FINANTS 2017 november

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Ostuarved > nüüd saab ühele arvele sisestada siseriiklikku pöördkäibemaksu gruppi kuuluvad artiklid ja tavapärase käibemaksumääraga artiklid (varem kas ainult ühed või teised, vastavalt kehtivale Käibemaksuseadusele).
  • arve ekraanil > kui kasutaja sisestab arve reale artikli, mis kuulub siseriikliku pöördkäibemaksu tunnusega gruppi (ning oma ettevõtte ja hankija käibemaksukohustuslaste numbrid algavad sümbolitega EE), siis arve jaluses informatiivne punane tekst „Siseriiklik pöördkäibemaks 0%!“ ja sellel real sisendkäibemaksu summat ei arvutata.
 • Kliendid > Otsing > võimalus otsida mingit tekstiosa järgi kõigilt üldandmete töölehe väljadelt: otsinguväli “Tekstiosa üldandmetest“.
 • Kontaktisikud > Otsing > võimalus otsida mingit tekstiosa järgi kõigilt väljadelt: otsinguväli “Osa kõigilt väljadelt“.
 • Kataloogid > Linn,maakond – lisatud uued vallad koos vallasiseste alevite ja linnadega. Vanad kustutatakse ära.
 • Finantsaruanded > Käibemaksu aruanded > Käibedeklaratsioon KMD:
  • juhul kui oma ettevõtte ja hankija käibemaksukohustuslaste numbrid algavad sümbolitega EE, siis liidetakse reale „siseriiklik pöördkäive ostuarvetel“ summad ridadelt, mille artiklid kuuluvad siseriikliku pöördkäibemaksu gruppi. KMD INF B-osal arve summa ja sisendkäibemaks arvutatakse käibemaks juurde arve ridade summadele, mille artiklid kuuluvad siseriikliku pöördkäibemaksu gruppi – nii nagu KMD juhend nõuab.
  • enne aruande koostamist kontrollitakse perioodi arvete terviklikkust:
   • kas 0% käibemaksumääraga müügiarvetel, on sisestatud summaga ridu, kus artikkel puudub. Artikkel on vajalik, sest andmete puudumisel pole võimalik aruannet koostada.
   • kas on arveid, mille salvestamisel on tekkinud viga (ridade summa ei ühti dokumendi kokku summaga) – väga erandlik olukord.
    • Veaga müügiarve kuvatakse koos veateatega ekraanile, et kasutaja saaks ise arve üle vaadata ja vea parandada.
    • Veaga ostuarve parandatakse automaatselt (salvestatakse päisesse õige kokku summa).

Lisamoodul JAEMÜÜK täiendused

 • Võimalik ühe jaemüügi tehingu eest tasuda mitmel erineval viisil, näiteks üks osa magnetkinkekaardiga, teine osa pangakaardiga ja kolmas sularahas. Vajalik eelnev seadistus.
  • JAEMÜÜK > Tehingu sisestusvorm ekraanil > peale müüdud artiklite sisestamist vajutab müüja klahvidele Ctrl+F12 ja saab sisestada ostja tasutavad summad erinevate makseviisidega.
 • Täiendatud jaemüügi tšeki väljatrükki, et kuvada ühe tehingu tasumise jaotamine erinevate makseviiside vahel.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Seaded > Jaemüük – Uus seadistus “Tehingu eest tasumise jaotamine mitme makseviisi vahel”. Versiooni uuendus märgib selle seadistuse mittelubatuks (vaikimisi on EI). Vajadusel märkige lubatuks ja jaemüügi sisestusvormile kuvatakse vastav võimalus.