FINANTS 2020 juuni-august

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Ostuarved
  • UUS VÕIMALUS! Ettevõttesse saabub tellitud kaup, järgmise sammuna kontrollib töötaja kas saabunud kogused vastavad ostuarvel märgitule. Vana süsteemi korral märkis kaupa vastuvõttev inimene paberarvele või -saatelehtele kontrolli käigus oma käega linnukese – jah, just selline kogus kaupa saabus.
   E-arvest imporditud ostuarvel saab programmi kasutaja kontrollitud koguse linnukese märkida otse Rapidis ostuarvel.
   Üks ostuarve ekraanile > tööleht “Lattu” –  uus veerg “Loetud” – kasutaja saab linnukesega märkida arvele kontrollitud koguseid. Linnukese väärtus salvestub, kui kasutaja ostuarve salvestab ja töötaja saab hiljem kontrolli jätkata.
  • Otsing > saab otsida ka Makse saaja järgi.
   Vajalik kui ostuarve alusel tasutakse mitte hankijale, vaid kolmandale ettevõttele. Näiteks faktooringud.
  • Üks ostuarve ekraanil >
   1. tööleht “Maksud,lisakulud” > tabelis Maksud on tulpade Maksumäär ja Alussumma taust helehall, viidates kasutajale et neid ei saa ise muuta; kasutaja saab muuta vajadusel ainult maksusummat.
   2. tööleht “Menetlusring” > kui menetlemise algataja on sisseloginud kasutajale kirjutanud märkuse “Märkus menetlejale”, siis kuvatakse see sinise fondiga.
    Kui kasutaja on ostuarve menetletud, siis märkust kuvatakse halli fondiga.
   3. tööleht “Lattu” või “Kuludesse” > hiire paremklikk real > avaneb rippmenüü > uus tegevus “Asukoht laos” – kui on real laoarvestusega artikkel, siis saab muuta või sisestada laokaardile artikli asukoha.
   4. tööleht “Mallid, muud” > nupp “Arve ridade import e-arvelt” > enne importi kontroll: kui mõne laoarvestusega artikliga juba seotud partii väljaminek (partiiarvestus või Fifo), siis uuesti importida ei saa.
  • E-ostuarvete import: Rapid ei võrdle enam e-arves sisalduva hankija nime sarnasust Rapidis kliendi kaardil oleva nimetusega.
 • Müügiarve või Ostuarve ekraanil > Artikli tulbal F3-artikli otsing > Tulbal “Param1” toimib nüüd kiirotsing (tulba pealkirja nimetuse järel sümbol (?) – kiirotsingu tunnus). Tulba pealkiri on seadistatav, seega ei pruugi see olla teie arvutis Param1, vaid muu vajalik sõna.
  Tulba pealkirja seadistus: Seaded > Varad > Artikli lisaparameetrid > “Param1 nimetus”.
 • Müügiarved > üks müügiarve ekraanil > “Viivise %” numbrit pikendatud kuni 3 kohta peale koma; varem 2 kohta. Samuti arve väljatrükkidel.
 • Kliendiandmik >
  • ühe kliendi arveldused ekraanile > aruanne “Arvestused viivisega”- täiendatud viivise summa arvutamist: arvestatakse seadistatud parameetreid ”Viivise artikkel” ja “Viivise arvutamise viide päevades”. Viivise artikli summade pealt viivist ei arvutata, viivise arvutamise perioodi alguskuupäev= (tasumise tähtaeg+1)+viite aeg.
   Seadistamine: Seaded > Müügiarved > lisatud “Viivise artikkel” ja “Viivise arvutamise viide päevades” (samad, mis mooduli ÜÜR seadistuses varem olid).
  • ühe kliendi arveldused > aruanded “Saldoteatis” ja “Saldoteatis arveldustega” > Saada e-kirjaga > E-kirja kehasse lisatakse aruande tekst, kirja manuseks lisaks pdf-failile arvelduste Exceli tabel.
  • Meeldetuletused > nüüd kuvatakse nimekiri ilma ebatõenäoliste arveteta. Ekraani all äärel selle kohta abitekst.
  • ühe kliendi arveldused > Meeldetuletus > valitud “Meeldetuletus 2” > Arvete hulk: 1.ja 2. valik ilma ebatõenäoliste arveteta; Lisatud valik 3 -“Kõik üle maksetähtaja arved, koos ebatõenäoliselt laekuvate arvetega”.
  • kõik väljundid ja aruanded > “Viivise %” numbrit pikendatud kuni 3 kohta peale koma; varem 2 kohta.
 • Hankijaandmik > Tasumata ostuarved > aruanne ekraanile – kui makse saaja erineb hankijast, siis kuvatakse hankija nime ees Makse saaja nimi.
 • Müügiaruanded >
  • Tasumata ostuarved > aruanne ekraanile – kui makse saaja erineb hankijast, siis kuvatakse hankija nime ees Makse saaja nimi.
  •  Laekumata müügiarved > Arvete lõikes > aruanne ekraanile – päises nupp “Saada võlgnevuste info xml failiga e-postiga” – aruandesse ei lisata ebatõenäolisteks kuulutatud arveid.
  • Lõpetamata ettemaksed > Võimalus salvestada Excelisse.
 • Finantsaruanded >
  • Käibemaksu aruanded > Käibedeklaratsioon KMD > Toimingud > Koosta aruandefail – aruande faili ei lisata grupis “0% määraga käive” 0-summaga ridu. E-maksuamet kuvas sellistele ridadele kollaseid hoiatusi peale tarkvara uuendusi. Kui 3-ga rea numbriga algavatel ridadel pole ühelgi summat, siis jäetakse need 5 rida aruandest välja (rnr=16…20).
  • Allüksuste- objektide andmik > aruanne ekraanile > Otsing – võimalus suvalisi allüksusi valida ühte alamaruandesse.
 • Kliendid > ühe kliendi kaart ekraanile > tööleht “Pank,Lepingud” > “Viivise %” numbrit pikendatud kuni 3 kohta peale koma; varem 2 kohta.
 • Kliendi toimingud > üks toiming ekraanile > Valikus Kontaktisik nüüd järjestus eesnimi+perenimi.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Varad > Inventuuri tulemus > üks inventuur ekraanil > “Kanded lattu” > kui artikli kogus laos on null ja inventeeritud kogus on nullist suurem, siis sissetuleku reale arvutatakse summa viimase ostuhinna abil; kui viimane ostuhind puudub, siis pannakse hinnaks 0.1 € (varem jäi 0-ks), et sissetulekul alati summa olemas oleks.
 • Varad > Lao saatelehtede salvestamine – nüüd kiirem.

Lisamoodul TELLIMUSED, PAKKUMISED täiendused

 • Tellimused > Pakkumised >
  • üks pakkumine ekraanil > Allkirjad/Muud > Väljatrüki vorm – valikusse lisatud inglisekeelse pakkumuse standardvorm “Pakkumus inglisekeelne” (vorm on logo ja artiklikoodidega).
  • Lisa uus > Kui sisseloginud kasutajale on seadistatud pakkumiste vaikimisi seeria, siis luuakse uus dokument seadistatud seeriasse.
   Seadistus: ADMIN > Kataloogid > Isikud > ühe isiku kaart ekraanile > Vaikimisi pakkumise seeria.
 • Tellimused > Müügitellimused >
  • üks tellimus ekraanil > Kui dokumendi real puudub selgitus ja artikkel ja summa, siis see rida kustutatakse dokumendi salvestamisel.
  • Lisa uus > Kui sisseloginud kasutajale on seadistatud vaikimisi müügitellimuste seeria, siis luuakse uus dokument seadistatud seeriasse.
   Seadistus: ADMIN > Kataloogid > Isikud > ühe isiku kaart ekraanile > Vaikimisi müügitellimuste seeria.

Lisamoodul ÜÜR täiendused

 • Korterid > topeltklikiga ühe korteri andmed ekraanile > Viivis – kuni 3 kohta peale koma.
 • Arved > arve väljatrükil viivise määr kuni 3 kohta peale koma.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Seaded > Müügiarved >
  • lisatud “Viivise artikkel” ja “Viivise arvutamise viide päevades”- neid arvestatakse aruandes “Arveldused viivistega” viivise summa arvutamisel.
  • “Viivise %” numbrit pikendatud kuni 3 kohta peale koma; varem 2 kohta.
 • Kataloogid > Isikud > Isikukaart > Uued väljad: Vaikimisi pakkumise ja müügitellimuse seeria. Kui vaikeseeria seadistatud, siis antud isiku poolt loodud uus dokument lisatakse seadistatud seeriasse.