FINANTS 2019 oktoober

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved > üks arve ekraanile >
  • tööleht “Tekstid,muud” > Väljatrüki vorm: siin valikus uus standard “Logoga, artiklikoodidega”, mille valimisel lisatakse väljatrükile arve reale selgituse ette kas artikli kood või mark.
   Eelnevalt tuleb seadistada kas trükitakse artikli kood või mark: Seaded > Müügiarved > Arvete seeriad > avan topeltklikiga vajaliku seeria > uus valik “Artiklikoodi trükk”, kus võimalikeks väärtusteks on: Ei trüki, Artiklikoodi trükk või Margi trükk’.
  • päises nupp „Lisa uus arve olemasoleva arve andmetega“ > nüüd avaneb tegevuste valik, kus kasutaja saab valida ka kreeditarve koostamist olemasolevale tavalisele arvele.
  • Salvesta > paljude ridadega arve salvestamine toimub kiiremini.
 • Ostuarved >
  • nimekirjas on nüüd kinnitamata dokumendid kõige üleval. Vajalik, et kinnitamata arved ja vanema kuupäevaga laekunud e-arved ei kaoks kasutaja silma alt akna serva taha, mis varem võis juhtuda ridade kuupäevalise järjestuse korral. Kinnitatud ostuarvete järjestus on endine: seeria, jrknr jne.
  • nimekirjas on nüüd võimalik järjestada tulba “Summa EUR” järgi nii kahanevalt, kui ka kasvavalt.
  • üks arve ekraanil > tööleht „Müügihinnad“: kui kasutaja muudab artikli müügihinda ja salvestab uue hinna artiklikaardile, siis kuvatakse tulbas “Hind km-ga” taust helesinine.
  • üks arve ekraanil > Salvesta > paljude ridadega ostuarve salvestamine toimub kiiremini.
 • Raha > Panga seeria > Panga väljavõtte sissetoomine > Kui laekunud summa on suurem kui ostjale koostatud arve summa, st tekib ettemaks, siis selline raha sissetuleku dokument jääb automaatselt kinnitamata. Varem kinnitati automaatselt ka ettemaksuga raha dokumendid (juhul kui automaatse kinnitamise linnuke oli märgitud).
  Vajalik, et raamatupidaja vaataks ise üle ettemaksuga laekumised ja kinnitaks käsitsi ettemakse või tagastaks raha maksjale.

  • Eelnevalt tuleb seadistada: Seaded > Raha > uus linnuke “Ettemaksuga laekumised kinnitatakse automaatselt”. Kui linnuke puudub, siis jäävad väljavõtte importimisel ettemaksuga laekumised kinnitamata.
 • Kliendiandmik > aruanne ekraanile > Kui kliendile on märgitud mõni arve ebatõenäoliselt laekuvaks, siis kuvatakse kliendi nimi roosa taustaga.
 • Kontaktisikud >
  • Otsing > Lisa kontaktisikuta kliendi kaardid > OK > nimekiri koos kontaktisikuta klientidega ekraanile > kasutaja saab topeltklikiga avada ka kliendikaardi (millel ei olnud sisestatud ühtki isikut).
  • Otsing: võimalus otsida isikuid kliendi riigi järgi.
  • nimekirja all äärel kuvatakse aktiivse rea number ja valitud kokku ridade arv;
  • SMS valikule > kuvatakse sisestatud sõnumi märkide arvu.
 • Finantsaruanded >
  • Müügi tulem > Aastate koond > aruanne ekraanile > Otsing: lisatud valikud “Laoarvestusega müügid” ja “Laoarvestuseta müügid”.
  • Objektid > Objektide tulud-kulud detailselt > aruanne ekraanile > Otsing > lisatud võimalus otsida aruandesse kontosid “Tulud ja kulud”- aruandes kuvatakse ainult tulu ja kulukontodega read.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Lao kartoteek >
  • Lao ümberarvestus- protseduur kiiremaks.
  • topeltklikiga üks kaart ekraanile > Lao liikumiste info kuvamine on kiirem.
 • Lao sissetulek > Lisa uus või avan varemlisatud saatelehe ekraanile > Salvesta > paljude ridadega dokumendi salvestamine toimub kiiremini.
 • Lao väljaminek, Laost lattu liikumine > Lisa uus või avan varemlisatud saatelehe ekraanile > Salvesta > paljude ridadega dokumendi salvestamine toimub kiiremini.
 • Aruanded > Ümberarvestuse teated > Aruandesse lisatud lõppu uus veerg “Käivitas”, kus kuvatakse protseduuri käivitanud isiku nimi või sõna ‘Ymber’ (vanemate ja automaatsete käivitamiste korral).

Lisamoodul TELLIMUSED, PAKKUMISED täiendused

 • Müügitellimused > üks dokument ekraanile >
  • tööleht “Allkirjad,muud” > Väljatrüki vorm: siin valikus uus standard “Logoga, artiklikoodidega” – väljatrüki reale lisatakse artiklikood või mark selgituse ette, samale reale.
   Eelnev seadistus: Seaded > Tellimuste seeria > uus tulp “Artiklikoodi trükk”.
  • Salvesta > paljude ridadega dokumendi salvestamine toimub kiiremini.
 • Müügitellimused, Pakkumised > dokument ekraanile > Prindi dokument > Kui “Seaded>Üldine>Väljatrüki eelvaate vorm on pdf“ = JAH, siis dokumendi trüki eelvaade on pdf-failina.
 • Ostutellimused > nimekiri ekraanil > võimalus järjestada tähtaja järgi kasvavalt ja kahanevalt.

Lisamoodul TEENINDUS täiendused

 • Teenindus > Juhtumid > topeltklikiga juhtum ekraanile > Kui juhtumile on lisatud objekt, mis pole seotud kliendiga, siis saab klienti muuta läbi kliendi taga oleva pliiatsiga nupu “Muuda klienti” abil.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Seaded > Raha > uus linnuke “Ettemaksuga laekumised kinnitatakse automaatselt”. Kui linnuke puudub, siis panga väljavõtte importimisel jäävad ettemaksuga laekumised kinnitamata. Varem kinnitati alati ära.
 • Seaded > Müügiarved > Arvete seeriad > kasutaja avab topeltklikiga seeria lisaseaded > uus väli “Artiklikoodi trükk” – võimalikud väärtused: Ei trüki, Artiklikoodi trükk, Margi trükk’. Vastavalt selle välja väärtusele väljastatakse info dokumendi väljatrükile.
 • Seaded > Tellimused > Tellimuste seeriad > uus tulp “Koodi trükk”; võimalikud väärtused: Ei trüki, Artiklikoodi trükk, Margi trükk. Vastavalt selle välja väärtusele väljastatakse info dokumendi väljatrükile.