Kohustuslik pensionikindlustus alates 01.01.2010

1.juuni kuni 31.detsember 2009 on kohustusliku kogumispensioni maksed täielikult peatatud.
Alates 01.01.2010 jätkub kogumispensioni maksete kinnipidamine isiku töötasust, kes on selleks vastava vabatahtliku sooviavalduse esitanud. Sooviavaldusi sai esitada kuni 30.11.2009. 

Isikutel, kes on teinud sooviavalduse maksete jätkamiseks, on alates 01.01.2010 kinni peetava kogumispensioni vabatahtliku makse suuruseks 2% töötaja brutotöötasust. Pensionikindlustusmakse peetakse kinni töötajale makstavatelt tasudelt, mille väljamaksed toimuvad alates 01.01.2010.

Selleks, et teada milliste töötajate tasust tuleb antud kinnipidamine teha, on raamatupidajal kohustus teostada isiku liitumise kontroll pensionikeskuse leheküljel tema isikukoodi alusel.

Kuna töötajad said avaldusi vabatahtlikuks taasliitumiseks esitada kuni 30.11.2009, siis on raamatupidajal taasliitumiste kohta kontrolli teostamiseks aega kuni 31. detsember 2009.

Isikutel, kes ei esitanud vabatahtliku jätkamise avaldust, on pensionikindlustuse makse määr endiselt 0% ja see kehtib kuni 31.12.2010. Aastal 2011 on neile pensionikindlustuse maksemäär 1%.

Juhend: RAPID moodulisse PALK pensionikindlustuse uue maksemäära lisamine