Palgamaksud alates 1.juunist 2009

Töötuskindlustusmaks
Alates 1.06.2009 on töötajal 2% ja tööandjal 1%.
Kuni 31.05.2009 on töötuskindlustuse määr 0,6% töötajal ja 0,3% tööandjal.

Pensionikindlustus
Pensionikindlustusmakse määr on 0% alates 1.06.2009 kuni 31.12.2010.
Kuni 31.05.2009 on 2%.

Inimesed saavad soovi korral ja avalduse alusel, jätkata sissemakseid 2010. aasta algusest. Avaldust saab esitada käesoleva aasta 1. oktoobrist kuni novembri lõpuni pankadele või väärtpaberite keskregistrile.
Aastal 2011 on sissemaksed senisega võrreldes poole väiksemad ehk riik maksab 2% ja inimene ise 1%. Alates 2012. aastast taastub täna kehtiv kord, kus inimene ise maksab 2% ja riik lisab sellele 4%.

 

Alates 1.juulist 2009 muutub haigushüvitiste maksmise kord
Uus kord rakendub haiguslehtedele, mille töövabastuse algus on 1. juuli 2009 või hiljem.
Haigushüvitist hakatakse töötajale maksma alates haigestumise 4. päevast (praegu makstakse alates 2.päevast). Tööandja maksab töötajale haigushüvitist 70% töötaja keskmisest töötasust haiguslehe 4. kuni 8. päeva eest. Alates haigestumise 9. päevast maksab haigushüvitist haigekassa.

Moodulisse RP PALK peaks lisama uue arvestusliigi ‘Haigushüvitis’, mida arvestatakse 70% kuue kuu keskmise kalendripäeva tasust, maksustatakse tulumaksuga ja on tööandja kulu. 


RAPID Plus moodulisse PALK uute maksumäärade lisamine. 

Laadige oma arvutisse RP PALK uus versioon:
sulgege RP Finants ja käivitage RP PALK – Seaded – Uus versioon; sulgege RP PALK peale versiooniuuendamist.

Käivitage RP PALK – valige menüüst nupp Kataloogid ja edasi Maksud.

  1. Lisage maksule ‘Töötuskindlustus TV’ (töövõtja = töötaja) uus määr 2% alates 1.juunist 2009 .
  2. Lisage maksule ‘Töötuskindlustus TA’ (tööandja = asutus) uus määr 1% alates 1.juunist 2009.
  3. Pensionikindlustuse uus määr lisage kahes etapis:
    a) Lisage pensionikindlustuse uus määr 1% alates 1.juunist 2009. Salvestage.
    b) Avage uuesti Maksud. Korrigeerige pensionikindluse uueks määraks 0% alates 1.juunist 2009.
  4. Maksude tabelist väljuge salvestamisega.
  5. Uued maksumäärad hakkavad kehtima kassapõhiselt.

  

Kuidas ma saan majandustarkvara RAPID uue versiooni oma arvutisse? Loe siit.

Loe järgmist RP PALK aprill – juuni 2009 (täiendatud 30.06)
Loe eelmist Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon