RAPID FINANTS jaanuar 2010

Peamoodul FINANTS uuendused

 • Dokumentide saatmine e-postiga: võimalik kasutada ka Windows Live Maili.
 • Müügiarved → dokument ekraanil:
  • Lisa uus dokument olemasoleva andmetega: kui vana dokumendi real käibemaksumäär erineb momendil artiklikaardil olevast, siis uuel dokumendil selle rea summa ja hind nullitakse ning teatatakse selliste ridade olemasolust.
  • printides müügiarvet vasakpoolse nupu kaudu (printeri valikuga trükk) avaneb enne printeri valikut ka dokumendi eelvaade;
  • kui müügiarvel saaja määratud, siis kontaktisikute valikus ainult selle saajaga seotud kontaktisikud ja ilma saajata isikud.
  • Taara tagastamine: lisatud eksportimise võimalus.
 • Raha:
  • SEB panga seeria → Import: kui imporditavasse perioodi pole sisestatud ühtegi maksekorraldust, imporditakse väljamineku dokumentideks (leheküljele ‘Väljaminekud’) ka kõik panga väljavõttes olevad väljaminekud (maksekorraldused, teenustasud, jmt).
  • kinnitatud rahadokumendil saab valiku veerust ‘Ettemaks’ ära võtta, kui ettemaks on arvega sidumata. Enne ettemaksu tühistamist küsitakse kinnitust “Kas olete kindel, et tühistate ettemaksu?”. Vajalik omadus kui varasema perioodi dokumendil vaja erakorraliselt ettemaksu tühistada.
 • Palgakalkulaator: lisatud aasta 2010 maksustamine.
 • Kliendid → Kliendi kaardil lehekülg ‘Kontaktisikud’: lisatud veerg ‘Saaja’, kontaktisikuga saab siduda antud kliendi saaja.
  Kontaktisikute järjestus tabelis: saaja, eesnimi, perekonnanimi.
 • Müügiaruanded → Kõigi parameetrite müügiaruanne:
  • detailne trükk võimalik ka saajate järjestuses;
  • otsinguvormil välja ‘Artikli nimetus’ järel valik ‘arve real’. Kui see märgitud, siis otsitakse sisestatud teksti arve ridadelt, kui pole märgitud, siis artiklikaartidelt nimetustest.
 • Müügiaruanded → Kõigi parameetrite ostuaruanne: topeltklikk real avab ostuarve originaaldokumendi, kui see olemas.
 • Finantsaruanded → Kassakulu aruanne: lausendite lehekülje allservas ja ekspordifailis näha kliendi täisnimi. Enne printimist küsitakse, kas trükkida ka kliendi täisnimi.

Mooduli VARAD uuendused

 • Lao kartoteek: laokaardil käivete tabelis ostudokumendi kuupäev alla joonitud – s.t. topeltklikk avab ostuarve originaaldokumendi, kui see sisestatud.

Mooduli TELLIMUSED uuendused

 • Pakkumised: pakkumise dokumendile saab lisada lõpetamise põhjuse ja kuupäeva. Kui pakkumisest tehakse tellimus, siis lõpetamise põhjus võetakse häälestusest (administraatori moodul → Seaded → Tellimused → Pakkumise lõpetamise põhjus tellimuse koostamisel) ja kuupäevaks RAPID Plusi tänane kuupäev.
  Versiooniuuendus lisab põhjuste nimekirja (Kataloogid → Põhjused) pakkumise lõpetamise põhjuse (“Koostatud tellimus”), paneb selle häälestusse vaikimisi põhjuseks ja sama põhjuse lisab kõigile seni lõpetatud pakkumistele, lõpetamise kuupäevaks pannakse pakkumise tähtaeg.
 • Müügitellimused/ Pakkumised → Lisa uus dokument olemasoleva andmetega: kui vana dokumendi real käibemaksumäär erineb artiklikaardil olevast, siis uuel dokumendil selle rea summa ja hind nullitakse ning teatatakse selliste ridade olemasolust.
 • Müügitellimuse read → tellimuse täitmise vorm (topeltklikk real): võimalik muuta käibemaksuta ja käibemaksuga hinda, nähtaval ka lahendamata kogus

Mooduli OBJEKTI TEENINDUS uuendused

 • objektikaardi 2. ja 3. kuupäevaväli muudetud tekstiväljadeks;
 • objektikaardil olles saab valikukastidesse lisada uusi väärtusi, kui vajutada seal klaviatuurilt F2;