FINANTS 2016 september

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Müügiarved >
  • Kui müügiarve seeria häälestuses on seadistatud “Raha dokumentide automaatne koostamine” = JAH, siis nüüd saab valida automaatselt loodava raha dokumendi kuupäeva – kas arve kuupäev (vaikimisi) või tänane kuupäev. Varem koostati alati arve kuupäevaga.
  • Müügiarve real:
   • Rea saab kustutada klaviatuurilt nupuga F8.
   • Olles hinna lahtris saab avada nuppudega Ctrl+Enter lisade akna.
   • Klaviatuurilt vajutades Shift+Enter koguse, hinna ja summa lahtrites, viiakse kursor järgimisele reale artiklikoodi lahtrisse.
   • Hiire paremklikk > avaneb rippmenüü: valik Artikli info on tõstetud kõige esimeseks.
   • Hiire paremklikk > avaneb rippmenüü: juurde lisatud tegevus Järgmise rea algusesse [Shift+Enter].
   • Vajutades müügiarve real hinna tulbas klahvi F11-hinna valik, avaneb hinna valiku kombo; kui vajutada <Esc>, siis nüüd jääb müügiarvele vana hind alles.
  • Kui minevikus koostatud müügiarvele on valitud lisatekst, mis tänase seisuga on käibelt maha võetud, siis arve väljatrükile tuleb nüüd see lisatekst ikka. Varem ei tulnud.
 • Ostuarved >

  • Rea saab kustutada klaviatuurilt nupuga F8 (protseduur sama, mis on valitav rippmenüüst).
  • E-arvete import:
   • Kui xml-ga samal impordi kataloogis on samanimeline pdf (ja xml ei sisalda originaaldokumenti), siis salvestatakse Rapidisse esimeseks manuseks pdf ja teiseks xml.
   • Omniva arvekeskusest imporditakse e-arve pangaliidu formaadis 1.11 (varem axapta formaadis).
   • Import pangaliidu formaadis e-arvest – ridade summad ümardatakse 2 kohta peale koma.
 • Raha > Sissetulekud >
  • Laekumata arved: kui müügiarvele on sisestatud alternatiivne arve number, siis kuvatakse seda ostja nime taga, nime lõpuosana.
  • Sissetoomine > Import > Impordi protseduur tunneb ära uue pangatehingu – arvelduskrediidi intress (LDAS/CSLN/INTR).
 • Kliendid > otsing telefoni numbri järgi otsib ka kontaktisikute telefoni ja mobiili numbrite hulgast.
 • Päevaraamat >
  • Otsing > lisatud võimalus otsida eelarve klassifikaatori (EAK) tähise esimeste numbrite järgi.
  • Kui kasutaja lisab uue dokumendi tüübiga “Nõude vähendamine” ja kui märgib “tasutuks” nõuete dokumendid, mille kokku summa on null, siis koostatakse lausend iga dokumendi kohta eraldi.
 • Finantsaruanded >
  • Käibemaksu aruanded > Ühendusesisene käive VD: nüüd ei lähe enam VD aruandesse arve read, millel käibemaksu tüüp on “Ei ole käive”(7).
  • Äriregistrile aruanded > Äriregistrile saatmiseks: MTÜ Tulemiaruanne – parandatud kirjaviga Tag-i nimetustes.
 • Kliendiandmik > ühe kliendi andmed ekraanil: juhul kui kliendikaardil pole viivist määratud, kuvatakse lehe all äärel viivise % üldhäälestusest.
 • Kataloogid > Lisatekstid > vormi päises valik Käibel või Kõik. Vajalik, et saaks käibelt kõrvaldatud kirjeid vajadusel käibele tagasi panna. Vormi venitamisel saab tabeli nähtavate ridade arvu suurendada.

Lisamoodul MASSARVED täiendused

 • Müügiarved > Massarve > kui ridade lisamise nupp on päises saadaval, siis on võimalik artiklit muuta topeltklikiga artikli nimetuse väljal (eeldusel, et pole näitudega massarve).

Lisamoodul JAEMÜÜK täiendused

 • Moodulis JAEMÜÜK võimalik müüa kaupa krediiti – sisestatud müüdud kaup salvestub müügi saatelehele. Kuu (või muu soovitud perioodi) lõpus saab kasutaja paari hiireklikiga koostada saatelehtede alusel ostjale müügiarve moodulis FINANTS.
  • Jaemüügi sisestamise vormil moodulis JAEMÜÜK on võimalik valida makseviisiks Saateleht.
   Eelnevalt vaja seadistada, et makseviis Saateleht on selles jaemüügi töökohas lubatud: moodul ADMIN > Seaded > Jaemüük > Jaemüügi seeriad > Lisad > Saatelehe seeria – vali vajalik.
  • Kui jaemüügis valida makseviisiks Saateleht, siis tehingu väljatrükk on saatelehe vormil, mitte tavapärane jaemüügi kviitung. Ostja allkirjastab ühe saatelehe väljatrüki eksemplari, mis jääb müüjale kassasse.
  • Saatelehe väljatrüki vormi seadistamine: moodul JAEMÜÜK > Kassa seaded > Saatelehe trükivorm jae_stltrykk.
  • Moodul ADMIN > Kataloogid > Makseviisid > uus makseviis Saateleht.
 • Moodul JAEMÜÜK > Jaemüügi sisestamine > Võimalik lisada kõikidele ridadele soodustus ühekorraga – klahv F9. Kui soodustuse % sisestatakse ilma miinusmärgita, siis programm lisab selle.
 • Võimalik seadistada kas jaemüügi sisestamisel F6-ga avanevas lisaparameetrite aknas on aktiivne väli soodustuse summa või protsent.
  Seadistamine: moodul ADMIN > Seaded > Jaemüük > Üksiku artikli allahindlus tavaliselt: protsent või summa.
 • Moodul FINANTS > Müügiaruanded > Jaemüügid > päises nupp Tšekkide lõikes –  avaneb uus aruanne tšekkide nimekirjaga.
 • Moodul FINANTS > Müügiarved > Jaemüügi koondarve kliendiks pannakse jaemüügi seeria häälestusest “Klient vaikimisi (kiirmüük)”. Kui see puudub, siis oma asutus (varem oli boonuskaardi klient või oma asutus).

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Juhul kui vahetub töötaja raamatupidamise teenust pakkuvas büroos ja on vaja mitme ettevõtte raamatupidamine üle anda uuele isikule, siis vajate järgmist uut võimalust: Töö firmadega > uus nupp Asenda RAPID-i kasutaja – saab lisada uue kasutaja kõikidele firmadele, kelle juurde on lisatud eelmine kasutaja. Eelmine kasutaja võetakse käibelt maha. Võimalus saadaval ainult mooduli RAAMATUPIDAMISBÜROO kasutajatele.