Puhkust arvestatakse nüüd kalendriaasta põhiselt

 

Uue töölepinguseaduse kohaselt arvestatakse puhkust kalendriaasta, mitte enam tööaasta järgi. Põhipuhkus tuleb kasutada kalendriaasta jooksul. Kadus lisapuhkuse mõiste (põhipuhkus + pikendatud põhipuhkus). Jäävad rasedus-ja sünnituspuhkus, isapuhkus, lapsendaja puhkus, lapsehooldus- ja lapsepuhkus, õppepuhkus.

    

Puhkuste ajakava kinnitatakse I kvartali jooksul – varem jaanuarikuu jooksul. Vähemalt 14 kalendripäeva puhkust peab töötaja kasutama järjest. Tööandjal on õigus keelduda põhipuhkuse jagamisest lühemaks kui 7 päevaks.
Kalendriaasta puhkust katkestada või edasi lükata on õigus tööandjal ja töötajal ainult TLS §69 toodud erakorralistel juhtudel. Kasutamata puhkuseosa viiakse järgmisse aastasse. Põhipuhkuse nõue aegub ühe aasta jooksul. Aegumine peatub rasedus- ja sünnituspuhkuse ajaks.

   

Puhkusetasu arvestatakse kuue kuu keskmisest kalendripäevatasust, varem oli ka kuupalga säilitamismeetodit. Tööandja ja töötaja kokkuleppel võib puhkusetasu maksta puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval. Kui tööandja ei maksa puhkusetasu õigeaegselt, ei saa töötaja nõuda puhkuse pikendamist, vaid viivist vastavalt VÕS-le.

  
Palgata puhkuse asemel uus mõiste – tasustamata puhkus. Varem lükkas palgata puhkus ja lapsehoolduspuhkus tööaasta lõpu edasi, nüüd antaksegi põhipuhkust võrdeliselt väljatöötatud aja eest, mille hulka ei arvata tasustamata puhkust.

    

Enne uue TLS jõustumist välja töötatud põhipuhkuse ja lisapuhkuse nõue aegub nelja aasta jooksul arvates seaduse jõustumisest (TLS §137). Enne seaduse jõustumist tööaasta kohta väljatöötatud kasutamata või ärakasutatud väljatöötamata puhkus tasaarvestatakse seaduse jõustumise järel esimese kalendriaasta eest väljatöötatud ja ärakasutatud puhkuse nõudega (TLS §138).
Alates 01.07.2009 toimub kalendriaasta põhine arvestus.

Tegime vastavad täiendused RAPID Plusi moodulisse PUHKUSED.

 

Juhend: RP moodulisse PUHKUSED uue põhipuhkuse seadistamine ja puhkuste tasaarveldamine

Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord alates 01.07.2009
 

 


 

Kuidas ma saan majandustarkvara RAPID uue versiooni oma arvutisse? Loe siit.

Loe eelmist RP PALK uudiskirja 

Loe järgmist RP PALK uudiskirja