vajalikele ridadele.
 • Müügiarved > dokument ekraanil >
  • Prindi: väljatrükile lisatakse ostja registikood, et vältida vigu kliendi isikustamisel;
  • Prindi “Metallijäätmete müügiarve” – täiendatud väljatrükki seoses KMD INF muudatustega;
  • kui koostatakse müügiarvet, mille täidetud parameeter ‘Müük 0% käibemaksuga, eksport’, siis müügiarve ekraanipildis ei ole tulpa ‘Hind km-ga’.
 • Ostuarve > dokument ekraanil >
  • tööleht ‘Maksud,lisakulud’: lisatud alamtabel ‘Käibedeklaratsiooni info’, kus on parameetrid Pöördkäibemaks, Kolmnurktehing ja Käibemaksu erikord §41’1.
   Pöördkäibemaksu parameeter täidetakse automaatselt juhul kui hankija riik ei ole Eesti, hankija riik kuulub ELi, hankijale on sisestatud maksukohuslase number ja hankija kaardil puudub tunnus ‘Ost km-ga’.
  • töölehele ‘EUR/summad lattu’ kuvatakse artikli ‘Käibemaksumäär’, mis salvestus ostuarvele;
  • kui hankija kaardil puudub parameeter ‘Ost käibemaksuga’, siis ostuarve ekraanipildis ei ole tulpa ‘Hind km-ga’;
  • kui ostetakse uus põhivara, siis saab ostuarvel seadistada uue põhivara käibemaksu määra. Vajalik alates 01.12.14 sõiduautode soetamisel, et seadistada käibemaksu määraks “Sõiduauto käibemaks 50%” või “Sõiduauto käibemaks 100%”.
 • Ostuarvete nimekiri: täiendatud otsingu võimalusi (pöördkäibemaks,kolmnurktehing).
 • Raha > Pank > Maksekorraldused > maksekorralduste eksport mitte ELi riigi panka:
  kui kliendi IBAN-s pole 2 esimest kohta tähed, siis riigi kood võetakse kliendikaardi riigi juurest.
 • Müügiaruanded > Hankevajaduse aruanne > aruanne ekraanile: artikli liikumised järjestatud kahanevalt kuupäeva järgi.
 • Finantsaruanded > Käibemaks > Täiendatud aruandeid ‘Sisendkäibemaks detailselt’ ja ‘Arvestatud käibemaks detailselt’.
 • Artiklid > artikli kaart ekraanil > käibemaksuks ei saa enam valida määra “Käibemaks 0%”, sest siin peab seadistama Eestisisese tavapärase käibemaksumäära;
  müügiarvele pakutakse automaatselt 0%-käibemaksu määr välismaa kliendile juhul, kui müüdava artikli eestisisene maksumäär on 20% või 9%.
 • Kataloogid > Artiklite grupp I:
  • lisatud tunnus ‘Ei kuulu deklareerimisele KMD lisadel‘ – vajalik märkimaks advokaatide, notarite, jmt teenuseid, millele laieneb seaduse alusel kutse- või ametisaladuse hoidmise kohustus;
  • antud grupi artiklite käibemaksuks ei saa enam valida määra “Käibemaks 0%”, sest siin peab seadistama Eestisisese tavapärase käibemaksumäära;
   müügiarvele pakutakse automaatselt 0%-käibemaksu määr välismaa kliendile juhul kui müüdava artikli eestisisene maksumäär on 20% või 9%.

Moodul Jaemüük täiendused

 • Võimalus seadistada rohkem kui kaks makseviisi, millega tasutakse jaemüügi eest.
  Seni oli kasutusel Sularaha ja Pangakaart.
  Makseviiside lisamise saab teha moodulis RAPID ADMIN.

Moodul E-arved täiendused

 • Müügiarved,Ostuarved > E-arvete sissetoomine: täiendatud käibemaksu summa importi.

Moodul Tellimused täiendused

 • Pakkumised > dokument ekraanil > Lisatud väli “Saaja”.
 • Müügitellimused > dokument ekraanil >
  • kiirsisestus: artikli nimetuse lahtrile saab ligi kui koguse lahtris vajutada kaks korda nool vasakule klahvi.
   Kiirsisestuse saab seadistada nii Seaded > Tellimused > Tellimuste seeriad: Kiirsisestus=Jah;
  • dokumendi reale saab valida ainult antud kliendi objekte või objekte, mis pole seotud ühegi kliendiga;
 • Müügitellimuste ja Pakkumiste nimekiri: võimalus otsida dokumente ka Saaja järgi.

Moodul ADMIN täiendused

 • Kataloogid > Maksud:
  • täiendatud käibemaksu tabelit KMD INF lisatunnustega (maksutüüp, erisuse kood);
  • uuenduse protseduur lisab maksude tabelisse “Põhivara sisendkäibemaks” ja “Sõiduauto käibemaks 50%” juhul, kui neid seal veel pole.
 • Võimalus automaatselt täita klientide puuduvad registrikoodid ja käibemaksukohuslaste registri numbrid.
  Kliendid > Erakorralised tegevused klientidega > Puuduvate registrikoodide ja käibemaksukohuslase numbrite otsing maksuameti failist kmk_nimekiri.txt: 
  Kui töökoha andmebaasis on olemas fail kmk_nimekiri.txt, siis ilmub neljandaks menüü valikusse see tegevus — Peale toimingu kävitamist täidetakse klientidel, kellel puudub reg.kood või kmkrnr ning nimest 30 esimest sümbolit langevad kokku maksuameti nimekirjas olevaga, tühjad väljad regnr ja kmkrnr-d. Pärast importi teatatakse täiendatud kirjete arv.