FINANTS 2020 september-oktoober

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Raha > panga dokumentide seeria > panga väljavõtte import >

  • SEB või Luminor panga väljavõtte import > kui tehing on ostja kaardimakse laekumine, siis koostab programm 2 dokumenti: raha sissetuleku dokument tehingu täissummas (laekunud summa+teenustasu) ja väljamineku dokument teenustasu summas. Kuna need pangad ei erista kaardimakse tehinguid operatsiooni koodiga, siis tuvastab nüüd Rapid neid raha laekumise tehinguid selgituse tekstis sisalduva kindla sõna ja tehingupartneri nime järgi.
   Eelnevalt seadistage Seaded > Raha > Seeriad > Lisaseaded:

   1. “SEB või Luminor, kaardimakse laekumine, nimi tag-s NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm sisaldab”; näiteks “AS SEB PANK”;
   2. “Kaardimakse teenustasu märksõna pangaväljavõtte selgituses”; näiteks “Teenustasu” SEB panga väljavõttes.
  • Kui ettevõtte pangakontole laekub raha mitte ainult müügiarvete alusel, vaid ka muud (näiteks annetused või sihtotstarbelised laekumised vmt), siis nüüd on võimalik selgituse teksti alusel need automaatselt konteerida.
   Seadistamine: Seaded>Raha>Seeriad>Lisaseaded – uus nupp “Laekumiste konteering selgituse teksti abil”.
   Saate sisestada tekste, mille järgi raha laekumiste impordil määratakse raamatupidamiskandesse Konto, Allüksus ja Objekt. Sisestatud teksti kõik sõnad peavad leiduma pangaväljavõtte selgituse tekstis, järjekord pole oluline. Raha dokumendi klient määratakse väljavõttes sisalduva reg.koodi või nime alguse alusel, või selgitamata klient seadistusest.
  • Kui raha laekumise tehingu partner/klient on oma ettevõte, siis nüüd need dokumendid ka kinnitatakse. Varem jäid kinnitamata.
   Eelnevalt peab olema seadistatud raamatupidamiskonto Seaded > Raha > Seeriad > Lisaseaded > Laekumine enda ettevõttelt (pangast panka või kassast panka) – kreeditkonto; tavaliselt sobib konto “Raha teel”.
 • Ostuarved > üks arve ekraanile > tööleht „Maksud, lisakulud“ > uus nupp „Arvuta kaal“ – arvutatakse ja kuvatakse nupu taha artiklite kaal kokku kg-des. Ostetud kauba kaal on vajalik mitmesuguste statistiliste aruanne jaoks. Ostetud kauba kaalu aruanded on moodulis Varad.
  Eelnevalt vajalik artikli kaardile sisestada ühe ühiku kaal: Laoarvestusega artikli kaart ekraanile > tööleht “Kaup” > Kaal (kg).
 • Müügiarved/ Ostuarved > E-arved – Krediidiinfo e-arvete edastamise teenus toimib kuni 31.12.2020, sest operaator lõpetab teenuse pakkumise.
 • Müügiarved >
  • Otsing – võimalik otsida ka “Lõpetamata ettemaksuarveid”.
  • üks arve ekraanil > topeltklikk müügiarve ettemakse artikliga real, tulbas “Lisad” > “Müügiarve rea lisad” – kui real on tehtud ettemakse tagasiarvestus, siis kuvatakse siin varem koostatud ettemaksu arve info ja summa, käesoleva arve rea summa ning saldo (käibemaksuta).
  • Kui ettevõtte väljastatud müügiarve alusel on makse saajaks teine juriidiline isik, mitte oma ettevõte (näiteks faktooringu kasutamisel faktooringu pakkuja või omavalitsuse allasutusel Omavalitsus või riigiasutusel Rahandusministeerium), siis seadistage oma ettevõttele kliendi kaardil makse saaja Seotud isikuks. Müügiarve väljatrükile ja e-arvesse lisatakse Makse saaja nimi ning IBAN (juhul kui makse saaja ja ostja faktooringu tunnused kliendi kaartidel on ühesugused). Põhjalikum info Rapidi klienditoelt, sest tavaliselt kaasneb hulk erisusi.
  • Müügiarvete nimekirja päises nupp “E-arved” > Sissetoomine > Võimalus importida muus süsteemis koostatud e-arved ühekorraga erinevatesse seeriatesse. Põhjalikum info Rapidi klienditoelt.
  • Massarve > Üks nimekiri ekraanil > Kliendi ja Artikli muutmine on lihtsam ja mugavam.
 • Päevaraamat > tööleht “Kirjetena” > vaatesse lisatud tulbad SeotDok ja Selgitus; tulpade Deebet ja Kreedit taustad helesinised.
 • Kliendiandmik > ühe kliendi  arveldused ekraanil > aruanne “Arveldused viivisega” > Prindi/ E-kirjaga: kui arve reale on sisestatud viivise summa, siis trükitakse see aruandesse eraldi reale: „sh viivis <viivise summa> <müügiarve rea selgitus viivise artikliga realt>“.
 • Finantsaruanded >
  • Kasutajate kirjeldatud aruanded > üks aruanne ekraanile > Kolmanda veeru rea rippmenüüs uued toimingud: “Lisa kõikidele ridadele valem „veerg 1 miinus veerg2“” ja “Lisa kõikidele ridadele valem „veerg 2 miinus veerg1““.
  • Kontode käive klientide lõikes, Allüksuste andmik, Kontode käive objektide lõikes, Kontode käive projektide lõikes, Allüksuste objektide andmik, Kõigi parameetrite andmik> aruanne ekraanile > topeltklikk käibe summal > aken „Käive kontol” >
   1. topeltklikk tulbas Konto – kuvatakse dokumendi raamatupidamiskanne;
   2. topeltklikk tulbas DokNr – kuvatakse algdokumendiks oleva müügiarve või ostuarve;
   3. topeltklikk tulbas SeotudDok – kuvatakse ostuarve manus.
  • Riigiasutustele – uus aruanne “Makseandmik”. Aruanne koostatakse aruandekuu raha väljaminekute ja maksekorralduste lausendite deebet-summade põhjal või nendega seotud ostuarve/kohustuse dokumentide lausendite deebet-summade põhjal. Dokumendid lisatakse aruandesse, kui summa on 100 eurot või suurem ning tehingupartnerite tabelis on linnuke “Makseandmikus”. (Vaikimisi on kõigil tehingupartneritel linnuke olemas). Põhjalikum info Rapidi klienditoelt.
 • Artiklid >
  • ühe artikli kaart ekraanil > töölehel “Pilt/Web” saab lisada pilti lohistades faili nupule “Lisa pilt” või pildiraamile;
  • laoarvestusega artikli kaart ekraanil > tööleht Kaup > Kaal (kg) – täpsusega 4 kohta peale koma (varem 3 kohta) kilogrammides;
  • Müügihinnad > nüüd saab müügihinda kujundada ka laohinna järgi, lisaks ostuhinna ja tootmishinna järgi kujundamisele.
 • UUS VÕIMALUS! Müügiarvete faktooringu arvestus – täiendav info Rapidi klienditoelt!

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Lao käibeandmik > topeltklikk aruande real kuvab artikli lao käivete kaardi.
 • Põhivara kartoteek > nimekirja päises kiirotsing inv.nr ja nimetuse järgi.
 • Lao sissetuleku/ väljamineku saatelehed > üks dokument ekraanile >
  • tööleht „Tekstid/Muud“ > uus nupp „Arvuta kaal“- kuvatakse saatelehele lisatud artiklite kaal kokku kg-des.
  • Kui dokument on loodud inventuuri andmete lattu kandmisel, siis päises kuvatakse inventuuri akti numbrit.
 • Inventuuri tulemus > üks dokument ekraanile > artikli või nimetuse lahtris topeltklikk – kuvatakse laokartoteegi kaart.
 • Aruanded > Sissetuleku/ Väljamineku aruanne > aruanne ekraanile – uus tulp “Kaal (kg)” ja aruande lõpus kaal kokku.
 • Automaatne öine ladude arvestus- ja kontrollprotseduur
  • kui lao ümberarvestus lõpeb vigadeta, siis kinnitatakse ka Jaemüügi dokumendid (koondarved), mille kuupäev on vanem kui tänane kuupäev.
  • kui Jaemüükide kinnitamisel tekib viga, siis salvestatakse info Rapidisse ja jaemüükide kinnitamist ei toimu. Kui kasutaja (kes on seadistatud vastutama jaemüükide tehingute eest), käivitab Rapidi, siis kuvatakse automaatselt talle vastav veateade.
   Vajalik eelnev ühekordne seadistus: Seaded > Varad > “Automaatne varade ümberarvestus” – lisage “Toimingu liik” ja kuni 3 isikut, kellele teade kuvatakse.

Lisamoodul TELLIMUSED, PAKKUMISED täiendused

 • Müügitellimused/ Pakkumised > üks dokument ekraanil > Kui dokumendile on lisatud kontaktisik, kellel on meiliaadress olemas, siis e-kiri saadetakse ainult kontaktisikule. Kui kontaktisikut pole või isiku meiliaadress puudub, saadetakse kliendi üldisele meiliaadressile.
 • Tellimuste read > topeltklikk tabeli real tulbas “Tellija dok.nr.” – kuvatakse tellimuse originaalfail kui see lisatud Rapidisse.

Lisamoodul ÜÜR täiendused

 • Näidud > siinsamas saab muuta ka elanike arvu.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Perioodi lukustamine > Käivita lukustamine > Enne lukustamist kontrollitakse põhivara kulumiarvestuse dokumendi olemasolu lukustatavas perioodis.
 • Seaded
  • Raha > Seeriad > Lisaseaded – uus nupp “Laekumiste konteering selgituse teksti abil”;
  • Varad > “Automaatne varade ümberarvestus”.