RP PALK jaanuar – märts 2009

RP PALK uuendused

 • Maksudeklaratsiooni TSD täiendused.
  Uus 2009 aasta TSD vorm – 
  • välja jäetud küsimused tehingutest seotud isikutega
  • muudetud Lisa 4 ridu
  • väljatrükile lisatud  ’Kokku maksukohustus’  – so. summa, mis on vaja tasuda maksuametile. Eelmisel aastal tasuti iga maksuliik ja vastav summa erinevate maksekorralduste ja erinevate viitenumbritega, nüüd üks kokku summa ühe viitenumbriga.
 • Seaded – Uus versioon – võimalus ühe hiireklikiga vaadata RP PALGA uuenduste infot TT Tarkvara kodulehelt internetis.
 • Uued aruanded – Püsiarvestused ja Püsikinnipidamised.
 • Palga ja maksude kalkulaator.
  Kiire ja lihtne võimalus prognoosida kiiresti netopalgast brutopalka või palgafondi või vastupidi. 
 • Uus statistika aruanne Tööandja kulutused töötajatele (statistika kood 109008).
  Esimene kord enne aruande koostamist on vaja kirjeldada aruande ridadele vastavad arvestusliigid teie asutuses (Seaded-Aruannete kirjeldamine).
  Selle aruande koostamise juhend Statistikaameti koduleheküljel on siin. 
 • Isikute andmed;
  • ekraanile laotatud nimekirjas ei näidata alimendi saajaid; alimendi saajate vaatamiseks kasutage otsingut või tabeli päises valikut ‘Kõik’;
  • isikukaart ekraanile; lisatud töölepingu tüüp: tavaline, tähtajaline, töövõtuleping, alimendi saaja.

 

 • Sots.maksu miinimumi arvestamise parandused:
  • kui asutuse palgapäev järgmisel kuul, siis sots. miinimumi arvestusse ei võeta isikuid, kelle tööleping on lõppenud enne väljamaksukuud. 
  • varem ei toiminud juhul kui isik oli kalendrikuus töölt puudunud, st proportsionaalselt puudumistega).
 • Palgamaksed riigikassasse faili formaati on korrigeeritud vastavalt riigikassa muutunud nõudmistele.
 • Töökäsud – töökäsk ekraanile – ridade arvu arvutamine on parandatud.
 • Palgaaruanded – Palgalipikud – Palgasedelile trükitakse 0-summaga rida koos kuupäevade vahemikuga ainult siis, kui arvestusliik on puudumine, muidu 0-summaga rida ei trükita.
 • Palgaaruanded – Kõik parameetrid – võimalik otsida ainult selliseid arvestusliike, millega kirjeldatud töötaja puudumisi; näiteks puhkused, haigused jmt.
 • Arvestusliigid – saab otsida kõiki arvestusliike, mis kirjeldavad töölt puudumisi.
 • Statistika aruanne ‘TH majandustegevus’ täiendatud: veerus 6 on veeru 7- summadele vastavad tunnid (arvestuste tabelist mahu lahtrist).

RP PERSONAL uuendused

 • Koosseisud – täiendatud otsingu võimalusi.
 • Personaliaruanded – 
  • Erialad – täiendatud otsingu võimalusi. 
  • Koolitused – lisatud võimalus otsida koolituse teemast sisalduvuse või kutse järgi; teema veeru järgi järjestamise võimalus.
  • Kehtivad töölepped – lisatud valitud väljadega trükk, kus vahekokkuvõtted järjestatud välja järgi.

RP PUHKUSED uuendused

 • Puhkused – lisa uus – täiendatud korraliste puhkuste lisamise protseduuri: 
  Puhkuse lisamisel, kui tegemist viimase tööaasta puhkusega, siis nüüd arvutab programm tööaasta lõpukuupäevaks (tulevikus) perioodi alguskuupäev + üks aasta -1 päev, nii et tööaasta pikkuseks oleks täisaasta. Varem puhkuse inventuuri kuupäev.

 


Kuidas ma saan majandustarkvara RAPID uue versiooni oma arvutisse? Loe siit.

Loe järgmist – Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon
Loe eelmist – Palgamaksud 2009