FINANTS 2020 mai

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Nüüd võimalus salvestada artiklite otsingufilter töötamiseks ühe dokumendiga. Mugav võimalus kui on vaja lisada ühele dokumendile väikeste erinevustega sarnaseid artikleid.

  • Müügiarve, Ostuarve, Tellimus või Pakkumine ekraanil > dokumendi real artikli tulbal klahv F3 > avaneb artiklite otsinguaken > Otsing > uus väli “Salvesta otsingufilter”. Kui kasutaja märgib linnukese “Salvesta otsingufilter”, siis kõigil järgmistel dokumendi ridadel artikli otsinguakna avamisel rakendatatakse kohe sama filtrit.
  • Otsingufiltri salvestamise saab seadistada ka automaatseks: Seaded > Üldine > uus linnuke “Salvesta artikli otsingufilter F3-aknas” – kui see valitud, siis ostuarvel, müügiarvel, pakkumisel ja tellimusel jäetakse otsinguakna filter meelde ühe dokumendi piires ja järgmisel korral avatakse otsinguaken sama filtriga.
 • Müügiarved >
  • nimekirja päises nupp “e – Salvesta e-arved“ > VÄLJASAATMINE > “Salvesta e-arveks (xml,pdf) oma arvutisse”: nüüd saab failid koostada ka siis, kui ostjal puudub regkood; ostja reg.koodiks salvestatakse ostja lühinimi. Vajalik võimalus digiarhiivi loomiseks, varem jäi selle arve fail koostamata.
  • üks arve ekraanil > dokumendi real F3-nupuga avatud artikli otsinguakna päises on nupp tekstiga „Tühista filter“ asendatud pildiga nupuga.
 • Ostuarved >
  • üks ostuarve ekraanil > kui dokumendi valuuta erineb eurost, siis nüüd on kursi väli kohe muudetav. (Varem avanes topeltklikiga muutmiseks, nüüd ühe klikiga.)
   Toimib endiselt ka topeltklikk sõnal Kurss – Rapidisse tuuakse ostuarve kuupäeva valuuta kurss Euroopa Keskpangast.
  • nimekirja päises nupp “Salvesta arvete originaaldokumendid arvuti kausta” – ostuarvete kõik manused salvestatakse valitud kausta (varem ainult esimene manus). Kui on rohkem kui 1 manus, lisatakse faili nimele number ‘_n’. Lihtne võimalus digiarhiivi loomiseks.
  • üks ostuarve ekraanil > dokumendi real F3-nupuga avatud artikli otsinguakna päises on nupp tekstiga „Tühista filter“ asendatud pildiga nupuga.
 • Raha > Välja > Prindi > Väljamineku dokumentide nimekirja aruandele lisatakse nüüd dokumendi selgituse tekst (esimesed 120 sümbolit) ja kaldkriipsude järel ka info seotud dokumentidest.
 • Kliendiandmik >
  • Võimalus kõik saldoteatised ostjatele salvestada pdf-failidesse ühe hiireklikiga. Vajalik juhul, kui soovitakse pdf-saldoteatised digiallkirjastada enne ostjale saatmist. 
   Kliendiandmik > Saldoteatised > avaneb tegevuste valik *Salvesta, *Vaata . Kui kasutaja valib tegevuse „Salvesta“, siis koostatakse kõigi ostjate pdf-saldoteatised aruande lõppkuupäeva seisuga. Peale pdf-failide koostamist saab kasutaja need ükshaaval digiallkirjastada ja saata ostjatele e-kirjaga .
  • Saldoteatisse saab väljastada ka ilma käibemaksuta perioodi käibe summa.
   Ühekordne seadistamine: Seaded > Müügiarved > Saldoteatise tekst – uus muutuja <KAIVEKMTA> – perioodi arvete summa käibemaksuta.
 • Hankijaandmik >
  • Võimalus kõik saldoteatised hankijatele salvestada pdf-failidesse ühe hiireklikiga. Vajalik juhul, kui soovitakse pdf-saldoteatised digiallkirjastada enne tarnijale saatmist. 
   Hankijaandmik > Saldoteatised > avaneb tegevuste valik *Salvesta, *Vaata . Kui kasutaja valib tegevuse „Salvesta“, siis koostatakse pdf-saldoteatised. Peale pdf-failide koostamist saab kasutaja need ükshaaval digiallkirjastada ja saata tarnijatele e-kirjaga .
  • Tarnijale saadetavasse saldoteatisse saab väljastada ka perioodi käivete summa ilma käibemaksuta.
   Ühekordne seadistamine: Seaded > Ostuarved > Saldoteatise tekst – uus muutujat <KAIVEKMTA> – perioodi arvete summa käibemaksuta.
 • Finantsaruanded >
  • Rahaseis > nüüd arvutatakse reale „Käibemaks riigile“ ka järgneva kuu käibemaksu kohustuse summa jooksva kuu kinnitatud dokumentide alusel (kui järgmise kuu 20.-kuupäev sisaldub aruande perioodis).
  • Äriregistri aruanded > üks aruanne ekraanil > uus võimalus – excelisse saab salvestada koos aruanderidade summadega ka kontode summad, millest aruande reale kokku summa arvutati: märgi linnuke “Trükitakse detailsete ridadega” ja seejärel “Salvesta Excelisse”.
  • Aasta eelarve täitmine > aruande saab koostada ka ühe kuu kohta. Kui aruande alguskuu ei lange kokku aasta esimese kuuga, siis tulpa „Eelarve“ arvutatakse eelarve jääk perioodi alguseks.
 • Kataloogid >
  • Valuutad > valuutakursse saab muuta ka moodulis FINANTS (varem ainult moodulis ADMIN).
  • Nupu “Alused” tekst asendatud “Tüüptekstid (alused)”.
 • Mooduli FINANTS käivitamisel kontrollitakse andmebaasi SQL versiooni. Kui see vanem kui 2012, siis kuvatakse ekraanile teade ja soovitatakse SQL versiooni uuendamiseks pöörduda klienditoe poole. Rapidi klienditugi uuendab kaughaldusega andmebaasi versiooni. Vanemate SQL versioonide kasutamine ei ole enam turvaline.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Lao kartoteek > ühe artikli (keskmise hinnaarvestusega) käibed ekraanil > Käivete tabelis on paarisarvulise kuu dokumentide read halli taustaga, paaritute kuude read valge taustaga – nii lihtsam jälgida.
 • Ostuarved > E-ostuarvete import, laoarvestusega artiklid. Juhul kui tarnija lisab e-arvesse toote lühikoodi, siis RAPID loeb nüüd EAN-i tagist tarnija lühikoodi (EAN algab numbriga 2, lühikood 3. – 8. positsioon) ja lisab selle ostuarvele (eeldusel, et Seaded > Ostuarved > E-arved > EAN (vöötkood) = Artikli kood) .

Lisamoodul TELLIMUSED, PAKKUMISED täiendused

 • Müügitellimused > üks tellimus ekraanil > dokumendi ridadel
  • tulba pealkiri “Lisatekst” asendatud “Lisamärkus [F3]-vali tüüptekst”;
  • võimalus valida tellimuse reale eelnevalt sisestatud tüüptekste.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Seaded > uus lehekülg ‘Töörajad’- mugav võimalud kõikvõimalikud töörajad ühes vaates üle kontrollida või vajadusel ümber seadistada. Lehelt väljudes salvestatakse muudetud kirjed.