RP FINANTS aprill 2008

RAPID Plus FINANTS

 • Raha: dokumentidel saab nüüd siduda suvalise valuutaga arveid.
 • Ostuarved: dokumendi real paremklikiga võimalik valida ‘Tulevased liikumised’.
 • Kui litsentsivõti on kehtivuse lõpetanud või arendusleping on lõppemas, tuleb ekraanile vastav teade, kust saab saata e-kirja TT Tarkvarale uue litsentsivõtme saamiseks või lepingu pikendamiseks.
 • Finantsaruanded → Allüksuste andmik: otsingus allüksuste kombo asemele grid, kus kõik allüksused koos linnukese panemise võimalusega, millised otsingusse tulevad.
 • Kliendid → ühe kliendi tehingud: kui müügiarved kasutajale keelatud, näeb ainult ostuarveid;
  kui ostuarved kasutajale keelatud, siis ainult müügiarveid ilma laohinna ja katteta.
 • Artiklid → ühe artikli tehingud: kui kasutaja õigustes müügiarved keelatud, näeb ainult ostuarveid; kui ostuarved keelatud, siis ainult müügiarveid. Kasutajad, kellel õigustes kartoteek keelatud, ei näe ostuhinda.
 • Kataloogid → Kontoplaan: kui lisada uut kontot, mis on juba olemas, siis teade on erinev sõltuvalt sellest, kas konto on käibel või mitte.

RAPID Plus VARAD

 • Varad → Aruanded → uus aruanne Ladude kokkuvõte: ladudes toimunud koguseliste ja summaliste liikumiste kohta valitud perioodis.
 • Varad → Lao kartoteek → Ümberarvestus/ Varad → Müügid kuluks → Koostamine: protseduuri lõpus näha ajakulu.
 • Varad → Laod: uus veerg ‘Min. jääk’ – kui see valitud, siis minimaalsete jääkide aruandes (Varad → Aruanded → Minimaalsed jäägid) ja ostutellimuste genereerimisel arvestatakse artiklite min. jääke, kui pole, siis ei arvestata
 • Varad → Lao kartoteek → Vabad laojäägid: ekraani allservas ka broneeritud kogus ja summa.
 • Varad → Lao sissetulek: nimekirja võimalik trükkida ka hankijate kokkuvõtetega (pärast printimise nupu vajutamist küsitakse kasutajalt selle kohta).
 • Varad → Lao väljaminek: kui trükkida dokument, mille seeria tähis __ (2 alakriipsu), siis dok. nr. ja seeriat ei trükita.

RAPID Plus  ADMIN

 • Administraatori moodul → Andmete import → Aruanded: imporditakse kõik valitud firma kirjeldatud aruanded uue firma aruanneteks.