FINANTS 2019 november

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Tegime täienduse lihtsustamaks Eesti Energia e-arvest mõõtepunktide lõikes erinevate tasuliikide (päevatasu, öötasu, aktsiis, kuumakse jmt) salvestamiseks RAPIDisse erinevatele artiklitele, allüksustele ja objektidele.
  • Ostuarved > täiendatud e-arve sissetoomist kasutaja poolt kirjeldatud kulumalli alusel, kui kulumall on tüüpi “Otsi tekstiosa”: nüüd on võimalik otsida tekstiosi üheaegselt e-arve tag-dest Description, SellerProductId ja CustomerRef.
  • Eesti Energia e-arves on tasuliigi nimetus tagis Description ja mõõtepunkti tähis tagis CustomerRef.
  • Kulumalli kirjeldamine:
   Kataloogid > Kuluarvete mallid > topeltklikiga üks mall ekraanile või Lisa uus > kui mall on tüüpi “Otsi tekstiosa”, siis tulpa “Tekstiosa” sisestatud tekstis sisalduv tühik on samaväärne suvalise arvu märkidega. Kasutaja poolt sisestatud tekstiosa otsitakse e-arve rea kokkuliidetud tekstist tag-dest Description+” “+SellerProductId+” “+CustomerRef. (Järjestus on oluline!)
   Eesti Energia arvele kulumalli kirjeldamisel küsige julgelt abi RAPIDi klienditoelt!
 • Nüüd võimalik kasutada kauba e-arvete sissetoomiseks automaatset tõlketabelit: kui tarnija e-arves sisaldub kaubakood nnnn, siis oma firma laoarvestuses on see kaup koodiga mmmm. Vajalik võimalus lihtsustatud laoarvestusega ettevõtetes ja toiduainete laoarvestuseks köökides.

  • Ostuarved > kauba E-arve import: kui hankija kliendikaardil on impordi meetod 3 või 4, siis kauba artiklite määramine ostuarve reale toimub järgnevalt:
   1. vöötkoodi järgi (nii nagu seni); kui see ei õnnestu, siis sammhaaval järgmised:
   2. uue tõlketabeli alusel;
   3. artiklikoodi järgi;
   4. selgitamata artikkel seadistusest.
  • Tõlketabeli täitmine toimub automaatselt e-arve salvestamisel juhul kui järgmised tingimused on täidetud:
   1. Seaded > Ostuarved > E-arved > “Täida tarnija artiklikoodide seoste tabel automaatselt” =JAH;
   2. Kui hankija kliendikaardil on e-ostuarvete impordi tüüp 3 või 4 ning hankijale pole sisestatud kuluarve malli;
   3. Kui kasutaja ise valib selgitamata vaikimisi artiklikoodi asemele mõne teise artikli koodi.
 • Artiklid > nimekirja päises uus nupp “Seosed tarnijate koodidega”:
  • Tõlketabel, kus peale hankija määramist, ilmuvad selle tarnijaga seotud kirjed.
  • Kasutaja saab ise kirjeid lisada, kustutada ja muuta tarnija artiklikoodi ja/või vastavat Rapidi artiklit.
 • Ostuarved > üks e-arvest imporditud ostuarve ekraanile > tööleht “Maksud,lisakulud” > tabelisse Maksud ei salvestata e-arvest käibemakse, mille tähis (vatId) on TAXEX (st käibemaksuvaba) või NOTTAX (st Ei ole käive).
 • Müügiarved > üks arve ekraanile > Arve edastamine > E-arve koostamine: käibemaksude blokki <VAT> lisatakse ka “Käibemaksuvaba” (tunnusega TAXEX) ja “Ei ole käive”(tunnusega NOTTAX) maksutunnusega artiklite summad.
 • Kontaktisikud >
  • Otsing > võimalus otsida hiirega märgitud, st valitud isikuid;
  • Saada e-kiri valikule > Saada e-kiri > kui valitud isikutele e-kirjad saadetud, kuvatakse ekraanile teade: „Saadetud n e-kirja. OK”.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Lao kartoteek > tulpadel Summa, hind ja kogus järgi saab järjestada ridu kasvavalt ja kahanevalt.

Lisamoodul TELLIMUSED, PAKKUMISED täiendused

 • Lisatud müügitellimusele kliendi krediidilimiidi kontroll.
  Tellimused > Müügitellimused > Lisa uus >

  • Kui uuele tellimusele valitakse klient, kelle kliendikaardile on sisestatud krediidilimiit, siis kuvataksekse limiidi summat ja kasutamata limiiti.
  • Uue tellimuse salvestamisel kontrollitakse, kas tellimuse summa ja tasumata arvete summa ületab limiiti. Kui ületab, siis tellimust salvestada ei saa.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Kataloogid > Maksud:
  • nupul uus nimetus Käibemaksud;
  • käibemaksul, mis on tüüpi “Käibemaksuvaba … (4)”, lisati VAT tunnuseks TAXEX (st Tax Exemption);
  • käibemaksul, mis on tüüpi “Ei ole käive … (7)”, lisati VAT tunnuseks NOTTAX (st Not Taxable).
 • Seaded > Müügiarved > E-arved > lisatud uus linnuke „Kontrolli arve saatmisel Äriregistrist kliendi e-arve-võimekust.“. Vaikimisi väärtus on JAH.
  • Kui linnuke eemaldada, siis e-müügiarve edastamisel ei kontrollita ostja e-arve vastuvõtmise soovi. Vajalik kui Rapidi kasutaja (e-arve väljastaja) edastab pidevalt e-müügiarveid ostjale, kes ei ole Äriregistris kinnitanud e-arvete vastuvõtmist. Tavaliselt tekib selline olukord kui edastatakse e-arveid ainult operaatori Telema süsteemi siseselt.
 • Seaded > Ostuarved > E-arved > uus linnuke “Täida tarnija artiklikoodide seoste tabel automaatselt”; Vaikimisi väärtuseks on EI.