PALK 2011 jaanuar – märts

Peamoodul PALK uuendused

 • Isikute andmed; tööleht Maksud; võimalik ühe klikiga kontrollida isiku pensionikindlustust pensionikeskuse kodulehel internetis.
 • Arvestuskaartidel kuvatakse väljamakstav summa eurodes ja kroonides.
 • Töökäsud > uus võimalus: ridade eksport Excelisse
 • Võimalus teha detsembri palgaarvestus kroonides ja kui väljamaks jaanuaris 2011, siis maksustamine eurodes.
 • Maksudeklaratsioon TSD 2011.aasta jaoks. Uus formaat. Isikute arv kokku.
 • ISCO koodide uuendamine ühe nupuvajutusega. Eelnevalt kustutatakse vanad koodid ISCO-tabelist.
 • Palgakalkulaatorisse lisatud 2011. aasta maksustamine
 • Eurokalkulaator avaneb klahvidega Alt+Q
 • Palgaaruanded: Erijuhtude sotsiaalmaksu aruandes summadel 2 kohta peale koma.
 • Kutsehaigushüvitise arvestamine isikule:
  • isiku andmed > töölepingu tüüp = “Alimendi või muu hüvitise saaja”;
  • isiku andmed > maksud, tulumaksuvaba miinimumi arvestamise tunnus peab olema märgitud;
  • töökäsk > sisestatakse arvestusliik “Kutsehaigushüvitis”, mille TSD tunnus on 12 (veebruaris 2011);
  • väljamaksed > netosumma arvutamisel arvestab protseduur maksude tabelisse tulumaksu juurde seadistatud lisamaksuvaba summat (veebruaris 2011 on see 64€).

Moodul Puhkused uuendused

 • Puhkuste inventuur;
  • vaikimisi arvutatakse inventuur 30.detsember seisuga, et kuvataks ka 31. kuupäeval aeguvad puhkused.
  • puhkuse inventuuri saab töötajale saata e-kirjaga

Moodul Personal uuendused

 • Võimalus salvestada isiku kaardile töötaja dokumentide elektrooniline koopia. Näiteks ID-kaardi, diplomi, lapse sünnitunnistuse või muu olulise dokumendi koopia.

Moodul Statistika aruanded uuendused

 • Uuenenud Statistika aruannete menüü
 • Aruanne “Töötasu struktuur” uuendatud – koostatakse kaks faili; fail statistika veebi laadimiseks on uue struktuuriga.
 • Aruanne “Tervishoitöötajate palk” täiendatud.