RP FINANTS juuli 2009

RAPID Plus FINANTS uuendused

 • Ostuarved: dokumendi trükil asutuse nime all aadress, regnr ja KMKR nr, kliendi nime all regnr ja KMKR nr.
 • Müügiaruanded → Kõigi parameetrite müügiaruanne: lisatud veerg ‘Saaja’; otsing selle järgi.
 • Müügiaruanded → Müük veoringide lõikes:
  • lehekülje vahetus veoringide vahelt ära jäetud; trükitakse teine aruanne lisaks, kus on saaja nimed ja aadressid ning arve numbrid;
  • lisatud nupp ‘Muuda veoringe’- antakse ette nimekiri valitud kuupäeva arvetel esinevate saajate nimede ja veoringidega – saab muuta valitud kuupäeval kehtivat veoringi.
 • Artiklid: kiirotsing nime ja margi järgi ei töötanud õigesti.
 • Kontaktisikud: otsingusse lisatud väli ‘Osa tel. numbrist’ – otsing toimub veergude ‘Telefon’ ja ‘Mobiil’ põhjal.
 • Müügiarved, Tellimused → Müügitellimused: dokumentide nimekirjas uus veerg ‘Saaja’.
 • Käibeandmik: lausendid (Enter aruande real) ja korrespondeeruvad lausendid (F2 aruande real) – vormi päises konto järel ka konto nimetus, väljatrükkidel samuti pealkirjas konto nimetus.
 • Käibeandmik: kui algsaldode või lõppsaldode deebet ja kreedit erinevad, siis lehe all näha vahe: deebetsaldo-kreeditsaldo; kui perioodi alguskuupäev on hilisem perioodi lõppkuupäevast, siis teade selle kohta ja aruannet koostada ei saa.
 • Müügiaruanded → Müük veoringide lõikes: aruanne võimalik eksportida ka Exceli failiks.
 • Palgakalkulaator: perioodi valikusse lisatud ‘2009 kuu 08-12’.

RAPID Plus ADMIN uuendused

 • Kataloogid → Lepingulised hinnad: enne salvestamist kontroll korduvatest artiklitest.
 • Seaded → Ostuarved: võimalik märkida valik ‘Originaaldokumendi olemasolu kohustuslik’ (kui märgitud, siis ostuarvet ei saa kinnitada, kui dokument lisamata; salvestada saab ka dokumenti lisamata).

RAPID Plus MASSARVE uuendused

 • Müügiarved → Massarve:
  • kui näitudega massarve (administraatori moodul → Kataloogid → Massarvete tüübid → veerg ‘Mõõturi näidud’), siis rippmenüüsse lisatud ‘uus näit->vana näit’ (antud rea uus näit tõstetakse vanaks näiduks (vajalik, kui algsel näitude sisestamisel on tehtud viga);
  • nupp ‘Uus näit->vana näit’ vana näit kirjutatakse üle ainult siis, kui uus näit erineb nullist;
  • uus nupp ‘Kokkuvõte’: avaneb aken, kus on erinevate artiklite klientide arv kokku ning kokku summad koguseliselt ja summaliselt;
  • nupu ‘Lisatekst’ asemel ‘Lisa kõigile ridadele’: avaneval vormil võimalik valida lisatekst või hind. Kui valida hind, siis saab valida artikli ja sisestada artiklile uue hinna – massarve kõikidele selle artikli ridadele salvestatakse sisestatud hind.
  • Müügiarved → Massarve: müügiarvete koostamisel arvutati arvetele viitenumber ka siis, kui müügiarve üldhäälestuses oli valikus ‘Viitenumbri arvutamine’ valitud ‘ ‘ (Ei arvuta).
  • Müügiarved → Massarve: kui arvete genereerimine leiab, et mõnel kliendil võlg suurem  häälestuses määratud müügitõkkest (administraatori moodul → Seaded → Müügiarved → Müügitõkend, kui kliendi võlg üle), siis hoiatus ja ühtegi arvet ei koostata.

RAPID Plus VARAD uuendused

 • Varad → Aruanded → Partiide jäägid: avaaknas võimalik määrata ka artikkel ja grupp I; järjestus: ladu + artikli nimetus + sissetuleku kuupäev; lehed nummerdatud.